Objekt 502/R-149BMRG invid Mordovia i Baltijsk. Röret på vagnens ovansida som kan förväxlas med beväpning är egentligen sambandutrustningens teleskopmast.

Via den ryska siten Otvaga2004 fann Observationsplatsen följande bildserie på de nya varianterna av stridslednings- och underhållsfordon baserade på stridsfordonet BMP-3. Det rör sig om Objekt 502 och 502TB, där 502 är stridsledningsvagnen och skall tydligen ha den officiella beteckningen R-149BMRG/Р-149БМРГ. Den andra vagnen, 502TB har ett större utrymme för underhålls eller sambandsfunktion.

Bilderna är mycket intressanta på två sätt. Dels visar den stridsledningsvagnen ur flera olika perspektiv men inte minst, bilderna är uppenbarligen fotograferade i Baltijsk vid Östersjökusten och bas för Östersjöflottans amfibieförband. Den översta bilden visar nämligen prototypen invid svävaren Mordovia i Pomornikklassen som är stationerad i Baltijsk. Varför man väljer att testa vagnarna i just Baltijsk kan man bara spekulera i. Det kan till exempel vara att man ville göra fartygsprov med typen på landstigningsfartyg, vilket borde vara naturligt om man avser att sätta in typen i förband med den transportkapaciteten.

När bilderna är tagna är okänt, men med tanke på att vagnen fortfarande är under utprovning kan det röra sig om åren 2004-2008, då bilden med vagnen i vattnet dyker upp i en skrift från 2009.

Bilderna är uppenbarligen inte tagna i något officiellt sammanhang utan den låga kvaliteten talar för att det är amatörernas afton som har varit framme och varit klåfingriga…

Observationsplatsen har skrivit mer om vagnen här

Sandstränderna på Baltijsknäset avslöjar att det är Östersjön man badar i…

Officiell bild med ursprung från marknadsföringsmaterial

Grupperad Objekt 502TB med rest antenn

Objekt 502TB. Skillnaden i storleken är uppenbar. Om denna bild också är fotograferad i Baltijsk är oklart.

Fältarbetsvagn UR-07M som är en variant av 502TB. Notera skillnaderna med bilden ovanför. UR-07M är utrustad för minröjning.

UR-07M avfyrar minröjningsorm