Segerdagsparaderna ger som Observationsplatsen tidigare påpekat en möjlighet att se viss materiel som anskaffas i ett visst sammanhang. Därför var  intressant att se markrobotsystemet Iskander/SS-26 STONE delta i årets parad för första gången i S:t Petersburg. Systemet finns ju bekant tillfört 26. markrobotbrigaden i Luga, inte allt för långt från den baltiska gränsen. Andra intressanta observationer är att terränglastbil KaMAZ-6350 med splitterskyddad transporthytt deltog i samma parad. Förmodligen är fordonet från 9. artillerbrigaden som även har  15,2cm haubits 2A65 MSTA-B i sitt förband.