Svensk eller rysk? Svårt att avgöra… Kan detta vara den kommande DT-3RM? Bandaggregatet avslöjar härkomsten.

Ibland snubblar man över vissa saker av ren tillfällighet. En av dessa är denna pdf; (http://www.pressmk.ru/PDF/RI-4(85-121).pdf) som innehöll två stycken mycket intressanta bilder på sidan 5 av något som vid en första anblick verkar vara en BAE Hägglunds bandvagn 206S/bandvagn 308 i Försvarsmakten. Men vid en närmare kontroll verkar det inte vara så utan det kan mycket möjligt vara en rysk råkopia på densamma som i grundkonstruktionen kallas för DT-3PB. Den skall utvecklas till en splitterskyddad vagn, DT-3RM samt en obepansrad variant DT-4P

Observationsplatsen skrev om den framtida utvecklingen med ryska bandvagnar tidigare. De fordon som man utvecklar är DT-4PB  för lätt skytte/motsvarande och en något tyngre DT-BTR, avsedd som stridsfordon.

Var dessa kan komma hamna i framtiden är oklart, men med tanke på konstruktionens översnökapacitet kan man mycket väl se dessa i en motsvarande lätt skytteorganisation i de kommande arktiska brigaderna. Oavsett detta verkar det i alla fall finnas en typ av splitterskyddat översnöfordon av bandvagnstyp att tillgå i dagsläget.

Är detta  prototypen till vagnen ovan eller den obeväpnade DT-4P?