You are currently browsing the category archive for the ‘Spetsnaz’ category.

I mars skrev Observationsplatsen om en påkostad film om VDV-spetsnaz.  Filmklippet visar sig dock inte kommer från 45. spaningsregementet utan är en del av en längre och mycket välgjord film om tjänsten i specialförbanden från tvkanalen Zvezda. Den håller fortfarande topplaceringen i kategorin motljus och slow-motion. Bloggen ber om ursäkt för eventuella besvär som kan ha framkallats av det felaktiga påståendet i mars… Bestraffar mig själv med grogg på verandan i kvällsolen!

Förbandsemblem för Spetsnaz PDSS ur Svartahavsflottan i Sevastopol

Cornucopia och Försvar och säkerhet samt även SvD och DN rapporterar i kväll om att ryska specialförband har anlänt till den ryska flottbasen Tartus i Syrien. Enligt den israeliska källan till detta skall det röra sig om anti-terroristförband. Då sådana förband sorterar under Inrikesministeriet är det mindre troligt att det rör sig om sådana, utan med tanke på platsen där förbandet transporterats till är det högst troligt om att det rör sig om delar ur Svarta Havsflottans Spetsnaz PDSS i syfte att skydda den ryska flottbasen. Utifrån den aktuella händelseutvecklingen i Syrien är detta ett logiskt drag för att bibehålla handlingsfriheten. Spetsnaz PDSS är den ryska marinens bassäkerhetsförband som har till uppgift att försvara basområden mot sabotage och terrorism, till skillnad från attackdykarförbandet Spetsnaz OMRP.

PDSS kan räknas som motsvarigheten till de svenska bassäkerhetsförbanden.

20120210-225617.jpg

Dykbåt projekt 21310 Triton-NN

Länge var Triton-NN en konceptbåt som endast fanns publicerad som idé. Det har dock dykt upp lite bilder på farkosten som kan vara av intresse att se. De skall tydligen vara från 2008 och visar Triton-NN i ytläge

Dykbåt är en farkost avsedd för att transportera attackdykare dolt fram till operationsområdet. Oftast har de tre lägen, normal övervattensläge med hög fart, dolt läge strax över vattenytan samt nedsänkt läge likt en båt. På så sätt kan den klassificeras som en miniubåt, även om den inte riktigt är en sådan.

Närmare fakta om Triton-NN är obekanta då det är ett projekt som omgärdas av hög sekretess.

20120210-225641.jpg

Triton-NN med övervattensdriften igång. Skylten på sidan avslöjar att test genomförs…

En svensk motsvarighet är den svenska SEAL från DCE i Vaxholm:

20120210-230026.jpg
SEAL, illustration från Ny Teknik

Denna BL-680 ligger jämsides med den nya bevakningsbåten Grachonok och tillhör Östersjöflottans PDSS.

RIB-båt BL-680 är framtagen främst för marinens specialförband, där bland annat deras bassäkförband, PDSS ingår. Andra enheter som kan använda båten är  attackdykarförbanden OMRP och marininfanteriets spaningsförband. Båten har en  längd på 6,8 m och en bredd på. 2,5 m. Högsta hastighet är  25 knop och räckvidd på 110 sjömil. Båten lastar 8 personer och visades upp offentligt för första gången på den sjömiltära mässan i S:t Petersburg 2011

Följande film kan ses som en målbildförevisning i enskilda soldatens/omgångens/gruppens skjutteknik vid sammanstöt. Filmen är förmodligen inspelad på något spetsnazförband, oklart om det är reguljära armén eller inrikestrupperna.


Del 1 innehåller skjutställningar med automatkarbin AKM och kulspruta PKM. Notera särskilt kspskytte från axeln… 


Del 2 med växel- och ansatsvis framåt och bakåt i två dimensioner. Notera särskilt blixtlåstekniken vid framryckningen…


Del 3.Vissa saker reagerar man på, som till exempel avsaknaden av 2:1-förhållandet. Moment med korridor bakåt med skytteled och vådaskott(?) vid 3:30…

NRS-2-kniven med den ljuddämpade 7,62mm patronen SP-4

Stridskniv NRS-2/НРС-2

Få saker är mer mytomspunna än Spetznasstridskniven NRS-2, med vilken man även kan avfyra en ljudlös 7,62mm patron och bekämpa mål upp till 25 meter. Objektet har omgivits i så mytiska dimensioner så att det i väst till och med har dykt upp ”kopior” som istället skjuter iväg bladet…

Ingenting klår i alla fall detta orginal från 1986 med en vikt på 570 gram inkl balja och en bladlängd på 16 cm. Pipan/slutstycket är 6 cm lång och kan avfyra en ljudlös SP-4 patron upp till 25 meter. VO är 200 m/s. Praktisk eldhastighet 2 skott/minut. Avtryckaren är inbyggd i knivhandtaget och i  parerstången finns ett uttag för att dra ur tomhylsan.


Videoklipp på Youtube med den något äldre NRS-kniven som skjuter patron SP-3. Handhavandet mellan typerna är dock identiskt. 

UPPDATERAT 021923
Då funderingar hur ammunitionen i vapnet fungerar, såtillvida att den är ljudlös. I patronhylsan finns det en pistong. När vapnet avfyras expanderar krutgaserna pistongen och trycker fram den i ett maxläge. Krutgaserna lämnar allstå inte patronen utan kraften överförs till pistongen fvb till kulan som stöts utur loppet in genom pipan och ut i luften. Med en ganska reducerad laddning tappar man mycket av kraften i patronen och anslagsenergin och även Dmax. SP-3patronens kula har en anslagsenergi på 150 Joule, ungefär en fjärdedel av en vanlig pistolpatron.

Illustration på hur SP-3 fungerar

Observationsplatsen twittrar

Arkiv

Kategorier

NÅGRA BRA BLOGGAR

Observationsplatsen gillar

Militära diskussionsforum av intresse