You are currently browsing the category archive for the ‘Nordkalotten’ category.

bandvagnarFrån vänster, två stycken Hägglunds bv206, rysk bv DT-3P, rysk bv TTM-4901, rysk tgb TRECOL-39294 och längst ut till höger, rysk bv DT-10P

Ovanstående bild är intressant att studera. Den visar nämligen  den svenska bandvagnen bv206 vid jämförande framkomlighetstester inför anskaffning av fordon till de arktiska skytteförbanden som Ryssland nu skall sätta upp. Att man tidigare har refererat till de svenska, numera nedlagda Norrlandsbrigaderna och de finska Jägarbrigaderna avseende utrustning och stridsteknik är väl känt. Bilden är även intressant då den även visar storleksförhållandena mellan den svenska vagnen och de vanliga förekommande ryska typerna.

Oaktat detta är bilden bland de första officiella där Hägglundsvagnen testas av ryska armén i terrängen i ett särskilt syfte. Proven gjordes i mitten av mars vid 200. motoriserade skyttebrigaden i Pechenga och bevistades även av den ryske arméchefen Vladimir Chirkin. Man skall vara medveten i sammanhanget att bandvagnen säljs civilt i Ryssland och den är etablerad på marknaden.

De tre flygbaserna som under 2012-2013 kommer att återaktiveras för miltära ändamål.

Via twitter uppmärksammade Observationsplatsen nyheten om att det ryska flygvapnet skall påbörja ett återtagande av flygbasinfrastruktur i Arktis, något som Barents Observer även rapporterar om. För att få lite perspektiv på geografin kommer här ett litet försök att enkelt åskådliggöra de flygfält som omnämns i artikeln

Det handlar om följande flygfält med början från norr:

  1. Graham Bell Island  Om flygfältet finns det oerhört lite information. Det anges att fältet kan vara det mest nordligt belägna flygfältet i världen. På Nagurskoye, den västligaste ön i ögruppen Franz Josef land finns även en annan militär flygbas, byggd på 1950-talet avsedd för strategiskt bombflyg.
  2. Naryan-Mar beläget mellan Archangelsk och Novya Zemlya med en 2500m lång rullbana, kan ses på bild här
  3. Rogachevo, beläget på Novaya Zemlya även där en 2500m lång rullbana kan ses på bild här

Omfattningen kring återtagandet är inte känt, men man kan anta att någon form av flygfältsunderhållsresurs samt klargöring kommer att grupperas på baserna för att kunna understödja rysk incidentberedskap, transportflyg, flygräddning samt gränsbevakningsväseende.

Tidigare har Observationsplatsen skrivit om att andra flygfält i Arktis väcks upp ur sin törnrosasömn, bland annat flygfältet i Temp och att flygfältet Severomorsk-1 byggs ut för att klara strategiskt bombflyg. Utöver detta skall även en flytande helikopterbas på 15000 ton byggas avsedd för de norra farvattnen.

20120509-085717.jpg

Via bloggen The aviationist.com kommer det inlägg om en händelse som kunde fått katastrofala följder för de inblandade. Det som hände var att ett norsk spaningsflygplan P-3 Orion fick under en spaningsflygning över barents hav besök av den ryska incidentberedskapen i mitten av april. Inledningsvis höll sig den ryska MiG-31 FOXHOUND på behörigt avstånd för att sedan närma sig det norska planet bakifrån med hög hastighet. Avståndet mellan flygplanen är inte officiellt tillkännagivna men enligt det norska flygvapnet översdreds marginalerna och begränsade Orionplanets manöverutrymme.

Att norska och ryska flygplan möts över Barents hav tillhör vardagen. Men att dessa möten kan leda till tillbud är desto ovanligare. Med ökad övningsaktivitet och flygtidsuttag av piloterna höjs deras förmåga och skicklighet och risken för incidenter minskar. Utan att veta någonting om den ryske piloten kan man bara hoppas att detta var en engångsföreteelse och att det ryska flygvapnet inser utbildningsbehovet hur man uppträder i internationellt lufthav.

Dessvärre var det inte första gången Orion är i närkontakt med ryskt jaktflyg. Mest känd är kanske incidenten från 1987 när en Orion tuggade i sig delar från en SU-27 FLANKER…

20120509-090432.jpg

Svensk eller rysk? Svårt att avgöra… Kan detta vara den kommande DT-3RM? Bandaggregatet avslöjar härkomsten.

Ibland snubblar man över vissa saker av ren tillfällighet. En av dessa är denna pdf; (http://www.pressmk.ru/PDF/RI-4(85-121).pdf) som innehöll två stycken mycket intressanta bilder på sidan 5 av något som vid en första anblick verkar vara en BAE Hägglunds bandvagn 206S/bandvagn 308 i Försvarsmakten. Men vid en närmare kontroll verkar det inte vara så utan det kan mycket möjligt vara en rysk råkopia på densamma som i grundkonstruktionen kallas för DT-3PB. Den skall utvecklas till en splitterskyddad vagn, DT-3RM samt en obepansrad variant DT-4P

Observationsplatsen skrev om den framtida utvecklingen med ryska bandvagnar tidigare. De fordon som man utvecklar är DT-4PB  för lätt skytte/motsvarande och en något tyngre DT-BTR, avsedd som stridsfordon.

Var dessa kan komma hamna i framtiden är oklart, men med tanke på konstruktionens översnökapacitet kan man mycket väl se dessa i en motsvarande lätt skytteorganisation i de kommande arktiska brigaderna. Oavsett detta verkar det i alla fall finnas en typ av splitterskyddat översnöfordon av bandvagnstyp att tillgå i dagsläget.

Är detta  prototypen till vagnen ovan eller den obeväpnade DT-4P?

20120327-141833.jpg

200. Motoriserade brigaden i Peschenga genomförde förra veckan stridskjutningar med flera olika vapensystem där bland annat denna bild ovan togs. Den visar en intressant utveckling av pansarbandvagn MT-LB där orginaltornet ersatts med en lucka och lavett för tung kulspruta NSV.

Brigaden avses att under de närmaste åren ombildas till specialiserat arktiskt förband, något som bland annat Observationsplatsen har skrivit om här

20120223-172358.jpg

De arktiska brigaderna som bland annat Observationsplatsen och Gyllenhaal har skrivit en del om kan komma att få luftburna förband i sin organisation. Fördelen med detta är att förbandschefen disponerar en enhet som kan sättas in oberoende insatsområdets tillgänglighet. Nu är inte luftburna förband en alldeles okänt för dessa breddgrader då det finns luftburet kompani vid 61.marininfanteriregementet.

Det skall bli intressant hur man komme organisera förbandsproduktionen av dessa förband när två eller tre arktiska brigader skall förses med denna kloss. Behovet av att skapa en utbildningsplattform för arktisk krigföring med fallskärmstjänst blir uppenbar, då det handlar om lite mer än några vinterhopp. Antagligen kan det då bli en sammanslagen utbildningsplattform med marinfanteriet då VDV inte har någon arktiskt garnison.

UPPDATERAT 281624FEB12

Justerat ett skrivfel, men ett viktigt sådant, marininfanteriregemente skall det vara. Tack för påpekandet!

20120206-174155.jpg
Severomorsk-1 är det högra fältet på bilden. Det vänstra fältet, Severomorsk-2 har med sin banlängd på 1925 meter spelat ut sin roll och innan det stängdes 2009 fungerat som helikopterflygfält för ubåtsjakt och transporthelikoptar.

Flygfältet Severomorsk-1 utanför staden med samma namn skall enligt Lenta byggas ut med början av 2012. Det kommer bli en kraftig utbyggnad där man bland annat förlänger rullbanan till från dagens 3000 till 3500 meter och bygger nya taxibanor och flygplansuppställningsplatser. Vidare kommer man även att bygga nya inflygningsljus och inflygningshjälpmedel.

Detta innebär att fältet kommer att få kapacitet att ta emot flygplan från det strategiska bombflyget som till exempel TU-160 BLACKJACK och TU-22M BACKFIRE samt långdistansflygplan av typen IL-96.

Tidigare har flygfältet huserat flygförband med bland annat ubåtsjakthelikopter KA-27 HELIX transportflygplan av typerna AN-12 CUB, AN-26 CURL, IL-38 MAY och TU-134 CRUSTY. Under det kalla kriget fanns det spaningsflygförband med TU-16 BADGER och SU-24 FENCER

Lite mer om fältet kan man läsa på denna ryska Wikipediasida

Severomorsk är bland annat huvudbas för den ryska Norra flottan och har regionens största torrdocka i hamnen och är ett viktigt basområde för ryska aktiviteter i Arktis.

Om man sätter saken i sitt geografiska sammanhang kan det vara intressant att notera att en utbyggnaden sker bara 40 mil från svenskt territorium…

Den arktiska vintern är en hård men rättvis lärare

Utbildningsbehovet för de kommande arktiska förbanden är stort. Förutom att utbilda truppen att kunna verka i den extrema miljö som Nordkalotten utgör behöver utbildarna och de truppförande cheferna förberedas ordentligt. Därför startar de markstridskrafterna av de väpnade styrkorna, dvs armén upp en egen officershögskola för att särskilt tillgodose de behov som förbanden har. Utbildningen kommer att bli fyra-årig och kommer att inriktas på mekaniserad strid i arktisk miljö.  Skolan kommer att sättas upp som en underavdelning till Ryska Fjärran Österns Militärakademi i Blagoveshchensk enligt Interfax-ARN.

Enligt samma källa kommer även antalet arktiska brigader att bli tre, varav två blir helt nyuppsatta. Som tidigare rapporterats kommer 200. motoriserade brigaden i Pechenga att ombildas till en arktisk brigad och att ytterligare en skulle sättas upp.  Antalet arktiska förband under 2011 har precis stigit med 300%…

För kännedom hade Sverige från 1981-1999 motsvarande utbildning i Umeå under dåvarande namnet Infanteriets och Kavalleriets Officershögskola, InfKavOHS som 1996 ombildades till Stridsskola Nord, SSN. Det var där som officerarna på de svenska norrlandsförbanden fick sin utbildning för att verka i den svenska delen av Nordkalotten.

Plattformen Moss CS-50 har byggts i flera exemplar för offshoreindustrin

Medan vi stänger våra flygfält bygger andra nya…

Sevmashvarvet i Severodvinsk skall bygga ett flytande helikopterflygfält  för Arktis. Plattformen  skall bli 118 meter lång och 70 meter bred och  baseras på Moss CS-50 med  ett deplacement på 15000 ton.

Syftet med plattformen är att understödja olje och gasutvinningen i Arktis och skall användas för att ge helikoptrar en möjlighet att mellanlanda vid dåligt väder. På plattformen kommer runt 200 personer att kunna arbeta.

Med ett permanent helikopterbas i Norra Ishavet kommer rörligheten för helikopterburna förband att ökas, något som går i linje med tidigare intentioner avseende Arktis och rysk militär doktrin…

Tankning av en IL-14 CRATE 1974 på Temp

Den gamla polarforskningsstationen Temps flygfält skall renoveras under 2012. Den drygt 1500 meter långa banan har inte använts på över 20 år men en undersökning i somras  på plats fann att den var i så gott skick att den kan med enkla medel  göras användbar igen. Här är fältet på Wikimapia

Temp ligger på Ny-sibiriska öarna, närmare bestämt på ön Kotelnij  och flygfältet skall användas för att understödja rysk och utländsk polarforskning.

Enligt lagen om statligt användande av privata flygfält kan  Temp-fältet tvingas att basera klargörningsutrustning för bland annat stridsflyg. En bedöming är att så kommer att ske fast det kunde man ju räkna ut med arslet och en bit krita…


De arktiska brigaderna kommer bland annat att utrustas med bandvagn DT-10P

Under november månad kommer den ryska generalsstaben att komma med förslag på vilka garnisonsorter som skall få de nya arktiska brigaderna. Som Observationsplatsen skrev tidigare om är det det två arktiska brigader som skall baseras i det västra militärområdet, varav den ena skall till sin huvuddel baseras i Petsamo, eller Pechenga som det heter på ryska. För effektens skull kommer troligen flera orter att husera de två brigaderna och för dem skall det byggas bland annat nya stridsträningsanläggningar och grupperingsområden. Man talar särskilt om att förbanden avses att kontinuerligt användas i operationsområdet, med andra ord kommer förbanden att användas för att visa rysk närvaro i hela arktiska området och inte bara utbildas på övningsområden och skjutfält…

Vidare konstaterar man att operationsområdets miljö ställer särskilda krav på personlig utrustning, tygmateriel och förplägnad. Man måste bland annat utbilda soldaterna i skidåkning och att undvika köldskador, dvs helt enkel vanlig vintertjänst.

Itar-Tass skriver mer om det här


Hur ser man lättast skillnaden mellan de två vanligaste typerna av bandvagnar, DT-10P och DT-30P som kommer att användas i förbanden? Genom att siffrorna avslöjar lastförmågan i ton är 30P större än 10P. Svårt att avgöra detta om de inte står bredvid varandra. Då är det enklare att räkna hjulen i bandaggregatet. DT-10P har fyra bärhjul medan DT-30P har sex. Se nedan:

En något sliten civil DT-10P med fyra bärhjul i vardera bandaggregat

En militär DT-30P i mycket bättre skick med sex bärhjul i vardera aggregat. Notera skillanden i hur stort lastutrymmet är i jämförelse med hytten på framvagnen.

Гогланд eller Hogland som ön heter på svenska ligger i Finska viken 10 mil öster om Helsingfors och är den största ön i området.

I finsk media, bland annat Yle och Hufvudstadsbladet, oroas man över den accelererande ryska upprustningen. I en rapport från den finska försvarshögskolan slår man fast att Norden och Baltikum har en begränsad förmåga att stå emot ett eventuellt ryskt anfall. Även om man betonar att hotet inte är dagsaktuellt byggs förmågorna upp efterhand. Man noterar särskilt att uppgraderingar a attackhelikopter- och markrobotförband sker runt den finska gränsen men även att moderna långräckviddiga luftvärnsrobotssystem börjar placeras ut i Kaliningrad. Minnesgoda läsare av Observationsplatsen har säkert reflekterat över de tidigare bloggposterna om Alakurrti, Viborg, Luga och Kaliningrad. Bland de andra faktorerna som påverkar den säkerhetspolitiska läget är uppförandet av en ny radarstation på ön Hogland som före andra världskriget tillhörde Finland. På ön antas även att det finns en station för signalspaning.

Bloggarna Försvar och Säkerhet och Tokmoderaten har tidigare skrivit om detta.

Stockholmsregionen hamnar inom skotthåll från garnisonen i Luga enligt finska YLE

Intressant är att man tar upp den än så länge obekräftade uppgiften på 700 km räckvidd på markrobotsystemet Iskander-M. YLE visar det genom en illustration med räckvidder från garnisonsorten i Luga, men systemet är mobilt och kommer kunna uppträda i hela området.

Om man skulle översätta det till svenska förhållanden kan systemet i fredstid kunna nå hela södra Sverige i en linje från Strömstad – Karlstad – Gävle från en gruppering i Kaliningrad. Motsvarande i norra Sverige skulle vara en linje från Härnösand -Arvidsjaur – Treriksröset från en gruppering i området kring Piz´maguba i norra ryska Karelen. Från det nybyggda grupperingsområdet i Viborg når man hela svenska norrlandskusten med inland i en linje från Övertorneå – Sollefteå – Västerås – Ljugarn…

I ny kostym. Amiral Kuznetsov har fått en ljusare färg i samband med den senaste ommålningen 2010

För närvarande pågår en intensiv övningsverksamhet i Ryssland med fokus på Arktis. Nästa vecka kommer USA med en annan övning.

Norra Flottan bedriver för närvarande en större förbandsövning där syftet är att trimma samverkan mellan olika funktioner som ytstridsfartyg, ubåtar, strategisk bombflyg samt markförband med både luftvärn och markstridsenheter ingår. I detta tvinslag visas landstigningsövning med 61. marininfanteriregementet som avslutas med en samverkan med stridsvagnsförband ur 200. motoriserade brigaden från Pechenga. Inslaget är intressant i två aspekter. Det första är man även här använder man sig av UR-77 Meteorit som mekaniserad minröjningsresurs (01:08 in i filmen) och det andra, nog så viktigt. Man samverkar här med markstridskrafter ur armén och på så sätt väver ihop de två vapenslagen. I tidigare övningsverksamhet under senare år har dessa moment varit skilda åt rent fysiskt på grund av förutsättningarna för övningsområdet. Övningen kommer att pågå in i nästa vecka

Samtidigt kommer USA att genomföra en stabsövning 13-16 september med fokus på Arktis. Syftet med FLEET ARCTIC OPERATIONS GAME 2011 är att identifiera utvecklingsmöjligheter för den amerikanska flottan att agera i och omkring det arktiska området.

Båda övningarna kommer att ge underlag för fortsatt förbandsproduktion och utveckling av förmågor, särskilt för USAs del men även för Ryssland. Vissa av erfarenheterna kommer att synas rent fysiskt då enheterna kommer få ny utrustning och materiel, men även nya typer av övningar i framtiden där arméförbanden kommer att synas mer tillsammans med marinstridskrafter..

En terränglastbil KrAZ-260 med luftvärnsrobotlavettvagn 5P85T med fyra stycken luftvärnsrobottuber kör iland från landstigningsfartyget Alexander Otrakovsky på ön Kildin i augusti 2010

Förra året vid denna tidpunkt genomfördes en unik luftvärnsrobotövning i Barents hav. Övningen var speciell då man för första gången omgrupperade ett S-300PM/SA-20 GARGOYLEförband med hjälp av landstigningsfartyg.  Det man gjorde var att 4. luftvärnsrobotbataljonen vid 531. luftvärnsrobotregementet i Murmansk transporterades sjövägen till ön Kildin i Barents Hav för att skjuta skarpa robotskott.

Det intressanta är att båda komponenterna som användes, det tunga luftvärnsrobotsystemet S-300 samt landstigningsfartyg  i Ropuchaklassen återfinns även i Östersjöflottan. Man kan anta att en hel del lärdomar drogs av den genomförda omgrupperingen och ett lessons learneddokument återfinns även hos liknande förband i Östersjöflottan…

Skall man höja det ena eller båda ögonbryna om motsvarande övningar genomförs med S-400/SA-21 GROWLER i framtiden?

Ilastning innan avtransport…

Forskningsfartyget Akademik Fyodorov beger sig nu norrut för att mäta havsbotten

Dagens Nyheter har idag en ytlig, men ändå en sammanfattande artikel om läget i Arktis.

Akademik Fyodorov som nämns i artikeln, är ett forskningsfartyg med ett deplacement på 12 660 ton och en längd på 141,2 meter. Fartyget deltog i den expedition som genomfördes den 2 augusti 2007 när miniubåtar satte den ryska flaggan på botten av Arktis.

Fredagen den veckan tittade jag på SVT:s morgontv, och den utsändningen minns jag väl, då de har någonting som det kallas för fredagspanelen. Nåväl, där satt det två stycken inbjudna gäster, har för mig att de var från nöjesvärlden och kommenterade händelsen med lite arrogant gapflabb. Jag gissar att skrattet har fastnat i halsen på dem…

Observationsplatsen skrev lite grann om de arktiska brigaderna tidigare  här samt här

Dagens nyheter och Gyllenhaal skriver om att den ryska försvarsmakten avser att sätta upp två stycken arktiska brigader under de närmaste åren. Man har tidigare aviserat att en brigad skall sättas upp i Pechenga, den gamla finska staden Petsamo i gränsområdet mot Norge. Nu diskuterar man om förbanden skall sättas upp i Murmansk samt Archangelsk.

I Ryssland hänvisar till gjorda erfarenheter från bland annat Sverige där man hävdar att motsvarande förband finns. Mig veterligen är Norrlandsbrigaden nedlagd, avvecklad och förpassad till invasionsförsvarets tid…tyvärr.

Jag dryftar mig till att travestera Tolgfors utspel ”proffs slår amatörer” med att konstatera att två är mer än ingen…

I förbifarten skall för rättvisans skull även nämnas att man återigen dementerar planerna på att bygga nya hangarfartyg.

Garnisonen i Alakurtti kommer tvärt emot att tidigare bestämts inte att läggas ned.  Alakurrti är ett litet samhälle i gränsområdet mot Finland och var tidigare finskt territorium som överlämnades till Sovjetunionen som en del av freden 1940 efter det 105 dagar långa vinterkriget.

I Alakurtti finns 4. marinflygregementet med Su-24 FENCER attackflygplan samt 485. fristående helikopterregementet med attackhelikopter Mi-24 HIND och transporthelikopter Mi-8 HIP.

Ännu en gång ser vi att man från rysk sida anser att en fortsatt hög militär närvaro på Nordkalotten är nödvändig. Mina kommentarer om vad man anser i Stockholm om en svensk närvaro är nog överflödiga…

UPPDATERAT DTG 032108 OCT 10
Chefen för ryska flottan, Vladimir Vysotsky påpekade i en intervju vikten av ökad militär närvaro på Nordkalotten och fler baseringsmöjligheter. Än mer förband är att vänta med andra ord…

Lars Gyllenhaal skriver även om detta.

Observationsplatsen twittrar

Arkiv

Kategorier

NÅGRA BRA BLOGGAR

Observationsplatsen gillar

Militära diskussionsforum av intresse