Viceamiral Kulakov vid kajen på Severnayavarvet i S:t Petersburg vid monteringen av nya master i sensorsystemen.

Jagaren Viceamiral Kulakov har sedan den togs ur tjänst 1992 legat i malpåse.  När Sovjetunionen upplöstes försvann även det ekonomiska underlaget för att underhålla samt att bygga nya fartyg. Flera ytstridsfartyg togs ur tjänst, bland annat de enorma atomdrivna Kirovkryssarna. Andra fartyg som fick en för tidig pensionering var även fartyg ur Udalojklassen, robotjagare med stor ubåtsjaktförmåga. Av de tretton ursprungliga är nu sju i tjänst. Snart kommer ytterligare en nyrenoverad Viceamiral Kulakov att återgå till Norra Flottan.

Nyligen lämnade fartyget Severnayavarvet i S:t Petersburg för att provköras i Östersjön.

Sedan 2000 har fartyget återupprustats och genomgått en kraftig moderrnisering. Det man bland annat har gjort under de senaste åren är att installera nya sensorer, bland annat stridledningsradar FREGAT och luftvärnssystemet 3M47 GIBKA som är den fartygsbaserade varianten av 9K338 Igla-S-systemet.

Lite grann vad man har gjort. Bland annat har fartyget fått ett nytt nummer, 6.
Bild från den spanska hemsidan http://www.ejercitos.org

Genom att återupprusta de fartyg som har legat för ankar under de senaste decennierna kommer den ryska flottan att snabbt få större kapacitet även om det inte är en lösning i längden.

Fartyget är 162 meter långt och har ett deplacement på 7900 ton. I beväpningen ingår bland annat ubåtsjaktrobotar SS-N-14 SILEX och sjömålsrobotar av typen SS-N-22 SUNBURN.  I övrigt finns torpedtuber och 10 cm sjöartilleri och ubåtsjaktraketer.