You are currently browsing the category archive for the ‘Underhåll’ category.

Ett tvinslag från flygskolan i Borisoglebsk fångade genast Observationsplatsens intresse. Förutom att det visade flygkadetter som förbereder sig inför flygutbildning på skol/attackflygplanet YAK-130 MITTEN  avslöjades en  ny typ av hangar för det ryska flygvapnet.

Traditionellt sett förvaras inte flygplan i hangarer, utan står i allt större utsträckning utomhus genom att man skapar de större flygflottiljerna till följd av sammanslagningarna av flygregementena. Platsbrist samt att de stridsflygplan som utgör ryggraden i det ryska luftförsvaret, SU-27 FLANKER och MiG-31 FOXHOUND ryms inte heller i de betongvärn som tidigare byggts. Vid större översyner servas flygplanen i hangarbyggnader  från 50-60-talet med dåtidens sovjetiska byggstandard. Denna typ av utomhusförvaring ställer extremt hårda krav på underhållet och risken för felfunktion är större då möjligheten till torrluftning helt och hållet saknas.

hangar_1

Det verkar bli en ändring på dessa förhållanden med införandet av denna typ av hangarbyggnad. Genom lösningen kan man snabbt bygga ut ett omfattande väderskydd för de vanligaste stridsflygplanen över hela ryska federationen. Hangarkonstruktionen medger även att man snabbt kan bygga ut baseringskapacitet på de föredetta flygflottiljer som numera fungerar som krigsbaser. Hangarens dimensioner är inte officiellt släppta, ej heller eventuell signaturreducerande effekt i materialet. Av de foton som finns tillgängliga kan hangaren husera 3×2 MITTEN-flygplan. Med en längd på 11,49 och spännvidd på 9,72m  är måtten på hangarbyggnaden minst 40×20 meter. Räknar man sedan måtten på de betongplattor som ryska flygfält är byggda av, (i detta fallet PAG-14) 6×2 meter kan man tydligt se 7×11 rader av dessa, viket ger ett mått på 42×22 meter.  Höjden på hangarbyggnaden är något svårare att uppskatta, men borde rimligtvis ligga på 8-9 meter.

Hangartypen skulle kunna rymma stridsflygplanstyper som FULCRUM, FLANKER, FOXBAT, FENCER, FULLBACK och FROGFOOT men även de flesta helikoptertyperna om rotorbladen plockas av.

Tillverkare och eventuell order på dessa är okänt för tillfället men det är nog inte sista gången vi ser dessa dyka upp. Framför allt kan det bli spännande att se om de kommer att användas vid förbandsövningar där flygförbanden omgrupperar med markpersonal. Framtiden får utvisa hur så sker.

Annonser

Drivmedelsbil  АТЗ 12-10FMX40

Ett videoinslag dök upp på Internet som omedelbart fångade intresset. Det som visades upp var nämligen ett försöksfordon från Volvo som nu skall testas i Ryssland av de väpnade styrkorna som ny drivmedelsbil. Att man testar och köper in västerländsk materiel är en ny trend sedan ett par år då man numera har italienska pansarterrängbilar och österrikiska prickskyttegevär som franska värmekameror i arsenalen.

Nu står Volvo på tur att göra dem sällskap med lastbilen FMX400 6×6 i rollen som drivmedelsbil avsedd för både markfordon och helikoptrar. Om försöken faller väl ut kommer  ett ospecificerat större antal lastbilar att byggas i Volvofabriken i Kaluga, SV Moskva för leverans under de kommande åren fram till 2020. Med inbyggd filteranläggning och tankrengöring skall omställningen endast ta ca 10 minuter för att byta bränsletyp oavsett om det är från diesel till flygfotogen eller vice versa. Med 10 tappar är har drivmedelsbilen möjlighet att fylla på nästan ett komapni åt gången. Storleken på tanken har inte uppgetts i de ryska bloggarna men kan antas vara runt 12 000 liter.  Livslängden på fordonet uppges vara 30 år, främst tack vare den rostfria konstruktionen i tanken, något som för ryssarna är en nyhet. Tack vare möjligheten till bränslebyte kommer fordonet att nog dyka upp i en mängd olika sammanhang, i både fältförband som helikopterförband där de väpnade styrkorna förväntas uppträda.

20120622-124255.jpg

Följande mobila rullband syntes i en artikel i Röda Stjärnan. Den är avsedd för att lasta och lossa styckegods vid järnvägstransporter men går även att använda vid lastbilstransporter. Det är en något gammalmodig lösning, när vi är vana med lastpallar och truckar istället för att få upp farten i verksamheten. Den har dock sina förtjänster vid täckta godsvagnar som syns på bilden ovan. Det man lastar av på denna bild är ammunitionslådor.

Med detta önskar Observationsplatsen sina läsare en glad midsommar!

För att transportera förbanden över de enorma avstånden i federationen behövs en särskild transportorganisation, VOSO

För att under såväl fredstid som krigstid garantera transportbehovet av den ryska federationens väpnade stridskrafter finns Militära transportkontrollen, VOSO /Органы военных сообщений, ВОСО. VOSO leder den strategiska transportjänsten via järnväg, luft eller sjö/flod/hav. Organisationen är underställd det ryska försvarsdepartementet  och har en central roll i den ryska krigsplanläggningen  då den ansvarar för de resurser som möjliggör att samla de ryska väpnade styrkorna i önskad riktning.

Under fredstid ser VOSO till att underhålls- och personaltransporter kan ske till garnisonsorter samt eventuella insatser inom och utanför federationen. Som exempel på detta genomförde VOSO under perioden januari-oktober 2011 transporter av 15 000 värnpliktiga till och från Kaliningrad, varav 12 000 luftledes. Vidare transporterades 2 500 järnvägsvagnar med 100 000 ton underhåll, dvs bränsle, mat och utrustning via järnvägsnätet genom Vitryssland och Litauen samt 1 200 lastbilar över Östersjön till enklaven.

120 meter under jordens yta finns detta beredskapslager

Federala myndigheten för statliga reserver, Федеральное агентство по государственным резервам, i dagligt Rosreserv ansvarar för de beredskapslager som finns i den ryska federationen. Härom verckan hade man en pressvisning av ett sådant lager i samband med att myndigheten firade 80-årsjubileum. Antalet depåer likt denna är över 100, allihopa anlagda under sovjettiden men likaväl fortfarande i drift. Livsmedel kan inte lagras i evighet utan Rosreserv ser till att omsätta lagret kontinuerligt. En del av detta brukar kunna avsättas som nödhjälp till behövande i katastrofsituationer, ofta fördelade med hjälp av civilförsvaret, EMERCOM.

Tvreportage från RiaNovosti finns här

I  Sverige fanns motsvarande beredskapslager som avvecklades efter Kalla krigets slut. Myndigheten för samhällskydd och beredskap ansvarar för den svenska lagerhållningen.

Beredskapslagringen omfattar även däck, drivmedel och fordon, men också metaller.

Här förbereds samtidig tankning för två mekaniserade skytteplutoner med BMP-2

Amatörer pratar stridsteknik, proffs diskutera underhåll var tydligen något som den tyske generalen Rommel yttrade efter det nordafrikanska fälttåget.  Att en armé på marsch, vare sig det är framåt eller bakåt spelar ingen roll behöver soppa. Utan drivmedel står man stilla.

Bilden ovan visar en utbyggd tankningsplats, avsedd för att förse större förband med drivmedel. Det man har gjort är att helt enkelt lägga ut en mindre pipeline med tappställen. Respektive fordon i förbandet körs fram och fyller på drivmedlet. Systemet medger en snabb tankning simultant för hela marschkolonnen och utifrån hur kapaciteten är utbyggd kan man tanka upp till kompanienheter på detta sätt.

Systemet är inte snabbgrupperat, jämfört med en lastväxlarflaklösning, men  medger snabbare passage. Det kan behövas om det skall rulla igenom några bataljoner…

Observationsplatsen twittrar

Arkiv

Kategorier

NÅGRA BRA BLOGGAR

Observationsplatsen gillar

Militära diskussionsforum av intresse

Annonser