20120117-031609.jpg

Under 2011 genomförde det ryska flygvapnet 380 lufttankningar och där levererade 6600 ton flygbränsle med sina Il-78 MIDAS. Omkring 90 av dessa flygföretag var avsedda för det strategiska bombflygets patrulleringar med Tu-95MS BEAR och Tu-160 BLACKJACK. Sedan tidigare rapporterade de att det genomfördes 50 sådana uppdrag.

Med flygträning och genomförda tankningsuppdrag producerade flygtankningsförbanden drygt 5000 timmar och varje besättning fick i genomsnitt 250 flygtimmar. En enkel räkneoperation ger att det ryska flygvapnet förfogar i dag över ett 20-tal besättningar för den verksamheten.

Det är inte många ben som det strategiska flygvapnets avskräckningsförmåga vilar på…