20120117-083633.jpg

De mobila robotförbanden kommer under de närmaste veckorna kommer att genomföra beredskapsövningar i syfte att höja förbandens förmåga. Moment som kommer att övas är omrupperingar, maskering och förberedelser til avfyrning. Övningarna kommer att genomföras under perioden16 januari till den 3 februari. De strategiska robotstyrkorna förfogar i dag över 162 Topol/SS-25 SICKLE, 18 Topol-M/SS-27 SICKLE-M och 15 Yars-system.

Under det närmaste kommer de mobila kärnvapenstyrkorna kommer under det närmaste halvåret att genomföra ett hundratal övningar.

Det skall bli spännande att se om man kryddar denna övning med något robotskott. Oavsett det konmer det under året iallafall att skjutas några robotar…

Samtidigt meddela man även att de strategiska robotstyrkornas kontraktsanställda underofficerare och soldater kommer att ökas med 2000 man under 2012. Förutom detta ökar man även kadettkullen på officershögskolan med 50% .