20120210-225617.jpg

Dykbåt projekt 21310 Triton-NN

Länge var Triton-NN en konceptbåt som endast fanns publicerad som idé. Det har dock dykt upp lite bilder på farkosten som kan vara av intresse att se. De skall tydligen vara från 2008 och visar Triton-NN i ytläge

Dykbåt är en farkost avsedd för att transportera attackdykare dolt fram till operationsområdet. Oftast har de tre lägen, normal övervattensläge med hög fart, dolt läge strax över vattenytan samt nedsänkt läge likt en båt. På så sätt kan den klassificeras som en miniubåt, även om den inte riktigt är en sådan.

Närmare fakta om Triton-NN är obekanta då det är ett projekt som omgärdas av hög sekretess.

20120210-225641.jpg

Triton-NN med övervattensdriften igång. Skylten på sidan avslöjar att test genomförs…

En svensk motsvarighet är den svenska SEAL från DCE i Vaxholm:

20120210-230026.jpg
SEAL, illustration från Ny Teknik