You are currently browsing the category archive for the ‘Varv’ category.

Projekt 03160 Raptor

Det ryska varvet Pella sjösatte i augusti en egen kopia på den svenska stridsbåt 90H. Ursprungsmodellen är konstruerad av Dockstavarvet och är amfibiebataljonens (-ernas…) arbetshäst sedan 1990-talet. Modellen har framgångrikt exporterats till bland annat Norge, Grekland och USA där den nu licenstillverkas. Ryssland kan numera tillföras listan över länder som nu förfogar över typen. Raptor, som den ryska modellen kallas är byggd med stöd från Dockstavarvet på Pellavarvet i S:t Petersburg.

I Ryssland har Dockstavarvet tidigare gjort exportaffärer och sålt bevakningsbåtar till FSB av typen Interceptor Craft IC 16,5M. Fartyget har dykt upp i bildmaterial från bland annat S:t Petersburg. Att man är nöjd med kvaliteten på de svenska båtarna och konstruktionen är uppenbar.

Intresset för stridsbåten varit så stort att man beslutade för att helt enkelt kopiera den svenska ursprungstypen, med några smärre modifieringar. Vid besöket härom året från 336. marininfanteribrigaden uttrycktes uttalat intresse för stridsbåt 90H för de väpnade styrkorna. Hur länge samarbetet mellan Pella och Dockstavarvet pågått runt Raptormodellen är inte känt

Fartyget sjösattes i augusti och överlämnades till flottan under september månad. Provverksamheten är i full gång i Finska viken. Troligen kommer fartyget att även testas i Kaliningrad och möjligen i andra delar av Ryssland.

Det officella ryska siffrorna på modellen är snarlika de svenska (inom parantes), om än något högre avseende storlek och prestanda.
Längd 16,7 m (15,9)
Bredd 4 m (3,8)
Djupgående 0,85m (0,8)
Vikt 23 ton (20,5)
Toppfart 48 knop (40)
Motor Vattenjet på 2000hk ()
Besättning 2 man (2 el 3)
Lastkapacitet 22 man (18)
Beväpning 1 st vapenstation med 14,5 mm tksp samt 2 st 7,62 mm ksp Pecheneg (3 tksp)

20131022-003318.jpg

UPPDATERAT 031651NOV13
Dockstavarvet meddelar att Pellas konstruktion inte bygger på något samarbete med företaget. Fartyget är med andra ord ett resultat av reverse enginering alt företagsspionage. Se kommentatorsfältet.

Reportaget är gjort av Kaskad TV och kommer från programmet Affärsencyklopedin/Деловая энциклопедия. Inslaget handlar om Yantarvarvet i Kaliningrad och  sändes den 24 oktober. Trots programmets kassa kvalitet finns det ändå några intressanta saker att notera.  Främst slås man av det strukturella arvet som tung rysk industri fortfarande lider av. Mycket maskinparken är av äldre snitt, även om CAD/CAM kommer mer och mer. Rationell produktion av västerländskt snitt är inte möjlig i den typen av lokaler, även om hantverksskickligheten är hög. Under rådande förhållanden kan man dock hålla en hög produktionstakt med 11356-serien som nu är den mest byggda örlogsfartygmodellen i det post-sovjetiska Ryssland. Man berörde även utbyggnadsplanerna för varvet.  I slutet av reportaget framhåller man samarbetet med det yrkestekniska gymnasiet för att utbilda och rekrytera kvalificerad arbetskraft.

Skolan presenteras med följande film:

532 Boikij i höstmörkret.

Den tredje fregatten i 20380-klassen, Boikij/Бойкий har gjort sin första provtur. Detta skedde den 25 september i det innersta av Finska viken då Severnayavarvet ligger i S:t Petersburg. Fartyget kölsträcktes 2005 och sjösattes 15 april 2011.

Provturen gjordes utan att den 10cm allmålskanonen A-190 som skall sitta på fördäcket var monterad , utan den kommer senare från tillverkaren Arsenal

Även Boikij kommer att levereras till Östersjöflottan likt sina systerfartyg. Överlämmnadet kommer att ske under våren 2013.

20120621-171132.jpg

…är en gammal klassiker med Monica Z som förmodligen ligger på några spellistor hos läsarna i sommar. Att angöra en brygga är också en sjöterm där det innebär att lägga till flytetyget mot just en brygga.

Bryggan är även en del av överbyggnaden på ett fartyg och skall för alldel inte förväxlas den andra bryggan. På bilden ovan syns just bryggan med resterande del av överbyggnanden klar för leverans till det senaste fartyget i korvettklassen 20380 som för närvarande byggs i Komsomolsk-on-Amur.

Skroven byggs på två varv medans överbyggnaderna tillverkas av Mellan-Nevavarvet utanför S:t Petersburg. Observationsplatsen snappade upp förra sommaren en annan transport då Boikijs överbyggnad tog vattenvägen till Severnayavarvet. Härnäst väntar en längre transport till ryska Fjärran Östern och Sovershennys väntande skrov.

20120611-190545.jpg

Nya bilder har dykt upp på de två andra korvetterna i 20380-klassen som för närvarande byggs på varvet i Komsomolsk-on-Amur i ryska fjärran östern.

Överst är det Sovershennyy som kölsträcktes 30 juni 2006 och underst Gromkiy som kölsträcktes 17 februari i år. Att man inte har kommit längre på Sovershennyy kan antagligen förklaras av att det är det första fartyget i klassen för varvet och det tar ett-två skrov innan man får upp farten på byggandet. Samtidigt kan det även vara svårt att samordna produktionen över två världsdelar då de andra fartygen byggs på Severnayavarvet i S:t Petersburg.

Man kan i allafall konstarera att produktionen är i full gång på två varv med fartygsklassen. Dessa två kommer att tillföras Stillahavsflottan om tre år.

20120611-190553.jpg

20120602-003139.jpg

Närmast i bild ligger Uglich, kölsträckt 22 juli 2011. Akteröver ligger systerskeppet Veliky Ustug som kölsträcktes 27 august 2011

Moderniseringen av de ryska marina stridskrafterna sker fortlöpande. En ny korvettklass som har kommit lite i skymundan är de så kallade Buyan och Buyan -M som är avsedda för mindre innanhav eller kustnära vatten.

Bilder har dykt upp på nätet som visar fartyg två och tre i den andra delserien i Buyan-klassen, 21631 Buyan-M. Korvettklassen, projekt 21630/1,har byggts för närvarande två delserier, 21630 och 21631-klasserna, där den första om tre fartyg har färdigställts i S:t Petersburg. 21631-klassen byggs för närvarande vid Zelenodolsk-varvet om fem fartyg. Fartygsklassen är avsedd att bekämpa ytmål med sin huvudbeväpning om åtta SS-N-27 SIZZLER. Förutom sjömålsrobotarna finns en 10 cm allmålskanon, två 30 mm luftvärnsautomatkanoner AK-630M2, två 14,5 mm +tre 7,62 mm luftvärnskulsprutor och ett luftvärnsrobotsystem Gibka. För spaning och eldledning används Pozitiv-ME 1.2-radar.

Korvetterna har ett deplacement på 949 ton och en längd på 74 meter. Med en besättning på 36 man har fartygen en uthållighet på tio dagar.

Totalt skall Zelonodolsk bygga fem korvetter i klassen och alla åtta fartyg i Buyan och Buyan-M kommer förmodligen att hamna i den Kaspiska flottiljen.

20120601-202002.jpg

Idag var det roll out på Yantarvarvet i Kaliningrad för forskningsfartyget Yantar i 22010-klassen. Fartyget kölsträcktes den 8 juli 2010 och fördes ut på slipen idag för att kunna färdigställas inför sjösättning under sent 2012 eller tidigt 2013. Fartyget har ett deplacement på 5320 ton och har en längd på 108,1 meter och skall levereras i maj 2013 till den ryska flottan. Fartyget passar väl in för prospektering och djuphavsforskning i arktiska vatten, helt i linje med ryska ambitioner.

20120601-202010.jpg
Miniubåt Konsul vid testerna i Atlanten i maj 2011

Fartyget kommer att vara utrustat med två miniubåtar, projekt 16810 Rus och  projekt 16811 Konsul för djuphavsforskning med max dykdjup på 6000 meter.  Båda ubåtarna har byggts på Amiralitetsvarvet i S:t Petersburg och testades i maj 2011 med hjälp av ubåtsbärgningsfartyget Zvezdochka. Besöket i Östersjön uppmärksammades av Observationsplatsen här

Det är även på plats för en korrektion i ett tidigare inlägg. Yantar ligger på samma slip som Ivan Gren tidigare låg på. Det är därmed samma skepp som syntes i bakgrunden i detta inlägg.

20120527-215437.jpg

Boikij vid rustningskajen på Severnayavarvet i S:t Petersburg. Fotot skall vara taget den 26 maj.

På siten forum.airbase.ru dyker det hela tiden upp bra bildmaterial om man vill följa utvecklingen av den ryska flottan. En av bilderna som kom upp visar Boikij, den tredje fregatten i 20380-klassen och är avsedd för den ryska Östersjöflottan. Fartyget inspekterades i mars av representanter för flottan i mars och godkändes för leverans under senare av året.

Samtidigt sker förberedelserna för sjösättning av det fjärde fartyget i samma klass, Stoikij som även den är avsedd för Östersjöflottan. Bilden nedan visar delar av fartyget sticka upp ovanför  kanten på flytdockan. Sjösättningen sker på onsdag vid Severnayavarvet i S:t Petersburg.

20120527-215509.jpg

20120520-222923.jpg

Vid sjösättningen av landstigningsfartyget Ivan Gren vid Yantarvarvet i Kaliningrad togs det en hel del bildern som publicerats företrädesvis på en hel del ryska bloggar. Bilden ovan är en av dem som visar Ivan Gren taget från stäven. Akter om fartyget ser man för första gången in i skeppsbyggnadshallen och konturerna av ett annat fartyg syns tydligt.

Vilket skepp är detta frågar sig vän av ordningen. Kan det vara det omtalade, men inte officiellt påbörjade systerskeppet till Ivan Gren eller kan det vara något annat skepp? Mycket talar för att det kan vara en fregatt i 11356M Amiral Grigorovich-klassen som byggs för den ryska Svarta Havsflottan på Yantar varvet. Troligen är det Amiral Essen som kölsträcktes 8 juli 2011 och som kommer att levereras under 2013.

I 11356-klassen är sex fartyg beställda;

Delserie 1

  • Amrial Grigorovich, kölsträckt dec 2010
  • Amiral Essen, kölsträckt jul 2011
  • Amiral Makarov, kölsträckt feb 2012

Delserie 2

  • Amiral Komilov, kölsträckning planerad till slutet av 2012
  • Amiral Istomin
  • Amiral Butakov

11356-klassen är även byggd i sex exemplar till Indiska flottan och rykten gör gällande att ytterliggare en serie på tre fartyg kan vara aktuell att byggas på Yantar för dem.

Bilden nedaför visar Amiral Grigorovich inför sommarens kommande sjösättning. På slipen bakom ligger Amiral Makarov, men tyvärr är skeppshallsportarna så stängda att det inte går att se in i hallen.

20120520-223212.jpg

UPPDATERAT 012030JUN11
Fartyget som syns i bakgrunden är forskningsfartyget 22010 Yantar. Essen ligger på slipen bakom Grigorovich

20120518-172607.jpg

På självaste Östersjöflottans dag, 18 maj fördes landstigningsfartyget Ivan Gren över från stapelbädden till flytdocka på Yantarvarvet i Kaliningrad. Lite mer arbete återstår innan fartyget sänks ner i dess naturliga medium. Fartyget är det första större landstigningsfaryget som byggs i Ryssland sedan Sovjetunionens kollaps. Fler fartyg i serien är att väna samt fyra stycken ännu större Mistral-amfibiestödfartyg, varav det första är under byggnation i Frankrike.

Mer bilder av fredagens aktivitet kommer att dyka upp efter hand, men här är fynd från http://www.forums.airbase.ru så länge…

20120518-172627.jpg

20120518-172654.jpg

20120518-172646.jpg

20120518-172636.jpg

20120513-230856.jpgYantarvarvet från ovan. ivan Gren syns på den vänstra stapelbädden medan till höger ligger en fregatt i 11356-klassen avsedd för den indiska flottan. Vid kajen ligger ytterliggare en 11356-fregatt. Varvet skall bygga sex sådana fregatter för Svarta havsflottan under de närmaste åren. 

Landstigningsfartyget Ivan Gren som för närvande byggs på Yantarvarvet i Kaliningrad sjösatts fredagen den 18 maj om allt går enligt planerna. Fartyget har legat på stapelbädden under åtta år, en ganska lång tid som har varit förorsakat av mestadels finansiella problem samt viss omkonstruktion.

Fartygsklassen är ursprungligen framtagen för amfibieoperationer i innanhav, till exempel Svarta havet eller Östersjön. Efter viss omprioriteringar av framtida uppgifter kommer fartyget även kunna fungera som stödfartyg till avlägset belägna garnisoner, till exempel i Norra Ishavet.

Fartyget skall kunna ta upp till ett 40-tal stridsfordon där även stridsvagnar ingår. Beroende på lastalternativ bedöms en reducerad marininfanteribataljon även kunna tas med. Fartyget är även utrustat med helikopterdäck och hangar. Utöver detta är fartyget utrustat med en ny typ av ramp som bygger på pontonprincipen. Detta skall kunna möjliggöra landstigning på kust som normalt sett inte lämpar sig för den typ av operationer, till exempel klipphällar/motsvarande.

Mer om Ivan Gren kan man läsa om här

20120408-234420.jpg

Akterskeppet på Denis Davidov tar form på Yaroslavvarvet. Enligt den ryska siten forums.airbase.ru är bilden ca två veckor gammal, dvs tagen i slutet av mars.

Bilder har dykt upp på nätet från serieproduktionen av den nya landstigningsfartygsklassen 21820 vid Yaroslavvarvet.

I höstas lades en beställning på tre fartyg i den första serien utöver den prototyp som tidigare har visats upp. Något som bland annat bloggen Breznjev skrivit om. Kölsträckningen skedde i mitten av januari och till synes verkar monteringen av skrovet gått mycket snabbt.

Om det beror på en rationell byggprocess eller forcerad arbetstakt låter vi vara osagt, men det börjar likna något nu efter bara 3 månader…

De första båtarna 1+3 placeras i Kaspiska havet, men vi kommer nog att få se dem på våra breddgrader med. En tredje båt skall enligt uppgift vara under byggnation i Vladivostok, dock finns det inga bekräftade uppgifter om det.

20120408-234430.jpg

En del av förskeppet. Man ser tydligt formen av lastdäcket att båtens djupgående inte är särskilt stort…

20120327-225003.jpg

På den ryska siten http://www.forums.airbase.ru har det publicerats en intressant bild på den fjärde korvetten i Steregushchij-klassen. Stoikij skall under året sjösättas och kommer att göra sina tre systerskepp Steregushchij, Soobrazitelnij och Boikij sällskap i Östersjön.

Fartygsklassen byggs bland annat på Severnayavarvet i S:t Petersburg för bland annat Östersjö och Svartahavsflottorna.

Av korvetterna är 530 Steregushchij och 531 Soobrazitelnij levererade till flottan medan Boikij kommer att levereras senare i år och antagligen få nummer 532. Stoikij kommer då följdaktligen få nummer 533 när den kommer i ryska flottan under 2013.

20120321-205438.jpg

Byggandet av de första fartygen i korvettklassen 11356M och landstigningsfartygsklassen 11711 Ivan Gren fortsätter. Nya bilder visar att stäven på korvetten Amiral Grigorovich är monterad samt att bogporten på landstgningsfartyget Ivan Gren finns på plats.

Sjösättningen närmar sig…

20120321-205504.jpg

20120229-160445.jpg

Idag kölsträcktes den tredje fregatten i 11356M-klassen Amiral Makarov vid Yantarvarvet i Kaliningrad. Med detta är byggnationen igång på alla tre fartyg i den första delserien av dessa fregatter för den ryska Svartahavsflottan. 11356-serien är en snabbproducerad linje för Yantarvarvet då man kan anta att de nu har fått upp farten efter att ha byggt tre stycken likadana ytstridsfartyg till indiska flottan. I december 2010 kölsträcktes Amiral Grigorovich och i juli 2011 följdes hon av Amiral von Essen. I sin helhet skall denna serie vara färdiglevererad och i tjänst 2015. Ytterliggare en delserie om tre fartyg är beställd och den kommer att levereras senast 2016. Om man följer samma byggnadstakt för delserie tre som under delserie ett kommer Yantar att kunna kölsträcka en ny fregatt var sjunde månad samtidigt som man bygger landstigningsfartyg i Ivan Gren-klassen. Full fart på varvet med andra ord…

Samtidigt tecknades köpeavtalet under om att 24 stycken MiG-29K FULCRUM-D, varav fyra stycken är den tvåsitsiga varianten MiG-29KUB skall köpas in till det ryska marinflyget. Precis som med fregatterna har indierna fått stå ut med förserien och eventuella inkörningsproblem då de ligger före i leveransserierna. De ryska MiG-29:orna skall placeras på Amiral Kuznetsov och kommer att där ersätta de SU-33:or som normalt opererar från hangarfartyget. När divisionen är baserad på land är deras normala hemmabas flygfältet Severodvinsk-3 utanför Murmansk, inte så långt från Severodvinsk-1 som nu kommer att byggas ut för att kunna ta emot bombflygplan från det strategiska bombflyget.

20120211-232458.jpg

Som de flesta känner till byggs det för närvarande en hel del örlogsfartyg för den ryska flottan för närvarande. Ett av de varv som står för produktionen är Yantarvarvet i Kaliningrad där sex fregatter i 11356M/KRIVAK IV-klassen och lika många landstigningsfartyg i 11711 Ivan Gren-klassen skall byggas.

Bilden ovan visar just de två exemplar som står på tur att under 2012 sjösättas och skall vara tagen nu i januari. Det bortre fartyget är Amiral Grigorovich som påbörjade i december 2010 och skall levereras under 2013. Just nu pågår arbetena med att montera stäven på fartyget vilket den observante kan ana. Det hitre fartyget är landstigningsfartyget Ivan Gren, som efter många år på slipen börjar till bli färdig. En av de yttre skillnader man kan se sedan tidigare är att målningen av skrovet har påbörjats. Ivan Gren lastar ett stridsvagnskompani (13 vagnar) alternativt tre skyttekompanier med pansarterrängbilar (36 stycken) samt 300 man.

20120201-170338.jpg

Snart med Andreaskorset?  Om 36 månader skall det första fartyget levereras till den ryska flottan.

Idag är det den stora skeppsbyggardagen för den ryska flottan. Förutom att man kölsträcker två nya ytstridsfartyg i S:t Petersburg börjar man även bygget av det första Mistral-amfibiestödfartyget i Frankrike. Två av de fyra fartygen kommer att byggas på DCNS-varvet. Det första fartyget kommer att döpas till Sevastopol och det andra kommer att få heta Vladivostok. Kan man då i sammanhanget gissa på att nummer tre och fyra kommer få namnen Murmansk och Kaliningrad?

Bygget sätter igång efter att en första delbetalning skedde till den franska staten i början av december som har varit villkoret för att sätta igång själva byggprocessen. Det totala ordervärdet ligger på 1,2 miljarder €, vilket motsvarar ca 11 miljarder svenska kronor för de första två franskbyggda skeppen. Utöver detta kommer ryska system som till exempel helikoptersystem, landstigningsbåtar, infrastruktur, m.m.

De ryska fartygen kommer att skilja sig till en viss del från det franska orginalet, bland annat genom att det är förstärkt för att kunna klara av en högre isklassning. Arktis härnäst?

Som ett litet sidospår kan det vara av intresse att den ryska flottans Marinstridsdagar precis har inletts i S:t Petersburg. Kan man misstänka att ett seminarium förlades ut till Severnayavarvet idag?

RiaNovostni skriver lite grann här och här

Lavettsystemet UKSK finns på både 22350 och 20385-klasserna

Severnayavarvet i S:t Petersburg kommer på onsdag att kölsträcka två stycken nya ytstridsfartyg för den ryska flottan. Det rör sig om en fregatt och en korvett ur klasserna 22350, Amiral Golovko/Адмирал Головко samt 20385 Gremiashtjij/Гремящий.

För närvarande byggs det två stycken fregatter av typen 22350 på varvet, varav den första, Amiral Gorshkov kommer att levereras senare i år samt tre stycken korvetter i 20380-klassen. Gremiashtjij blir den första uppgraderade i 20385-klassen som byggs på Severnayavarvet och kommer förses med den vertikala robotlavetten UKSK för robotsystem Klub.Av de tre pågående byggnationerna i 20350-klassen kommer två av dem att hamna i Östersjön.

Fregatten Amiral Gorshkov byggs för närvarande på Severenayavarvet i S:t Petersburg. Fartyget sjösattes förra året men det har varit sparsamt med bilder på fartyget. Här är iallafall en som har dykt upp som avslöjar lite grann av formen på skrov och överbyggnad taget under 2011.

Fartyget kommer få ett deplacement på 4500 ton och en längd på 135 meter och kommer troligtvis att placeras i Östersjön. Bestyckningen utgörs av 16 stycken sjömålsrobotar av SS-N-26 alternativt SS-N-27 som i variant även finns som ubåtsjakttorped. Vidare kommer fartyget även kunna bekämpa flygmål med hjälp av det avancerade luftvärnsrobotsystemet S-400F. För kännedom är S-400 under utplacering i Kaliningrad för närvarande, något som Observationsplatsen skrev om här. Utöver dessa finns även 8 stycken SS-N-29 lavetter som är den allra senaste ubåtsjaktvapnet som Ryssland förfogar över.

Behovet är 20 fartyg för den ryska flottan under den kommande 10-årsperioden.

Tre  stycken ubåtar i 6363-klassen skall tillföras Svarta Havsflottan innan 2015

Den andra av tre stycken nya dieselelektriska ubåtar i projekt 6363-klassen kölsträcktes officiellt vid en ceremoni vid Amiralitetsvarvet på måndagen rapporterar Lenta.ru

Ubåten, B-237 Rostov-on-Don, kommer att tillföras Svarta Havsflottan under 2014. På varvet byggs sedan tidigare den första ubåten i serien, B-261 Novorossiysk som skall vara färdig till 2013. Den tredje  ubåten, namn ännu okänt skall kölsträckas senare i år och skall också levereras under 2014

Ubåtsklassen 636 Varshavyanka är en moderniserad Kilo-ubåt som även har exporterats till Kina och Algeriet. 636-klassen kännetecknas av högre uthållighet, förbättrad drift samt bättre aukustiska egenskaper, bland annat tack vare ny ytbeläggning på skrovet. Den ryska varianten på exportmodellen är 6363.  Ubåten är en kustubåt avsedd för ubåtsjakt samt för att bekämpa ytfartyg. Den har ett deplacement på 3000-4000 ton i undervattensläge och en längd på 74 meter. Besättningen utgörs av 52 man och uthålligheten anges till 45 dagar. Ubåten är bestyckad med 6 stycken 53,3cm torpedtuber där 18 stycken ubåtsjakt eller ytmålstorpeder eller 24 minor av typen DM-1 eller eventuellt även MDM-6. Utöver dessa traditionella ubåtsvapen kan klassen även medföra kryssningsrobot Klub-S.

MDM-6 är den senaste utvecklingen från 53,3cm bottenminan DM-1 

Östersjöflottan har två stycken äldre Kilo-ubåtar, B-806 och B-227. Båda är stationerade i Kronstadt i Finska viken. Där finns även den första ubåten i 636-klassen efterföljare, projekt 677 Lada-klassen S:t Petersburg. Ytterligare två ubåtar byggs för närvarande, Kronstadt och Sevastopol. Tidigare har svensk media skrivit lite om anskaffningen av nya atomdrivna attackubåtar av Yasenklass.

Observationsplatsen twittrar

Arkiv

Kategorier

NÅGRA BRA BLOGGAR

Observationsplatsen gillar

Militära diskussionsforum av intresse