You are currently browsing the category archive for the ‘Underättelsetjänst’ category.

Att Försvarsmaktens verksamhet intresserar andra aktörer på den säkerhetspolitiska arenan är något som vi alla vet om. Men det är väldigt sällan vi får se fysiska bevis på att så sker. Det finns signalspaningsfartyg och -flygplan, men det är något som för oss är abstrakt och rör sig långt ut över öppet hav. Resultatet av verksamheten hålls ofta hemlig för man vill ju inte visa motparten vad man vet. Men det är ju inget konstigt, detsamma gäller ju även oss.

Därför kan det vara intressant att se ett fysiskt bevis på rysk signalspaning på svensk verksamhet. Bilden ovan kommer från det ryska forumet radioscanner.ru och visar ett svenskt meddelande från Försvarsmaktens e-postsystem i Emil från 2011. Hur det har kommit ut kan man bara spekulera i men det visar tydligt på att det som sänds via epost kan alltid någon annan läsa, särskilt det som sänds över radio…

En COALER som brukar dyka upp över Östersjön är denna AN-72 RA-72914 tillhörande det ryska marinflyget.

Som ni alla vet finns det mycket av allt på internet. Bland allt stötte Observationsplatsen på några forum för radioamatörer. Dels finns det sändaramatörer men även dem som scannar av radiotrafiken. En underdiciplin av denna hobby är de ryska flygradioscannarna. Via dem kan det dyka upp ganska intressanta saker i form av spår från den militär radiotrafiken över Östersjön. Att lyssna på detta är ju en vardag för en statlig myndighet som med sina öron lyssnar 24/7, 365 dagar om året.

Ett av spåren kommer från milavia.blogspot.com som visar på ett flygföretag över Östersjön till Kaliningrad  torsdagen den 8 november med en AN-72 COALER . Tyvärr ger inte bloggen vid en första anblick någon närmare information om flygvägen än att den avgick från Vologda i nordvästra Ryssland. Då får titta lite mer på innehållet i meddelandet som planet sände någonstans…

1146z 8816 RJF94 RCB DE 13.001 QTO1130 QWD XMKK XLWF QRE1350 QAH8250 QBD0500 RPT K
Med enkla kunskaper upphämtat via nätet skall det tydligen betyda följande:

1146z är klockslaget
8816 är frekvensen i KHz
RJF94 är flygledningscentralen för transportflyget i Moskva
RCB är dito i Kaliningrad
DE betyder att meddelande kommer
13001 är flygplanets anropsignal
QTO1130 är i luften sedan 1130
QWD XMKK XLWF(troligen) färdmål SVETLOGORSK från KIPELOVO
QRE1350 anländer 1350
QAH 8250 flyghöjd 8250
QBD 0500 bränslemängd för 5 timmars flygning
RPT (troligen) repetera
K medelandet slut

Andra intressanta saker som dykt upp är den morsetrafik som det ryska marinflyget sänder ut. Den som är duktig på morse kan kanske läsa ut koderna som sändes i februari 2012 från en AN-26 från Chkalovsk i Kaliningrad. Det här skall tydligen vara från en transportflygplan AN-12 CUB från Severomorsk

För den som tycker att radio är intressant kan man med fördel även läsa inlägget om ryska nummerstationer.

20121006-004026.jpg
Denna bild skall vara tagen i maj 2011.

Året runt, dygnet runt finns det förmåga att hävda statens okränkbara suveränitet. Några av dessa förmågor skrivs det ytterst sällan om i media. Det är av en ganska enkel orsak, främst kanske är det för att man verkar bortom allmänhetens synfält samt att deras insatser omfattas av sekretess. Tyvärr verkar några ha tagit lite för ordentligt i hemligstämpeln när det gäller vissa av aktiviterna, som till exempel flygvapnets incidentberedskap. Att vårt flygvapen visar flagg och närvaro utanför landets gräns är ingen hemlighet för någon aktör runt Östersjön. Att då och då bjuda till och servera den svenska journalistkåren bevis på att Försvarsmakten levererar resultat i verkligheten i omedelbar närhet borde inte vara så svårt. Att man inte gör detta blir tyvärr till förfång för det mediala intresset och därmed även den offentliga debatten kring säkerhetspoltik och försvarspolitik.

För att till viss del råda bot på detta kommer det här några ryska bilder, tagna av flyg och båtbesättningar när Försvarsmakten leverera effekt. Uppdragens natur måhända vara hemligstämplade på Lidingövägen men genom att de är utlagda på ryska bloggar och forum bör de inte heller undanhållas den svenska läsekretsen.

Via twittraren @Gripennews snubblade jag över dessa flygbilder. De är tagna av en bloggande besättningsman under namnet Sharabana. Han tillhör marinflyget och flyger ett transportflygplan av typen AN-24 COKE. Hans bilder visar den svenska incidentberedskapen under två skilda tillfällen under 2011 och 2012 vid flygningar till och från Kaliningrad.

20121006-004036.jpg
Gripen #212 uppvaktar under en flygning i augusti 2012…

20121006-004045.jpg
… och #254 gör detsamma.

Även flottan visar flagg. Underrättelseinhämtning görs via signalspaningsfartyget Orion åt FRA. När nya fartyg testas är man i närheten för att samla signaltekniskt underlag för underrättelsearbetet.

20121006-004053.jpg
Vid ett annat tillfälle dyker signalspaningsfartyget HMS Orion upp i södra Östersjön. Bilden tagen troligtvis under juli-augusti 2012 och har publicerats på forums.airbase.ru

20120613-103048.jpg

Bland utställarna återfinns UralvagonZavod som bland annat tillverkar stridsvagn T-90S. Här är den senaste versionen av vagnen som för första gången visas upp i väst. Så även är det med understödsvagn BMPT nedan.

Att Ryssland befäster sin position som en av världens största vapenexportör borde inte vara någon nyhet för någon läsare av denna blogg. I linje med dettta deltar man även i den stora internationella försvarsmaterielmässan Eurosatory 2012 som är öppen under denna vecka i Paris. Mässan räknas till världens största mässa i branschen med drygt 1400 utställare.

Givetvis är detta ett gyllene tillfälle att visa upp materielnyheter och att offentliggöra skrivna kontrakt och andra intressanta inriktningar. Ett sådant kom ganska överraskande igår då den ryske generalstabschefen Makarov offentliggjorde att man är intresserad av pansarterrängbil Patria AMV. Det är samma fordon som levereras till svenska försvarsmakten som patgb 360. Tillkännagivandet var tydligen oväntat av finnarna som nu kan få en till större affär på fordonet. Men, vi får se. Man vill först testa fordonet och det kommer att ta sin tid. Sen får man även tänka på avsikten kring detta. Är det en uppriktig önskan eller är det bara ännu en form av underättlseinhämtning? Att man sedan tidigare varit intresserad av nordisk försvarsindustri är ingen hemlighet. Intresset har dock då varit av den mer ljusskygga arten…

20120613-103100.jpg

20120516-220159.jpg

Bilden ovan är den första som har dykt upp på nätet föreställande ett flygande signalspaningsflygplan Tu-214R. Mängden sensorer kan man inte ta miste på. Att den har markspaningskapacitet går nog inte att ta miste på med tanke på sensorernas placering.

Mer om Tu-214R skrev Observationsplatsen i april.

Bilden nedan visar ett företagsbesök där Tu-214R finns i bakgrunden. Bakom framre landningsstället syns den optiska sensorn Fraktion.

20120516-223414.jpg

20120210-225617.jpg

Dykbåt projekt 21310 Triton-NN

Länge var Triton-NN en konceptbåt som endast fanns publicerad som idé. Det har dock dykt upp lite bilder på farkosten som kan vara av intresse att se. De skall tydligen vara från 2008 och visar Triton-NN i ytläge

Dykbåt är en farkost avsedd för att transportera attackdykare dolt fram till operationsområdet. Oftast har de tre lägen, normal övervattensläge med hög fart, dolt läge strax över vattenytan samt nedsänkt läge likt en båt. På så sätt kan den klassificeras som en miniubåt, även om den inte riktigt är en sådan.

Närmare fakta om Triton-NN är obekanta då det är ett projekt som omgärdas av hög sekretess.

20120210-225641.jpg

Triton-NN med övervattensdriften igång. Skylten på sidan avslöjar att test genomförs…

En svensk motsvarighet är den svenska SEAL från DCE i Vaxholm:

20120210-230026.jpg
SEAL, illustration från Ny Teknik

20120208-220310.jpg

Det flygs en hel del över Östersjön. Här är det två stycken spningsplan av typen SU-24 FENCER som uppvaktas av det danska flygvapnet 2008

Det är bra att säkerhetspolitiska verkligheter kommer upp på nyhetsplats då och då till skillnad från politikers önsketänkande som verkar vara det dominerande urvalskriteriet för redaktionerna.

Senast är det SR Radio Gotland som uppmärksammar Officerstidningens artikel om den ökande flygaktiviteten över Östersjön.

Som Officerstidningen skriver, ”Flera bloggar uppmärksammade under förra året den ökade verk­samheten, bland annat Wiseman’s Wisdom och Observationsplatsen.”
Tack och bock för det!

Bra uppmärksammat Gotlandsnytt och det finns mer att skriva om ämnet!

Även ni andra bloggare som skriver och läsare/komentatorer, ingen nämnd ingen glömd, tack för att även ni lyfter upp realiteter och inte önsketänk, oavsett om det blir via blogg, komentarer,  twitter eller samtal på fikarasten!

20120116-232154.jpg

Infauna
EW-fordonet Infauna/Инфауна levereras till 7.luftlandsättningsdivisionen i Novorossiysk och 98.luftlandsättningsdivisionen i Ivanovo. Fordonet är avsett att kunna störa ut radiokontrollerade minförsåt, vanligtvis kallad IED, Improvised Explosive Device eller på journalistsvenska ”vägbomber”. Givetvis kan man även blockera fjärrutlösare likt Tändapparat 9, TA9 med denna typ av fordon. Utöver detta fungerar fordonet även som ett traditionellt störfordon för kunna blockera motståndarens radiotrafik.

Utvecklingsarbetet startade 2005 och truppförsöken inleddes redan 2009. Under 2011 inleddes serietillverkning och nu har de första fyra fordonen levererats. Gissningsvis landar dessa i en EW-tropp på divisionens signalbataljon, men det kan vara lite för tidigt att sia om.

Vän av ordning ser att fordonet egentligen är en GAZ-59032, dvs samma fordon som stridsledningspansarterrängbil BTR-80K1SH1/БТР-80К1Ш1 som inte är fällbar med fallskärm. Vad gör nu denna typ av fordon i ett luftlandsättningsförband? Svaret är ganska enkelt. Trots att förbandet har förmåga behöver man inte alltid fällas från flygplan, eller ens transporteras av detsamma. VDV skall stå för den högsta insatsberedskapen när det gäller de väpnade styrkorna och det blir naturligt att förse spjutspetsförbanden med tillräcklig hög skyddsnivå, även om den undantagsfall hamnar utanför den huvudsakliga förmågan, i det här fallet att fällas med fallskärm från flygplan.

Good enough är tydligen mottot för dagen.


17 minuter in i programmet börjar Sverige dyka upp… 

De dokument angående ett svensk demokratiprojekt i Ryssland som publicerades på bloggen tillhörande den pensionerade flygvapenöversten och journalisten Igor Korotchenko som Observationsplatsen skrev om tidigare i veckan har till slut dykt upp i media.

I ett halvtimmelångt program på tv-kanalen NTV visas  dokumenten upp samt bland annat en intervju med I Korotchenko. Budskapet är att Ryssland står inför påverkan av främmande makt som bedriver samhällsomstörtande verksamhet bland ryska ungdomar och studenter. Som bevis framlägger de dokument som ambassaden har skrivit angående det demokratiprojekt man har drivit tillsammans med SIDA och Svenska Institutet. Anklagelserna  bemöts från den svenska ambassaden som bestrider påståendena och påpekar att det hitintills är mediauppgifter.

Någon officiell reaktion har inte kommit än från ryska myndigheter. Vi får väl se om det blir någon reaktion och att man förklarar någon svensk på ambassaden persona non grata. Om det går tillräckligt snabbt hinner man kanske svara med att återuppta en sedvanlig svensk tradition med Tjeka-dagen den 20 december, det vill säga utvisa sovjetiska underättelseofficerare…

Rysslandsbloggaren Kalle Kniivila skriver utförligt om programmet. Texten är även publicerad på Sydsvenskan där han även är verksam som journalist.

Såväl SR som SVT tar även upp nyheten. Så även DN

Det är oroväckande att läsa svenska promemorior, uppenbarligen avsedda för internt ambassadarbete i Moskva utlagda på ryska bloggar….

Dokumentet ovan är ett exempel på detta.  Det är ett förslag på hur man kan arbeta med samhällsengagerade unga ryska medborgare för att stärka de demokratiska gräsrötterna i det ryska samhället skrivet 2010.

Då det dyker upp hos Igor Korotchenko, http://i-korotchenko.livejournal.com , en av hökarna i  den ryska medialandskapet med mycket nationalistiska synpunkter bör man undra varför det dyker upp där och varför det gör det nu?

Onekligen behöver säkerhetsarbetet på UD göras bättre…

Ikväll sänds även den första delen i dokumentärserien Putins Ryssland som går på TV2 kl 2200 ikväll. Observationsplatsen skrev om tidigare programmet här!

Ekatrina Zatuliveter är  misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet och riskerar utvisning från Storbritannien

Nästa vecka kommer SVT att börja sända dokumentärserien Putins Ryssland i Dokument Utifrån. Det är en BrookLapping-producerad serie i fyra delar som i orginalet heter Russia and the West.

En av de som arbetade med researchen och ordnade intervjuer i Moskva är den spionmisstänkta Ekaterina Zatuliveter. Något åtal mot henne är dock inte väckt men en ordentlig förundersökning genomförs mot henne för närvarande.

Hon har dessutom kopplingar till det politiska systemet då hon arbetade som researcher åt liberaldemokraten Mike Hancock som hon även har haft en relation med, något som brittisk media gärna rapporterar om. Hancock satt fram till 2011 som ledamot i Defence Select Committee som är det brittiska försvarsutskottet. Skandalen är ett faktum med andra ord…

Nåja, snaskigheter finns det säkert att gräva upp för de som vill.

Observationsplatsen rapporterade tidigare om Ms Zatulivieter här

Under dagen har det skrivits lite om NATOs Air Policing Mission i Baltikum och deras jobb att eskortera ryskt flyg. Nu rapporterar finsk media att ryskt flyg kränkte finskt luftrum i måndags eftermiddag.

Man anger bara att det var ett ryskt statsluftfartyg av typen Antonov och därmed borde det då röra sig om ett transportflygplan. Även om kränkningen var en olyckshändelse kan man med bland annat intensiv radiospaning, SIGNINT, och radarspaning läsa ut mycket kring vidtagna åtgärder och responstider. Något som kan vara nog så viktigt ur ett underrättelseperspektiv, särskild om man sätter dessa små händelser i system och gör dem igen och igen och igen…

Den avhoppade underrättelseagenten Alexander Litvinenko mördades i London 2006 genom förgiftning. Resultatet blev minst sagt frostiga förbindelser mellan London och Moskva

Den ryska federationens underrättelse och säkerhetstjänster består främst av tre officiella organ;

 • SVR Utlandsunderrättelsetjänsten /СВР Служба Внешней Разведки (Sluzhba Vneshnej Razvedki)
 • FSB Federala säkerhetstjänsten / ФСБ Федеральная служба безопасности  (Federalnaja Sluzhba Bezopasnosti) 
 • GRU  Militära underrättelsetjänsten / ГРУ Главное разведывательное управление (Glavnoje Razvedyvatelnoje Upravlenije)

SVR är den ena delen av den tidigare sovjetiska säkerhetstjänsten KGB som vid Sovjetunionens upplösning delades i två delar. Utlandsunderrättelsetjänsten samverkar med den militära underättelsetjänsten vid informationsinhämtning i utlandet. SVR är även ansvarigt för kontakter med utländska underrättelseorgan. Utlandsunderrättelsetjänstens uppgifter är att utomlands bedriva  informationsinhämtning, vidta aktiva åtgärder för att skydda ryska intressen, militärt, industri-, ekonomiskt och politiskt spionage, skydda ryska institutioner och regeringsföreträdare med familj samt signalspaning. Ett exempel på ovanstående uppgiftställande är mordet på Alexander Litvinenko i London 2006

FSB är den andra  delen av fd KGB. Den federala säkerhetstjänsten ansvarar för kontraspionage, inrikes- och gränsbevakning, kontra-terrorism och övervakning. FSB har övertagit KGB gamla högkvarter vid Lubjankatorget i Moskva. Man antar att FSB kan ha 200-300 000 anställda. Den ryska signalunderättelsetjänsten FAPSI, Federala byrån för statlig kommunikation och information/ФАПСИ Федеральное Агентство Правительственной Связи и Информации (Federalnaja Agentsvo Pravitelstvennoij Svjasi i Informatsij) lyder under FSB. FAPSI är den ryska motsvarigheten till FRA. FAPSI är den aktör som övervakar rysk internettrafik. Hej på er förresten! Under FSB finns även FSP Federala gränsbevakningen /ПСР Пограничная служба России Pogranichnjie Sluzhba Rossija som ansvarar för gränsskydd och kustbevakning. I detta ingår även skydd och bevakning av ryska ekonomiska zoner till havs.

GRU ansvarar för den militära underrättelseinhämtningen. Mycket om GRUs organisation är hemlig men enligt ryska wikipedia består GRU av 13 direktorat;

 1. Europeiska gemenskapen
 2. Nord-och Sydamerika, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland
 3. Asien
 4. Afrika
 5. Hantering av operativa underrättelser (HUMINT)
 6. Hantering av elektroniska underrättelser (SIGNINT/IMINT)
 7. NATO
 8. Sabotage (Spetsnaz)
 9. Hantering av militär teknik
 10. Ekonomiska underrättelser
 11. Hantering av strategiska doktriner och vapen
 12. Kärnvapen
 13. Informationskrigföring
Exempel på insatser där det 13. direktoratet kan ha varit inblandat i är DDOS-attackerna mot det estniska nätet under Bronssoldat-krisen 2007.
Andra, mindre kända organ är:

 • FSTEK Federala byrån för teknik och exportkontroll /ФСТЭК Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Byråns främsta uppgift är att skydda teknologier som kan anses vara statshemligheter. Detta gör man genom signalskyddsåtgärder i den den ryska internettrafiken, försvåra teknisk underrättelseinhämtning i Ryssland, skydd av imateriella värden samt utöva exportkontroll
 • FSO Federala Skyddstjänsten /ФСО Федеральная служба охраны ansvarar för skyddet av statschef och regering samt viktigare ledningsfunktioner. Under FSO lyder SBP, Rysslands presidents skyddsstyrka/СБП Служба безопасности президента России som ansvarar för det direkta skyddet av statschefen. En annan enhet är det ryska ”högvaktsförbandet” Kremlregementet som ansvarar för vakttjänsten i Kreml. Förbandet består av två skyttekompanier, ett ceremoniellt kompani samt en eskortpluton

Tyska säkerhetspolisen fångade i tisdags två misstänkta ryska spioner i den mellantyska staden Marburg och den sydtyska Balingen uppgav den tyska tidningen Der Spiegel på lördagen, något som SvD och DN även uppmärksammade. Det är första gången på 20 år som det tyska kontraspionaget fångar ryska spioner. Paret, en man och en kvinna hade falska österrikiska pass och skullle enligt uppgift varit födda i Sydamerika. De har bott i Tyskland sedan slutet av 1980-talet och misstänks ha planterats i Västtyskland av sovjetisk underrättelsetjänt. Der Spiegel anger att uppdragsgivaren då var KGB, men man skall även vara medveten om att GRU också sände ut agenter. Nuvarande husse kan vara underrättelseorganet SVR som är KGBs efterträdare i rollen som underrättelseorgan i utlandet.

Själva gripandet skall ha varit spektakulärt då kvinnan, Heidrun A., togs på bar gärning då hon lyssnade av kodade radiosändningar. Kortvågsradio används flitigt även i dagens samhälle och särskilt anonyma sifferstationer som till exempel UVB-76 som Observationsplatsen tidigare skrev om i våras. Fördelen med dessa är att mottagarna kan vara helt anonyma och genom att använda engångs kryptonycklar styrs dessa från uppdragsgivaren.

Enligt SWR rör det sig om industrispionage då mannen arbetar som ingenjör åt ett större tyskt bilföretag.

Avslöjandet av duon följer i spåren av den under förra året sprängda ryska spionring i USA där bland annat den numera välkända Anna Chapman tillhörde. Vi får se hur relationerna mellan Tyskland och Ryssland utvecklas efter detta.

SVR har inte haft någon bra vecka då en annan av deras förmodade agenter har råkat i blåsväder. I detta fallet gäller Katja Zatuliveter som arresterades i december av det brittiska kontraspionaget. Hon anklagas för att ha spionerat åt SVR under den tiden hon var assistent åt den liberaldemokratiska parlamentsledamoten Mike Hancock, som även sitter i den brittiska motsvarigheten till Försvarsutskottet.

Observationsplatsen twittrar

 • RT @igorsushko: Ukrainian Armed Forces recruitment centers throughout the country are now actively recruiting Russian citizen volunteers re… 3 hours ago
 • RT @BigJake6Actual: Ryssland håller militärmässa och visar upp beslagtagna vapen inklusive dessa uppenbarligen Amerikanska NLAW. Koll på… 14 hours ago
 • Höjden av ”obror” att lämna sin skadade kamrat. Noterar även att man inte vill ta ut avstånd eller skydd/låga stäl… twitter.com/i/web/status/1… 14 hours ago

Arkiv

Kategorier

NÅGRA BRA BLOGGAR

Observationsplatsen gillar

Militära diskussionsforum av intresse