20120512-115310.jpg

Tankarna och uttalanden om att placera ut markrobotsystemet Iskander för att balansera den planerade NATO-robotförsvaret i östra Europa har hitintills kommit från den militära ledningen och lägre tjänstemän. Det som nu har skett är att den ryska försvarsministern, Anatolij Serdjukov tagit bladet från munnen och talar om att Iskander kan användas som ett motmedel från rysk sida. Uttalandet är det första som kommer från officiellt politiskt håll om att placera ut Iskanderrobotar i Kaliningrad, något som än så länge bara varit en teoretisk handlingsmöjlighet.

Om uttalandet följs upp med något från president Putin får tiden utvisa, men onekligen har temperaturen i frågan höjts en grad inför det kommande NATO-mötet i Chicago senare i maj.