You are currently browsing the tag archive for the ‘Okategoriserade’ tag.

Patriotisk rockmusik

Jo, det går. Framför allt om man är artister, populära bland de väpnade styrkorna och heter Lube. Bandet kommer från förorten Lubertsy utanför Moskva och består av åtta medlemmar varav Nikolay Rastorguyev står för sången. Deras stil är en kombination mellan rock uppblandad med traditionell rysk folkmusik förpackat i ett militärt tema. I ett land med ständiga säkerhetsoperationer och väpnade styrkor som upplever en skjuts framåt är marknaden för deras musik garanterad.

Man har gett ut 16 album sedan debuten 1989 och bland de populärare sångerna i de väpnade styrkorna är ”Soldat”


Soldat med engelsk text och bildsatt med scener från det första Tjetjenienkriget 

Transformer? Nej men en Palma CIWS avsedd för ryska flottan.

Luftvärnssystem PALMA

Systemet är en kombination av eldförsluftvärn och robotluftvärn, där alla enheter sitter i samma lavettage. PALMA består av två stycken 30 mm  6-pipiga AO-18KD gatlingautomatkanoner samt åtta luftvärnsrobotar  9M337 SOSNA-R. Systemet klarar av att bekämpa mål på avstånd från 200 upp till 8000 meter och på en flyghöjd upp till 3500 meter. Systemet är avsett att bekämpa flygmål såsom flygplann, helikoptrar, sjömålsrobotar och frifallande bomber. Det kan även bekämpa mindre båtar och även fasta objekt på land. Systemt klarar av att målfölja och bekåmpa upp till sex mål samtidigt.

Lvakan AO-18KD har en eldhastighet på 4500 skott per minut och har en räckvidd på 4000 meter. 1500 granater finns till systemet. De två automatkanonerna har tillsammans en eldhastighet på nära 9000 granater i minuten.

Lvrb 9M337 SOSNA-R är en laserstyrd överljudsrobot som är en vidareutvecklad version av 9M335 som finns i lvsystem PANTSIR. Roboten bekämpar mål på en flyghöjd 2-3500 meter och har ett skjutavstånd från 1300  upp till 8000 meter. Även en landbaserad version av roboten finns framtagen för MT-LB.

För eldledning av systemen finns i mitten ett sensorhuvud, ”skallen” med eldledningssystem 3V-89, där TV och IRVsikte, laseravståndsmätare, laserstyrsystem är placerade. Eldledningsradar 3Ts-99(POSITIV-ME1) sitter i en separat mast.

Skjutprov med akaninstallationen

PALMA är ett helt nytt system utvecklat ur sin föregångare KASHTAN, men med bättre prestanda avseende eldledning och störtålighet. PALMA kan antas komma bli standard CIWS (Close In Weapon System) på de nya amfibiefartygen av MISTRAL-typ och IVAN GREN som avses byggas, men även på de kommande fregatter och korvetter. Äldre fartyg som hangarfartyget Amiral Kuznetsov och de KIROV-robotkryssarna som skall moderniseras kan antas få systemet.

Mer finns här att läsa.

En väldekorerad krigare, och det är inte för
stabstjänst han har fått utmärkelserna…

Jag brukar ju skriva enkla inlägg om materiel eller verksamhet. Idag tänkte jag göra det lite annorlunda och skall för den svenska publiken presentera en i ryska, eller i slaviska områden, riktig krigshjälte, nämligen:

Anatoli Vyacheslav Lebed (född 1963)

Överste Anatoli Lebed är en av det moderna Rysslands mest dekorerade krigshjältar som har både fått utmärkelsen Rysslands hjälte samt S:t Georgskorset.

Antatoli Lebed föddes 10 maj 1963 i Valga i Estniska SSR, det vill säga dagens Estland. Under skoltiden intresserade han sig för fallskärmshoppning och fick hopputbildning via DOSAAF

Lebed startade sin militära karriär 1981 i VDV och stred i Afghanistan 1986-87. Efter de två åren i Afghanistan placerades han i kalla krigets frontlinje Östtyskland. 1994 överfördes han till reserven och påbörjade ett civilt liv. Kriget i fd Jugoslavien kom mellan och han stred som som frivillig på den serbiska sidan.

1999 bekostade han sin egen säkerhetsoperation i Dagestan för att strida mot terrorister från södra Kaukaus. När det andra Tjetejenienkriget bröt ut återinträdde han i tjänst i 45. spetsnazbrigaden. 2003 skadas han av en mina och större delen av hans högerfot är numera ersatt av en protes.

I vanliga fall skulle en sådan skada rendera i ett tidig pensionering från de luftburna trupperna, men Anatoli Lebed är ingen vanlig man. Istället ser han till att fortsätta i aktiv tjänst.

Under en strid januari 2005 räddar han två sårade soldater under beskjutning och i ett senare patrulluppdrag två veckor senare blir han skadad i ryggen av granatsplitter. Trots skadan fortsätter han att leda patrullen och slår personligen ut flera kulsprutor och raketgevärsskyttar.

För dessa insatser blev han 2005 dekorerad av dåvarande presidenten Vladimir Putin med utmärkelsen Rysslands hjälte (Герой Российской Федерации).

Lebed i Poti, framför georgiska patrullbåtar

2008 är han åter i stridslinjen, då som frivillig i Georgienkriget och sänker bland annat georgiska patrullbåtar i hamnen i Poti. För insatserna i Georgienkriget belönas han med S:t Georgskorset (Орден Святого Георгия).

Mer om Lebed kan läsas här.


I vår gamla rikshalva i öst har man inte förfäktat konsten att gräva fältbefästningar.

För det 93:e året i ordningen firas i Finland idag Självständighetsdagen. Den sjätte december är Finlands nationaldag och den firas som sig bör med flagghissningar, gudstjänster och  kransnedläggningar vid hjältegravarna. Dagen avslutas med balen på presidentens slott. Självklart har den finska försvarsmakten en parad där man visar upp sig för medborgarna. I år sker den i garnisonsstaden Kuopio, ca 40 mil norr om Helsingfors.

Hakka pellä, Pohjan poika!

PROTON-M.

Idag sköts en PROTON-M rymdraket upp från kosmodromen i Bajkonur med tre GLONASS-M satelliter. Tyvärr lyckades inte bäraren DM-3 att placera dem i rätt position utan lasten föll ner norr om Honolulu i Stilla Havet. SvD har faktiskt en notis om detta(!)

Uppskjutningen var särskilt viktig då den hade, om allt hade gått bra, gett GLONASS-systemet kapacitet att ha global täckning, något som det saknar i dagsläget.

För det strategiska bombflyget är tillgången till ett globalt navigeringssystem oerhört viktigt, men även för robotubåtarna, vars vapenlaster navigerar med satellithjälp. Ur ett strategiskt perspektiv är det oerhört viktigt för dessa styrkor att täppa till dessa vita fält på jordklotet som begränsar operationsutrymmet för de vapensystem som Rysslands kärnvapenavskräckning vilar på.

Jag kan tänka mig en och en annan general som kommer till jobbet i morgon bitti inte kommer vara så glad.

Måndag morgon – vad annars….

En tredjedel av alla stridsskjutningar under 2011 skall genomföras i mörker

Det nya utbildningsåret 2011 kommer att innehålla en mängd övningar för den inneliggande årskullen. Enbart på kompani och bataljonsnivå kommer 1700 förbandsövningar att genomföras. Som slutövning för utbildningsåret 2011  kommer Center 2011 genomföras i oktober med fokus på Centralasien.
Totalt kommer de väpnade styrkorna att genomföra 3000 förbandsövningar i alla vapenslagen.

Gyllenhaal skriver lite mer om detta.

Mi-38 kommer att kunna lösa en mängd olika uppgifter som trupptransport, materieltransport, casevac samt understöd.

Den 2 decmber provflögs den andra prototypen till den nya transporthelikoptern Mi-38. Typen är en medeltung transporthelikopter och har tagits fram som en ersättare till Mi-8. Första prototypen flög redan 2003 och sedan dess har ett omfattande moderniseringsarbete pågått. Den andra prototypen har multifunktionella LCD-skärmar, förbättrat hydraul- och bränslesystem och ändrad huvudrotor.

En tredje protyp är under färdigställande och den avses komma i luften 2011. Serieproduktionen planeras att starta 2013 i Kazan.

Artlokrr AISTENOK på den ryska vapenmässan MAKS 2009

Artillerilokaliseringsradar AISTENOK (STORK)

Företaget Strela i Tula har konstruerat en bärbar mindre artillerilokaliseringsradar avsedd för att målupptäckt av såväl fordon på marken som granatprojektiler i ballistiska banor.

Radarstationen använder sig av en aktiv elektroniskt styrd antenn, AESA, viket medger högre effekt, högre störkänslighet och högre driftssäkerhet än tidigare generationer av radarstationer.

Fältgrupperat radarsystem

AISTENOK kan upptäcka mål på ett avstånd upp till 20 km och lägesbestämma en granatkastare 5 km bort med 30 meters felmarginal på mindre än 10 sekunder. Systemet kan även användas för eldledning och kan upptäcka brisader på ett avstånd upp till 15 km

Mer om systemet kan man läsa på tillverkarens hemsida.

Ryskt marininfanteri inför landstigning

Normalt utbildar vi inte soldaterna i klädsim med påtagen stridsutrustning. Skälet är att bland annat kroppskyddet absorberar vatten och väger därefter. Detta problem är genomgående i världen och man väl medveten om detta problem i amfibiekrigföringen. Lösningen är att förse soldaten med flytväst när denne är i eller i anslutning till vatten och sjöfarkoster.

Vår granne nästgårds i öster har en lösning på problemet och tillkännagivit att marininfanteriet från och med 2011 kommer att utrustas med kroppsskydd som är kombinerade med  flytväst, det vill säga ett flytande kroppsskydd. Någon motsvarighet finns inte i väst och när väl materielen kommer ut på förband kommer den rimligen att röna ett visst intresse.

Mer om kroppsskyddet finns att läsa här


Låg profil på vapenplattformen medger en dold gruppering i det längsta

Värntorn Gorchak

Vi har ju sedan 1990-talet avvecklat våra värnkanoner och de fasta anläggningarna. Även om man inte går i diametralt motsatt riktning i Ryssland på det området sker ändå viss utveckling av fasta försvarsanläggningar.

Ett exempel är värntornet GORCHAK. Ett mindre tvåmanstorn, till skillnad från våra före detta stridsvagnstorn, särskilt konstruerat för fast försvar. Tornet utvecklades av företaget Motovilikhinskiye Zovodye i Perm i mitten av 1990-talet.

Tornet har en 30 mm granatspruta AGS-17, en 12,7mm tung kulspruta NSV, en 7,62 mm kulspruta PKM samt pansarvärnsrobot 9K111 (AT-4 SPIGOT)/9K113 (AT-5 SPANDREL)

Räckvidden på systemet är beroende på vilken måltyp man avser att bekämpa, men trupp kan bekämpas upp till 2000 meter med tksp, stridsfordon upp till 4000 meter med pvrb.

Gamla system i en ny plattform. Onekligen är tanken lite antik, men behovet finns för punktbevakning av skyddsvärda objekt i säkerhetsoperationer, men även ur ett territorialförsvarsperspektiv är idén kanske inte så död som kan tro.

Old school – onekligen.

Den typ av ATV som testades under förbandsövningen i augusti

I augusti skrev jag om att VDV testar bland annat en lätt terrängbil, motsvarande den amerikanska Light Strike Vehicle. Vad man mer testade var så kallade fyrhjulingar, eller All Terrain Vehicle, ATV. Jag saknade då bildunderlag  för dessa  men nu har jag hittat sådana från övningarna i Ivanovo i augusti.

En annan typ av ATV har förevisats 2009. Den har verkar dock inte ha testats offentligt i förbandsförsök.


Förevisning 2009 med ATV

Amerikansk illustration från 1980-talet på hur Cam Ranh Bay skulle kunna se ut

TV 4 publicerade igår en notis att den ryska statsledningen vill ha tillgång till flottbaser i utlandet. För närvarande har man basen i Sevastopol på Krimhalvön, Ukraina och i Tartus, Syrien.

Man lämnade Cam Ranh Bay i Vietnam på 1990-talet, likaså Kuba. Troligen vill man påbörja ett återtagande av dessa baser.Frågan är om Venezuela kommer att ingå i dessa framtida baseringar, likaså en bas i Afrika?

Tiden får utvisa….

MIC-ISS grupperad

Mobil radiolänkstation MIC-ISS
Under den i Moskva förlagda teknikmässan International Forum Engineering Technologies-2010 i somras visades en hel del nyheter upp. Bland denna mobila radiolänkstation kallad MIC-ISS från företaget Micran i Tomsk. Den är avsedd för såväl talkommunikation och bredbandsförbindelser och skall kunna klara av att upprätta bredband åt tvåhundra abonnenter i fältmiljö. Som radioutrustning sitter en MIK-RL4station tillsammans med kraftaggregat i fordonet, vilket gör att systemet är väldigt lättgrupperat. Den saxlänkade masten kan resas upp till 32 meter och klarar en vindstyrka på upp till 50m/sekund.

MIC-ISS sitter monterad på en KaMAZ-chassi. På bilden marschfärdig.


Svävare 12061 MURENA är framtagen som ett mindre landstigningsfartyg avsett för kustnära operationer. Fartyget lastar ett kompani, dvs upp till 140 soldater eller en stridsvagn upp till 50 ton. Alternativt kan fartyget lasta 2 stridsfordon motsvarande BMP-3.

Fartyget är bestyckat med med två 30 mm luftvärnsautomatkanoner AK-306 samt 8 stycken IGLA luftvärnsrobotar.

MURENA-E har en maxhasdtighet på 55 knop och en räckvidd på mer än 175 sjömil (motsv drygt 30 mil) med en last på 24 ton. Den väger 150 ton och har en längd på 32 meter. Tillverkare är Khaborovskvarvet i ryska fjärran östern.

Den röner vissa exportframgångar. Fyra fartyg har exporterats till Sydkorea och ytterliggare två skall nu exporteras till Kuwait. Den modellen kallas 12061E MURENA-E.

En av de fyra MURENA-E som har exportats till Sydkorea.

Mer kan läsas här.

40mm understödsvapen RG-6

RG-6 kan liknas vid en granatrevolver, det vill säga att den skjuter granaterna från ett roterande magasin. Det utvecklades i mitten av 1990-talet och levereras till både arméns förband och inrikestrupperna.

Ammunitionen man skjuter med den är den hylslösa VOG.-25 och VOG-25P. Den senare används med fördel som studsbrisad med hjälp av en fördröjningssats i tändningsmekanismen.

Magasinet rymmer  6 granater och den praktiska eldhastigheten är 15-18 granater i minuten. Räckvidden är 400 meter och vapnet väger tomt 5,7 kg. Längden är 52 respektive 68 cm, beroende om axelstödet är infällt eller ej.

Tillverkare är TSiKIB COO i Tula

6P41SN med mökersikte

7,62mm kulspruta 6P41 PECHENEG

Pecheneg är ett understödsvapen på gruppnivå och är utvecklad ur den välkända PKM-kulsprutan . Den största skillnaden är att vapnet inte har en losstagbar pipa i det avseendet att man växlar pipa under eldgivningen likt vår kulspruta 58. Med grövre gods i pipan och kylflänsar uppnår man istället godtagbar kylning.

Vidare har vapnet ett fast monterat benstöd och möjlighet att fästa optiska riktmedel samt mörkersikte. Då vapnet saknar handskydd finns det istället ett bärhandtag ovanpå pipan för att bära samt att hålla i vid stående skjutställning.

Hanteringsmässigt är vapnet en kopia av PKM och har förutom ökad precision samma prestanda, det vill säga en eldhastighet på 650-800 skott per minut och en längsta praktisk räckvidd på 1500 meter. Den skjuter standardpatronen 7,62x54R.

Ovan 6P41 och under 6P41S

Varianter är orginalversionen 6P41 samt  6P41N avsedd för mörkersikte.  En särskild variant för att kunna skjuta med ljuddämpare är 6P41S och kombinationen ljuddämpare och mörkersikte 6P41SN

Vapnet är i tjänst i specialförbanden i de väpnade styrkorna sedan 2002.

Upp i det blå – en fulladdad FLANKER startar, i framtiden på en civil flygplats nära dig…

Innan utgången av 2010 kommer förmodligen en lag att klubbas igenom som ger den ryska försvarsmakten rätt att kostnadsfritt använda förut statliga, nu privatägda flygfälten i landet. Detta smygförstatligande kommer även att medföra att utrustning för att basera planen, likt våra gamla bastroppar kommer att baseras på flygfälten.

God tillgång på flygfält är av yttersta nödvändighet för att öka räckvidden på främst MiG-29 och Su-27förbanden då de saknar lufttankningsmöjligheter, men även andra förband kan komma ifråga.

Det är inte den första gången man använder lagstiftning för att komma åt privat egendom i statens intresse, och det lär inte heller bli den sista…

Den första i 935-klassen, Yuri Dolgorukiy inför sin sjösättning 2008.

Den nya generationens strategiska robotubåtar, den så kallade Boreiklassen kommer i slutet av november att utökas med ytterligare en ubåt då Alexander Nevskij kommer att sjösättas.

Boreiklassen kommer att utgöra basen i den framtida robåtubåtsflottan med 8 planerade enheter. Boreiklassens främsta beväpning kommer vara den länge problemfyllda Bulavaroboten, som på senare tid har genomfört fler lyckade avskjutningar.

Boreiklassen byggs av Sevmashvarvet i Severodvinsk

EOV-3521 är baserad på lastterrängbil URAL-4320

Fältarbetsterrängbil EOV-3521

Fordonet är framtagen för fältarbeten för de väpnade styrkorna och återfinns i ingenjörsbataljonerna. EOV-3521 användes bland annat i Georgienkriget. 70 stycken modifierade EOV-3521-M1 beställdes 2007 och är slutlevererade.

Äldre variant är EOV-4421 som är baserad på lastterrängbil KrAZ-255B.

Onekligen är det en udda skapelse, men är nog så praktisk då man med den har en utomordentligt rörlig fältarbetsresurs.

EOV-3521-M1 med modifierad rotortilt i transportläge

Att kunna transportera förstärkningar via järnväg är en nödvändighet för att snabbt få förbanden på plats. På bilden amerikanska patriotförband som idag är stationerade i Polen

Den polska tidningen Gazeta Wyborcza publicerar idag uppgifter om NATOs krigsplanläggning i Polen och Baltikum och vilka resurser man initialt planerar att använda utifall man måste utlösa NATO-medlemsländernas ömsesidiga försvarsåtagande vid ett eventuellt angrepp från Ryssland.

9 divisioner, varav 4 polska ingår i planen. Utöver dessa kommer ytterligare 5 divisioner att transporteras österut med brittiska, amerikanska och tyska förband via landförbindelser och sjövägen.

Vidare antyder man vilka hamnar som skall fungera som mottagande hamn för truppförstärkningar, där ibland hamnen i Swinoujscie men även hamnen i Gdynia som ligger längre österut.

Oavsett sanningshalten i uppgifterna är det intressant att det nu uppstår rykten om storleken om NATOs artikel 5-åtagande, något som man har pratat väldigt tyst om hitintills.

UPPDATERAT DTG233506 NOV10
För att föra in resurser till Baltikum kommer bland annat den nyrenoverade flygbasen Amari att användas. Den återinvigdes i september efter ombyggnad till väststandard.

För den som vill läsa mer kan man söka på Eagle Guardian på nätet

Observationsplatsen twittrar

Arkiv

Kategorier

NÅGRA BRA BLOGGAR

Observationsplatsen gillar

Militära diskussionsforum av intresse