You are currently browsing the category archive for the ‘Fordon’ category.

20130520-213952.jpg Grupperad UR-07M med minröjningsorm SPD. De uppfällda luckorna ger vagnen dess säregna utseende.

Minröjningsbandvagnen UR-07M kommer allt av döma att införas från och med 2014 i de väpnade styrkorna enligt bloggen warsonline.info. Fordonet är baserat på stridsfordonet BMP-3 och är utrustad med två stycken minröjningsormar SPD. Beroende på drivraket PSM-06/PSM-06D kan räckvidden varieras från 340 till 1000 meter.

Vagnen är till det yttre mycket lik stridsledningsbandvagn 502TB och kan egentligen bara särskiljas genom de stora luckorna på vagnens översida, vilka döljer minormsutrustningen vid transport.

Vagnen kommer efterhand att ersätta UR-77 vilket är ett motsvarande system baserat på pansarbandvagn MT-LB. Vän av ordning kan ju fundera över varför man nu inför ett nytt fältarbetsfordon baserat på ett stridsfordonssystem som nu kommer att ersättas av Kurganets-25? Den fordonstypen är modulär redan från början och skulle kunna redan från början burit minröjningsorm SPD i fältarbetsversion för minröjning.

20130512-105309.jpg

336. marininfanteribrigaden i Baltijsk, Kaliningrad Oblast fick i förra veckan den första sändningen av de nya pansarterrängbilarna BTR-82 och BTR-82A. Den exakta fördelningen av fordon är inte känd, men det rör sig om ett 30-tal varav huvuddelen är BTR-82A.

Den senaste generationen BTR från Arzamas är en vidareutveckling av den kända BTR-80, fast med ny beväpning, ny motor och ökad skyddsnivå. Grunden i moderniseringen är att en invändig liner finns monterad för att öka skyddet från minor och IED. BTR-82A har dessutom fått nya stötsabsorberande säten. Vagnarna har även fått en Kamaz 740-14300 dieselmotor på 300hk. På grund av ökade krav för stabiliseringen av den tyngre beväpningen på BTR-82A är den försedd med bland annat ny fjädring. Hastigheter upp till 60km/h i terrängen är utlovade tack vare detta.

Skytten är utrustad med IRV-sikte TKG-4GA vilket medger eldigivning i både i dager såväl som mörker. Vagnchefen har ett TKN-AI för målobservation och målangivning, effekektiv upp till 3000 meter. Vagnen är dessutom försedd med stridsledningssystem Trona-1 där stridledningsoleat presenteras elekroniskt på det GLONASS-understödda kartuderlaget.

När det gäller beväpning är BTR-82 försedd med en 14,5mm KPTV-kulspruta med 500 patroner till skillnad från BTR-80 vars ksp var magasinsmatad.

BTR-82A är försedd med 30mm 2A72 automatkanon från Tulamaschzavod och använder en 30×165-patron likt föregångaren BTR-80A, strf BMP-2 och 3 samt ahkp MI-28 och KA-52. Utöver tornets huvudbeväpning finns dessutom en 7,62mm PKM-kulspruta

bandvagnarFrån vänster, två stycken Hägglunds bv206, rysk bv DT-3P, rysk bv TTM-4901, rysk tgb TRECOL-39294 och längst ut till höger, rysk bv DT-10P

Ovanstående bild är intressant att studera. Den visar nämligen  den svenska bandvagnen bv206 vid jämförande framkomlighetstester inför anskaffning av fordon till de arktiska skytteförbanden som Ryssland nu skall sätta upp. Att man tidigare har refererat till de svenska, numera nedlagda Norrlandsbrigaderna och de finska Jägarbrigaderna avseende utrustning och stridsteknik är väl känt. Bilden är även intressant då den även visar storleksförhållandena mellan den svenska vagnen och de vanliga förekommande ryska typerna.

Oaktat detta är bilden bland de första officiella där Hägglundsvagnen testas av ryska armén i terrängen i ett särskilt syfte. Proven gjordes i mitten av mars vid 200. motoriserade skyttebrigaden i Pechenga och bevistades även av den ryske arméchefen Vladimir Chirkin. Man skall vara medveten i sammanhanget att bandvagnen säljs civilt i Ryssland och den är etablerad på marknaden.

kurganets-prototyp

Kurganets-25/курганец-25

Överraskande nog så har det kommit en bild på det som kan antas vara prototypen till stridsfordonet Kurganets-25. Bildens urprung är lite oklart men verkar vara en bakgrundbild vid någon form av konferens där man samtalar via videolänk.

Den bärande idén kring fordonet är att skapa en enhetsplattform som rymmer såväl stridsfordon för mekaniserat skytte, pansarvärn, luftvärn, EW, ledning och logistik. Den stora vinsten blir givetvis underhållet i fält och viss utbildning på vagnen som kan standardiseras. Vagnen blir dock tyngre än tidigare ryska stridsfordon, dock skall den fortfarande vara amfibisk. Arbetsnamnet på projektet är Kurganets-25 och påvisar härstammningen från fabriken i Kurgan och normalvikt på 25 ton. Fordonstypen avses ersätta BMP-familjen, men även fordon som MT-LBu kan nog även räknas in i det.

Chassiet som visas ovan saknar tornkrans, vilket tyder på att det främst kanske kommer vara en körrigg för att pröva ut bandaggregat och drivlina, något som är ett absolut måste för att få en nytt stridsfordonstyp att fungera tillförlitligt. Detaljer som avslöjar att det rör sig om Kurganets-25 är bland annat utformningen av luckan till motorrummet, placeringen av förarplats, vinklade hörn längs sidorna av stridsrummet. Trots att chassiet står uppallat får man uppfattningen om att det rör sig om ett relativt högt fordon om man jämför med mannen som står bortom fordonet.

Några närmare detaljer än så finns det inte om projektet idag utan mer kommer säkerligen att dyka upp senare i år när testerna börjar.

Kurganets-25x4

Bilden ovan visar olika varianter av fordonet som lednings eller televapenvagn. Förmodligen kommer den färdiga vagnen att likna detta utseende.

kurganets-25_modell-lednvagn

Modell av ledningsvagnen från företaget Modelmix. Vissa detaljer kan urskiljas som likadan på prototypchassiet såsom motorrumslucka, förar och vagnchefsplats.

kurganets-25_modell_svagn-1

Ytterligare en modell av fordonet som skall föreställa spaningsvarianten. Beväpningsalternativet kan vara en 30mm automatkanon.

kurganets-25_modell_svagn

Samma modell fast bakifrån. Tydligen kommer fordonet att utrustas med ramp vilket i sådana fall skulle vara den första ryska vagnen som får detta.

Observationsplatsen har tidigare skrivit lite om Kurganets-25 här och här.

Pansarterrängbil Gorets-K

Vid den nyss avslutade mässan Interpolitex-2012 visades det upp en hel del nyheter av intresse. En av dessa är patgb Gorets-K. Under den säregna formen döljer sig en terränglastbil KAMAZ-4326 och är utvecklad av Moskvaföretaget Производственное предприятие Техника

Fordonet är framtaget för inrikesministeriet och skall ha en särskilt hög förmåga att motstå IED och minexplosioner. En 6×6-variant, Gorets-U baserad på lastterrängbil Ural skall också vara under utveckling.

Fordonets mått framgår av den undre bilden.

Drivmedelsbil  АТЗ 12-10FMX40

Ett videoinslag dök upp på Internet som omedelbart fångade intresset. Det som visades upp var nämligen ett försöksfordon från Volvo som nu skall testas i Ryssland av de väpnade styrkorna som ny drivmedelsbil. Att man testar och köper in västerländsk materiel är en ny trend sedan ett par år då man numera har italienska pansarterrängbilar och österrikiska prickskyttegevär som franska värmekameror i arsenalen.

Nu står Volvo på tur att göra dem sällskap med lastbilen FMX400 6×6 i rollen som drivmedelsbil avsedd för både markfordon och helikoptrar. Om försöken faller väl ut kommer  ett ospecificerat större antal lastbilar att byggas i Volvofabriken i Kaluga, SV Moskva för leverans under de kommande åren fram till 2020. Med inbyggd filteranläggning och tankrengöring skall omställningen endast ta ca 10 minuter för att byta bränsletyp oavsett om det är från diesel till flygfotogen eller vice versa. Med 10 tappar är har drivmedelsbilen möjlighet att fylla på nästan ett komapni åt gången. Storleken på tanken har inte uppgetts i de ryska bloggarna men kan antas vara runt 12 000 liter.  Livslängden på fordonet uppges vara 30 år, främst tack vare den rostfria konstruktionen i tanken, något som för ryssarna är en nyhet. Tack vare möjligheten till bränslebyte kommer fordonet att nog dyka upp i en mängd olika sammanhang, i både fältförband som helikopterförband där de väpnade styrkorna förväntas uppträda.

Ovanstående Youtubeklipp visar Rysslands vice premiärminister Dimitrij Rogozin vid företagsbesök i Perm för drygt en vecka sedan. Besöket filmades av lokaltv och några intressanta modeller dyker upp i rutan, något som Observationsplatsen skrev om tidigare i sommar. Det visar sig vara det tänkta utseeendet på stridsfordon Bumerang och Kurganets-25 med olika beväpningsalternativ.

20120731-000921.jpg

20120731-000911.jpg
Ett av de intressantare beväpningsalternativen är en ovanpålagrad 12,5cm stridsvagnskanon på stridsfordon Kurganets-25. Här är det den femte modellen räknat från kameran. övriga alternativ för Bumerang inbegriper både 57mm akan och 15,2cm haubits.

20120622-141254.jpg

Ural-63701 med stridsvagn T-90 på stridsfordonssläp

Lastbil Ural-6370

Ural-6370 är en 6×6 lastbil som introducerades under 2010. Den förekommer i varianten 6370 som lastbil och 63701 som dragbil, se bild ovan. Den är utrustad med en 6-cylindrig Yamz-650 dieselmotor byggd på licens från Renault Trucks.

6370-modellen är 8,1 meter lång och väger utan flak 10,7 ton. Lastbilen är godkänd för en last på 22,6 ton.

Dragbilen är något längre, 11 meter och kan dra en last på 63 ton.

20120717-234221.jpg
Ural-6370 med kapell över lastflaket

20120630-222705.jpg

Det var bara en tidsfråga innan det som kan tänkas vara utseendet på den nästa generationens ryska stridsfordon skulle dyka upp på nätet. Det handlar alltså om de fordon som kommer efter pansarterrängbil BTR-80/82 och stridsfordon BMP-3.

BTR-80 har sin grund i sovjetisk designfilosofi och härstammar från pansarterrängbil BTR-60, en konstruktion med rötter från 1950-talet. Kraven på framkomlighet, verkan, skydd och modularitet har gjort den typen av fordon omoderna. Redan för några år sedan kom beslutet att inte fortsätta anskaffningen av BTR-90 då utvecklingspotentialen på fordonet var begränsat. Samtidigt var man från de väpnade styrkorna starkt kritiskt mot att skyttet endast kunde göra avsittning i sidan på fordonet, ur ganska trånga dörrar. Krav kom på att kunna göra det man sedan länge gjort i väst, dvs använda en stor ramp baktill för att lasta i och ur trupp och materiel.

Med omdesignen av hela tänket kring hur fordonet skall användas och vilka förmågor det skall ha har resulterat i en konstruktion kallad Bumerang. Modellen är inte officiellt visad än och någon prototyp har ännu inte visats. Dock har det från firman Modelmix i Ryssland kommit ut displaymodeller som visar olika konfigurationer av det som troligen är Bumerang. Företaget tillverkar utställningsmodeller åt bland annat fordonsindustrin och är inte verksamma plastbyggsatsbranchen, något som bör beaktas när man tänker i vilket sammanhang modellerna är framtagna för. Minnesgoda läsare kommer säkerligen ihåg Italieris stealthmodell F-19 från 1980-talet…

Nåja, likheterna med Patria AMV och Mowag Pirhana är slående. Den variant som visas skall enligt Modelmix vara ett stridsledningsfordon. Vid en enklare titt på vagnen kan man konstatera att det akteröver finns fyra stycken stridsluckor och följt av ett täckt utrymme för annan utrustning. Det ser man på bilden nedanför som visar Bumerang utrustad med EW-system Infauna. För en variant med automatkanon eller pansarvärnsrobot ser man direkt var tornet då hamnar någonstans. Framför den positionen återfinns motorummet på höger sida. Längst fram finns sedan förarplats vid sidan av motorrummet.

20120630-222657.jpg

20120630-222644.jpg

Ett annat fordon som Modelmix har färdigställt modell av är det bandgående stridsfordonet Kurganetz-25. Ett tänkt stridsfordon på 25 ton som skall ersätta hela linjen av BMP-1/2/3 i de mekaniserade ryska skytteförbanden. För Kurganetsmodellen är det även en stridsledningsvagn som är producerad. Den visar dock på några intressanta konstruktionslösningar som bör uppmärksammas. Likheterna med stridsfordon 90-designen med att använda utrymmet ovanför bandaggregatet för att på så sätt skapa ökad skyddsnivå  för stridsrummet är slående. Samtidigt är motorplaceringen identisk. Dock använder man sig av en ramp istället för dörr. Längst ner är en skiss från siten http://www.gurkhan.blogspot.com som visar en spaningsbandvagn baserad på fordonet. I den versionen har man valt att placera tornet långt bak med tre stycken stridsluckor framför tornet. Den designen medför dock att medföljande skytte inte kan strida från fordonet. Troligen kommer stridsfordonet att få ett torn längre fram som medger observation och strid från stridsrummet.

Det kan vara av intresse att notera skillnaderna från skissen som Observationsplatsen skrev om i februari.

20120630-224119.jpg

20120630-224128.jpg

20120630-224136.jpg

Än så länge har det alltså inte visats upp någon prototyp i fullskala. Säkerligen finns det fullskale-mockup:er hos utvecklarna. Att nu den ryska B2B-modellindustrin börjar läcka ut modeller kan tyda på att man nu är snart klar och medvetet släpper teasers på konstruktionen. Värre är kanske för säkerheten om det är en omedveten läcka och att designen på detta stadium inte skall komma ut. Ett rent misstag av Modelmix helt enkelt.  Tråkigt skulle det vara om hela upplägget skulle vara om llt var en bluff från Modelmix och det hela var fria fantasier. Tvivlar dock att de är inne på det segmentet på marknaden med fantasiprodukter….

20120627-155327.jpg

Terrängbil URA

Firman Los’ /Лось presenterade idag på den pågående försvarsmaterielmässan Teknologi och maskinindustri ett nytt lätt terrängfordon avsett för spaningsförband. Terrängbilen URA är en så kallad buggy och skall inte förväxlas med den buggy som tidigare testats av VDV under ledning av den nu framidne översten Anatolij Lebed.

URA väger 650 kg utan nyttolast som är max 350 kg. Fordonet kan även fungera som plattform för understödsvapen till exempel pansarvärnsrobot.

Fordonet genomgår för närvarande tester i de ryska luftlandsättningstrupperna VDV. Mer info om fordonet kommer med säkerligen dyka upp efter hand.

20120614-153742.jpg

Ovan ser man även ryssarna gör försök med bandaggregat till terrängbil, något som amerikanarna försökte med på 1990-talet med tveksamma resultat. I USA var det HMMWV som användes och i det här fallet är det personterängbil Skorpion LSHA.

Vi får se hur det går. Observationsplatsen är tveksam…

20120613-103048.jpg

Bland utställarna återfinns UralvagonZavod som bland annat tillverkar stridsvagn T-90S. Här är den senaste versionen av vagnen som för första gången visas upp i väst. Så även är det med understödsvagn BMPT nedan.

Att Ryssland befäster sin position som en av världens största vapenexportör borde inte vara någon nyhet för någon läsare av denna blogg. I linje med dettta deltar man även i den stora internationella försvarsmaterielmässan Eurosatory 2012 som är öppen under denna vecka i Paris. Mässan räknas till världens största mässa i branschen med drygt 1400 utställare.

Givetvis är detta ett gyllene tillfälle att visa upp materielnyheter och att offentliggöra skrivna kontrakt och andra intressanta inriktningar. Ett sådant kom ganska överraskande igår då den ryske generalstabschefen Makarov offentliggjorde att man är intresserad av pansarterrängbil Patria AMV. Det är samma fordon som levereras till svenska försvarsmakten som patgb 360. Tillkännagivandet var tydligen oväntat av finnarna som nu kan få en till större affär på fordonet. Men, vi får se. Man vill först testa fordonet och det kommer att ta sin tid. Sen får man även tänka på avsikten kring detta. Är det en uppriktig önskan eller är det bara ännu en form av underättlseinhämtning? Att man sedan tidigare varit intresserad av nordisk försvarsindustri är ingen hemlighet. Intresset har dock då varit av den mer ljusskygga arten…

20120613-103100.jpg

20120606-234913.jpg

Nu i 6×6…

Pansarterrängbil BPM-97 finns sedan några år tillbaka i de väpnade styrkorna. Fordonet är utvecklat av KaMAZ och finns i gränsbevakningen. Vikten på fordonet är på 10,5 ton och kan även förses med vapenhuv av samma typ som BTR-80.

Tidigare har det dykt upp bilder av mycket dålig kvalitet på en förlängd variant av fordonet där en extra axel har dykt upp. Nu har det dock kommit en bättre bild som inte kan undanhållas läsarna. Fordonet saknar vapenhuv och kan vara någon form av stridsledningspansarterrängbil

20120606-234748.jpg

Orginalet, BPM-97

20120606-234807.jpg

Likheterna med över 50 år gamla BTR-152 är slående…

20120605-045601.jpg

Rökaggregat TDA-2K/ТДА-2К

I syfte att försvåra observation i ett visst område kan man belägga det med rök, oavsett om det är för dölja egen verksamhet eller avsaknad av detta. För detta kan man skjuta rökgranater eller från fordon/fartyg/flygfarkoster lägga ut rök. På högre förband finns det särskilda rökplutoner just för detta ändamål

En ersättare till den äldre TMS-65 är den nyare TDA-2K som kom på förband under 00-talet. Fordonet är baserat på terränglastbil KaMAZ 4310 och med den kan rök läggas i ett bälte om minst 1000 meter. Beroende på rökintensiteten kan den läggas kontinuerligt mellan 4 – 10,5 timmar. Till skillnad från sin företrädare kan TDK-2K fordonet inte sanera efter BC-insats. Helt tandlöst är inte fordonet då det även enligt uppgift även kan användas till insektsbekämpning. Fordonet kan även lägga rök under marsch i hastigheter upp till 15-40 km/h

TDA-2K finns i Ryssland och Vitryssland.

20120531-143740.jpg

Att fordonstillverkarna har identifierat marknaden för lättare pansarterrängbilar avsedda för inrikestrupper och säkerhetsförband märks. Senast ut i raden är Skorpion LSHA-B. Tillverkare är företaget Zaschita som även står bakom konstruktionen LTA. Inga uppgifter om fordonet är kända men utifrån bilder verkar man ha prioriterat minskyddet ordentligt. Allt som inte behöver vara en del av personaltransportutrymmet har placerats utanpå fordonet i syfte att få en så ren konstruktion som möjligt. Fordonet visades upp på testfältet Bronnitsy utanför Moskva den 28 maj.

20120512-220742.jpgPansarvärnspjäspansarterrängbil, pvpjpatgb… eller vad kommer den att kallas?

För närvarande genomför man försök med den italienska pansarterrängbilen B1 Centauro, som är ett stridsfordon försett med pansarvärnskanon. Fordonstypen utvecklades på 1980-talet och levererades unde 1990-talet till den italienska armén. Den ryska armén testar för närvarande två fordon, en i orginalutförande med en 10,5 cm lågtryckskanon av märket OTO-Melara samt en ny variant med 12,5 cm kanon av okänt ursprung. Förmodligen kan det röra sig om lågtryckskanon 2A75 som även sitter i pansarvärnspjäsbandvagn 2S25 SPRUT-SD.
Inom kort kommer ytterliggare två fordon att anlända till Ryssland för försök. De vagnarna är bestyckade med 30mm automatkanon samt en 12 cm L45 lågtryckskanon.

Enligt mediauppgifter finns planer på att låta serietillverka vagnarna tillsamans med KaMAZ, trots att det finns ett starkt motstånd mot att serietillverka utländska fordon. Något som talar för det är intresset för teknologiöverföring i samband med produktionen

20120504-150119.jpg

Bilden ovan är tagen under repetionerna inför årets parad i Moskva

En av nyheterna i årets segerparader kommer att visas i Moskva 9 maj. Bland 14 000 soldater och över 100 fordon kommer nämligen ett västerländsk fordon att dyka upp. Det är den italienska pansarterrängbilen Iveco LMV som köptes in i 10 exemplar under 2010. Man planerar för en produktion om ca 1700 LMV för de väpnade styrkorna, något som de inhemska fordonstillverkarna knorrar om då de anser att man konkurrerar ut fordon som Tigr och Volk.

En annan nyhet som kommer att visas upp är raketartillerisystemet Tornado-G. Detta sker dock inte i Moskva utan i Rostov-on-Don i sydvästra Ryssland. Mer om det kommer senare…

20120501-111008.jpg

Ovanstående släpkärra har börjat dyka upp på bilder vid försök med pansarterrängbilarna Tigr och Volk. Kapaciteten bedöms till ca 1-1,5  ton men informationen om den i övrigt saknas.

Helgen har varit omtumlande för det militära samhället i Ryssland då en av deras främsta hjältar och förebilder, överstelöjtnanten Anatolij Lebed tragiskt omkom i en mcolycka i Moskva i fredags. Begravningen skedde redan på Valborgsmässoafton och rönte stor uppmärksamhet. Både president Medvedev och premiärminister Putin sände sina kondoleanser till familjen.

Observationsplatsen skrev tidigare om Lebed här, en i den samtida slaviska kulturen hyllad hjälte och idol.

Det ryska off road-tidningen Tundrolet gjorde ett inslag 2008 om bandvagn 206, bv 206 Лось /Älg som den kallas på andra sidan Österhavet.

Man genomförde ett antal jämförande prov med den inhemska terrängbilen z-3902 där ett antal hinder togs. Mer om testet man läsa här

Det kan också vara intressant att notera att  denna bandvagnsindivid figurerade i ett tidigare inlägg på Observationsplatsen. Nummerskyltens ORD TEST verkar betyda i sammanhanget betyda Off Road Driver Test och är tidningens testskylt. Det verkar som om just denna individ vid dessa tillfällen disponerats av tidningen för just dessa jämförande prov.

Ett annat test kan ses nedan;

Om man vill köpa en egen Älg hänvisas ryska kunder till återförsäljaren Vezdehodi

Svensk eller rysk? Svårt att avgöra… Kan detta vara den kommande DT-3RM? Bandaggregatet avslöjar härkomsten.

Ibland snubblar man över vissa saker av ren tillfällighet. En av dessa är denna pdf; (http://www.pressmk.ru/PDF/RI-4(85-121).pdf) som innehöll två stycken mycket intressanta bilder på sidan 5 av något som vid en första anblick verkar vara en BAE Hägglunds bandvagn 206S/bandvagn 308 i Försvarsmakten. Men vid en närmare kontroll verkar det inte vara så utan det kan mycket möjligt vara en rysk råkopia på densamma som i grundkonstruktionen kallas för DT-3PB. Den skall utvecklas till en splitterskyddad vagn, DT-3RM samt en obepansrad variant DT-4P

Observationsplatsen skrev om den framtida utvecklingen med ryska bandvagnar tidigare. De fordon som man utvecklar är DT-4PB  för lätt skytte/motsvarande och en något tyngre DT-BTR, avsedd som stridsfordon.

Var dessa kan komma hamna i framtiden är oklart, men med tanke på konstruktionens översnökapacitet kan man mycket väl se dessa i en motsvarande lätt skytteorganisation i de kommande arktiska brigaderna. Oavsett detta verkar det i alla fall finnas en typ av splitterskyddat översnöfordon av bandvagnstyp att tillgå i dagsläget.

Är detta  prototypen till vagnen ovan eller den obeväpnade DT-4P?

Observationsplatsen twittrar

  • RT @LaaksonenAri: Uudet satelliittikuvat näyttävät, millainen on Venäjän iskukyky maamme lähellä – suomalainen majuri: Ei riitä yllätyshyök… 23 minutes ago
  • RT @IAPonomarenko: A W E S O M E Russian soldier Nikita Tretyakov robbed an apartment in Irpin. And accidentally made a Polaroid selfie. Bu… 7 hours ago
  • 🥺 8 hours ago

Arkiv

Kategorier

NÅGRA BRA BLOGGAR

Observationsplatsen gillar

Militära diskussionsforum av intresse