Stridsvagnen på bilden antas vara den nya objekt 195. Man har noga maskerat eldröret och få detaljer avlöjas. Dock är frontpansaret tjockare än vanligt och vagnen är betydligt högre än sina föregångare. Foto från militaryphotos.net

Objekt 195?

Att man utvecklar en ny tung stridsvagn är känt sedan länge. Under 1990-talet dök projektet Black Eagle upp som egentligen var en uppgraderad T-80. Projektet dog sotdöden, men arbetet att ta fram en ny stridsvagn har fortsatt.

Objekt 195 omgärdas av stor sekretess och hitintills har inga bilder visats. Rykten om fordonets beväpning säger att den har en nyutvecklad 152mm slätborrad högtryckskanon, vilket skulle innebära att den får världen grövsta stridsvagnskanon. Skyddsnivån i fordonet har också höjts ordentligt jämfört med de tidigare T-80 och T-90vagnarna och bedöms bidra till att fordonets vikt landar kring 65 ton. Den siffran kommer av att de nya krigsbroarna i den ryska försvarsmakten måste kunna bäras den vikten.

Om detta är den ryska försvarsmaktens nya huvudstridsvagn kommer det onekligen bli en monstermaskin…

När fordonet kommer att visas offentligt är än så länge en väl förborgad hemlighet, men den som väntar på något gott väntar inte för länge!