Jag snubblade över två bilder som jag inte kan undanhålla er. De föreställer de andra två ubåtarna av LADA-klassen som är under byggnation på Amiralitetsvarvet i S:t Petersburg. Ryktet säger dock att de tre andra som man skall bygga kommer att senareläggas på grund av problem med det luftoberoende framdrivningssystemet…

Krohnstadt fotograferad i april 2009

Sevastopol fotograferad i december 2009

Mer om projekt 677 kan du läsa här