You are currently browsing the category archive for the ‘Radar’ category.

20120122-190229.jpg
2S36 CHAIR BACK monterad på teleskopmast

Luftvärnsrobotsystem SA-17 GRIZZLY

Bilder börjar dyka upp på den nya mastmonterade eldledningsradarstationen 2S36 för det medeltunga luftvärnsrobotsystemet Buk M2/9K37M2/SA-17 GRIZZLY. Med den 21 meter höga mastinstallationen får systemet låghöjdstäckning och en helt annan verkningsgrad än tidigare. Än så länge finns systemet på bara på 297.luftvärnsbrigaden i Alkin, Bashkortostan. Utöver ren luftvärnseldledning kan systemet även användas i en kustförsvarsroll, likt UndE 23. Systemet kan upptäcka mål på 100 km och målfölja tjugofyra mål redan från 95 km. På luftvärnsrobotbandvagnens lavett sitter fyra stycken luftvärnsrobotar av typen 9M38 med 42 km räckvidd eller 9M317 med 50 km räckvidd.

Varje stridsledningsbandvagn 9S510 kan leda upp till sex stycken eldenheter bestående av luftvärnsrobotbandvagn 9A317 alternativt luftvärnsrobottransportbandvagn 9A316. Varje lvrbbv 9A317 kan även i sin tur leda robotskott från en underställd lvrb 9A316. Teoretiskt kan varje system bestå av 12 stycken eldberedda robotenheter.

SA-17 GRIZZLY är utrustad med den nyutvecklade AESA-radarstationen 2S36 och har en mycket plattare radom än sin föregångare SA-11 GADFLY. Som orientering kan det vara intressant att veta Finland har haft SA-11 GADFLY men avvecklat dessa sedan något år tillbaka.
20120122-193638.jpg
Den äldre SA-11 GADFLY i vitryska färger. Notera den större radomen på luftvärnsrobotbandvagnen.

20120122-202305.jpg
SA-17 GRIZZLY Notera skillnaden på radomen för luftvärnsrobotbandvagn 9A317 jämfört med SA-11 GADFLY

Till systemet finns:
– 9S510 (stridsledningbandvagn)
– 9S18M1-3 (radarbandvagn)
– 9S36 (eldledningsradar)
– 9A316 (luftvärnsrobottransportbandvagn, kan även skjuta robotar under ledning från 9S36 eller 9A317
– 9A317 (luftvärnsrobotbandvagn)
– 9M317 (luftvärnsrobot)

Underhållsdelar
– 9V36V, 9V937, 9V938, 9V894-M1-3E (underhållsterrängbilar)
– AG3-M1 (verkstadsterrängbil)
– 9T459-1 och 9T459-2 (fordonssläp)
– 9T243 (transportfordon)
– 9T318-1(kranterrängbil)


Marknadföringsvideo av systemet

20120122-231931.jpg
Radarbandvagn 9S18M1-3

20120122-232047.jpg
Stridsledningsbandvagn 9S510

20120122-232001.jpg
Luftvärnstransportbandvagn 9A316


Reportage om ombeväpningen till SA-17 GRIZZLY. Notera lvskyddet av det grupperade systemet. SEAD är en reell hotbild för denna typ av förband

Mer om systemen kan man läsa här


Gabalastationen i Azerbadjan 

Knappt har den nya Voronezh-DM stationen i Kaliningrad blivit invigd aviserar man nästa steg i utbyggnaden och moderniseringen av radarsystemen i den ryska robotförsvarsskölden.

Nästa steg i utbyggnaden är att bygga ytterligare tre Voronezh-stationer, varav två stycken hamnar på nordligare breddgrader samt en sydlig:

  • Pechora, Komi i norra Uralbergen byggstart 2015
  • Olenogorsk, Murmansk, Kolahalvön byggstart 2017
  • Gabala i Azerbadjan byggstart  snarast

Den anläggningen som väcker mest intresse är Gabala-stationen i och med att den baseras i den självständiga f.d. sovjetrepubliken Azerbadjan. Nu finns det en äldre anläggning redan på plats som är sammanlänkad med det ryska luftförsvaret men den ägs helt och hållet av Azerbadjan, men leasas av Ryssland. Det som nu sker är en etablering på i princip samma plats fast med ryskt förband.

Vi får se om denna expansiva strategi fortsätter i framtiden med radarstationer i föredetta sovjetrepubliker som till exempel Kazakhstan…

Någon station på Kuba lär det nog inte bli…


Inslaget från 1Tv visar exteriör som interiör av stationen samt när federationens president ger order om igångsättandet 

Som de flesta säkert har läst visar den ryska björnen lite tänder för närvarande. Det har sitt samband med det missnöje man har med det amerikanska robotförsvarssystemet som skall placeras i östra Europa.

Voronezh-DM är ingen liten station… Här är en bild från bygget.

En av de åtgärder som faktiskt har legat i röret som är väntade är starten av radarstationen Voronezh-DM i Kaliningrad som började byggas 2009. Igångsättningen av den sker enligt plan men den politiska retoriken omkring starten och andra åtgärder, som att man är beredd att placera ut markrobotsystem Iskander och att man förstärker skyddet av de strategiska kärnvapensstyrkornas anläggningar.

Observationsplatsen har skrivit lite grann om det här och här

Läs även Wiseman och Gyllenhaal

Blåa sektorer visar de äldre sovjetiskbyggda systemen som företrädesvis finns utanför Ryssland, i det så kallade när utlandet. De kompletteras och till viss del ersätts med de modernare Voronezh-DM-stationerna i svart.

Det skrivs en hel del om det amerikanska robotskölden i media av och till. Framför allt talas det om hur oense USA och Ryssland är. Det senaste utspelet var att man är så tekniskt förberedd att Ryssland nu kan placera Iskander i Kaliningrad som motvikt till eventuella amerikanska grupperingar i östra Europa.

Det man talar ganska lite om är den ryska motsvarigheten för robotförsvar. Bland annat bygger man ut robotradarspaningsstationer av typen 77YA6 Voronezh-DM bland annat i Kaliningrad som för övrigt kommer att bli operativ innan årets slut. Utanför S:t Petersburg nära byn Lekhusi finns en annan station operativ sedan några år tillbaka. De andra två stationerna finns i Irkutsk och Armavir.

Kopplat till stridsledningen för dessa system finns bland annat robotbatterier av typerna S-300 och numera  även S-400. En modernare efterföljare av typen S-500 är under utveckling och är uteslutande ett såkallat ABM-system, Anti Ballistic Missile, dvs antirobotrobot för att slå ut interkontinentala ballistiska robotar.

Luftförsvarsmaterieltillverkaren Almaz-Antey bygger för närvarande upp en helt ny anläggning i S:t Petersburg. Tidigare meddelades att företaget garanterades staliga krediter för byggandet av två nya fabriker. Istället för att hamna i Robotgrad lokaliserar de sig nära de industriella centra som har hög tillväxt och där man kan lättare kan rekrytera kompetent personal.

Den nya robotfabriken i Obukhov kommer att vara klar under det första halvåret 2012. Företaget Almaz-Antey tillverkar bland annat luftvärnsrobotsystem S-400

Det gamla flygfältet i Dunayevka/Marienkhof återanvänds  för den nya Voronezh-DM-stationen i Kaliningrad.

Arbetet med att modernisera rymdstridskrafternas radarövervakning fortskrider. Tidigare har oplatsen skrivit om Voronezh-DMradarstationerna utanför S:t Petersburg, Armavir och Irkutsk. De har officiellt fått sällskap av en fjärde station, denna gång i Kaliningrad, enligt uppgift placerad på det gamla flygfältet Dunayevka. Under de senaste åren har fältet mest fungerat som en lekplats för trakten motorburna ungdom och återtagandet av fältet lär inte vara populärt. Jag kan tänka mig motsvarande om Flygvapnet skulle gör detsamma i Knohult!

För övrigt lär det inte vara iranska robotar man kommer att spana mot…

Uppdatering DTG171525FEB11
En bild från den ryska maps.yandex.ru. Bygget ses klart och tydligt i den sydöstra andan av landningsbanan. Likaså väg fram till anläggningen  som går runt rullbanan från kasernområdet. Betyder det att man avser återanvända rullbanan, använda det till något annat eller helt enkelt att tredje part äger den numera?

Voronezh-DM-stationen i Armavir, Krasnodar Krai

Radarstation 77YA6 Voronezh-DM

I höstas kom det rapporter om att utbyggnaden av Voronezh-DM radarstationer hade tagit fart. Nu kommer det mer information att ännu en till är under byggnation, denna gång i delreubliken Irkutsk, nära gränsen mot Mongoliet.

Voronezh-DM är en radar avsedd för förvarning av strategiska robotar, kapabel att spåra en robot på avstånd upp till 400 mil. Mer om stationen på ryska här.

I dagsläget finns det två aktiva stationer, en utanför S:t Petersburg och den andra i Armavir nära Svarta Havet.

Artlokrr AISTENOK på den ryska vapenmässan MAKS 2009

Artillerilokaliseringsradar AISTENOK (STORK)

Företaget Strela i Tula har konstruerat en bärbar mindre artillerilokaliseringsradar avsedd för att målupptäckt av såväl fordon på marken som granatprojektiler i ballistiska banor.

Radarstationen använder sig av en aktiv elektroniskt styrd antenn, AESA, viket medger högre effekt, högre störkänslighet och högre driftssäkerhet än tidigare generationer av radarstationer.

Fältgrupperat radarsystem

AISTENOK kan upptäcka mål på ett avstånd upp till 20 km och lägesbestämma en granatkastare 5 km bort med 30 meters felmarginal på mindre än 10 sekunder. Systemet kan även användas för eldledning och kan upptäcka brisader på ett avstånd upp till 15 km

Mer om systemet kan man läsa på tillverkarens hemsida.

Voronezh-DM stationen i Lekthusi

Bloggen Russiandefenceblog.org rapporterar att de strategiska robottrupperna kommer att öka sina larmövningar i framtiden. Dagligen är ca 6 000 män och kvinnor i tjänst vid de olika robotbaserna och installationer för att kunna upprätthålla den normala beredskapen.

För rättvisans skull skall dock nämna att även USA har ökat sina larmövningar. Som ett eko från förr övade man MITO, Minimum-Interval-Take-Off med B-52 förband under övningen GLOBAL THUNDER 2009. Syftet med att kunna starta snabbt är att med minsta tidsförlust sprida bombförbandet i lufthavet för att minska effekten av ett inkommande kärnvapenanfall.

Parallellt med ökad övningsverksamhet kommer man även att bygga nya radarstationer för att kunna detektera inkommande robotar och avfyrningar. För närvarande finns det bara en sådan radar i Lekthusi, utanför S.t Petersburg som snart kommer att kompletteras med en ny i Armavir. Radarstationerna är av typen Voronezh-DM och fler kommer att byggas inom snar framtid.

Sedan tidigare har man haft sådana radarstationer, men deras status varierar. Vissa har skrotats, som den i Lettiska Skrunda, medan andra befinner sig utanför ryskt territorium som i Ukraina och Vitryssland. Det är dessa som denna utbyggnad avser att ersätta.

Observationsplatsen twittrar

Arkiv

Kategorier

NÅGRA BRA BLOGGAR

Observationsplatsen gillar

Militära diskussionsforum av intresse