Högtryck på Severnayavarvet under åren fram till 2020.

Severnayavarvet i S:t Petersburg har fått en order på ytterligare 12 ytstridsfartyg till den ryska marinen. Åtta av dem är generation II av korvetter i Strereguchshy-klassen, projekt 20385. Klassen är modifierad till att bära sjömålrobot SS-N-26 samt 30mm CIWS Duet. För detta är fartyget något förlängt.

De andra fyra fartygen i ordern är fregatter i Gorshkovklassen, projekt 22350.

Det är tydligt att någon har spenderbyxorna på sig då ordervärdet ligger på drygt 23 miljarder svenska kronor…