Soobrazitelny vid kajen efter sjösätttningen våren 2010

Korvetterna Soobrazitelny och Boiky kommer att tillföras Östersjöflottan under de närmaste åren enligt chefen för Östersjöflottan Viktor Chirkov.

Korvettklassen 20380 är en ny fartygsklass som byggs för närvarande  bland annat på Severnayavarvet i S:t Petersburg. Ett skepp, Steregushy, är redan tagen i tjänst. Soobrazitelny sjösattes förra året och Boiky kommer att sjösättas under senvintern.

Fartygsklassen är avsett för ytstridsuppgifter och ubåtsjakt, men även som understöd för amfibieoperationer. Fartyget har även en helikopterplatta i aktern för till exempel ubjhkp Ka-27 HELIX.

Fartygen 104,5 meter långa och har ett deplacement på 1900 ton. De är beväpnande med bland annat sjömålsrobotar SS-N-26 samt SS-N-27 alternativt SS-N-25 samt ubjåtsjakttorped SS-N-29.