Korvett 20380 Soobrazitelny

Arbetet med att färdigställa den första serietillverkade korvetten i 20380-klassen, Soobrazitelny går mot slutet. Bilden ovan är från hamnbassängen vid Severnayavarvet i S:t Petersburg där fartyget nyligen genomgick en avmagnetisering, därav alla kablar utmed skrovet.

De tre första fartygen  i serien, Steregushchy, Soobrazitelny och Boiky kommer tillsammans med nummer fem, Stoiky att tillhöra Österjöflottan. Boiky sjösattes för övrigt i mitten av april.

För jämförelse med den första korvetten, Steregushchy ligger här nedan en, för enkelhetens skull, en spegelvändbild.

Den främsta skillnaden är att luftvärnssystemet Kashtan framför bryggan är på Soobrazitelny utbytt mot ett vertikalt luftvärnsrobotlavettage med 12 stycken 9M96 lvrb (S-400) eller 48 st 9M100

Mer om Soobrazitelny kan man läsa på oplatsen här.