20120211-232458.jpg

Som de flesta känner till byggs det för närvarande en hel del örlogsfartyg för den ryska flottan för närvarande. Ett av de varv som står för produktionen är Yantarvarvet i Kaliningrad där sex fregatter i 11356M/KRIVAK IV-klassen och lika många landstigningsfartyg i 11711 Ivan Gren-klassen skall byggas.

Bilden ovan visar just de två exemplar som står på tur att under 2012 sjösättas och skall vara tagen nu i januari. Det bortre fartyget är Amiral Grigorovich som påbörjade i december 2010 och skall levereras under 2013. Just nu pågår arbetena med att montera stäven på fartyget vilket den observante kan ana. Det hitre fartyget är landstigningsfartyget Ivan Gren, som efter många år på slipen börjar till bli färdig. En av de yttre skillnader man kan se sedan tidigare är att målningen av skrovet har påbörjats. Ivan Gren lastar ett stridsvagnskompani (13 vagnar) alternativt tre skyttekompanier med pansarterrängbilar (36 stycken) samt 300 man.