You are currently browsing the category archive for the ‘Pansarvärn’ category.

Skott kommer!

Bilder som visar  pansarvärnsrobotbandvagn 9P157-2 Khrizantema i stridsituationer från inbördeskrigets Libyen har dykt upp. Enligt uppgift i Kommersant skulle tre fordon levererats till Khaddaffi-regimen  för utprovning men alla skall ha gått åt under striderna.

Av bilderna döma verkar de vara i händerna på rebellstyrkorna och är sannolikt en trofé som en eller annan underrättelsetjänst i väst är intresserad av att titta på…

Observationsplatsen har skrivit lite mer om systemet härInslag  från rysk TV om systemet. Man har till och med illustrerat pansarvärnseld från en svensk verkansförevisning från tidigt 1990-tal med robot 56 BILL…


eller som i denna där ett svenskt RBS17 system dyker upp som lämpligt målval…

Plattformarna i systemet är baserade på stridsfordonet BMP-3. I bakgrunden syns pansarvärnsrobotbandvagnen 9P157-2

Pansarvärnsroboteldledningsbandvagn 9P157-4 Khrizantema-S

En uppgraderad version av pansarvärnsrobotsystemet Khriszantema visades upp på den nyligen avslutade försvarsmaterialmässan Russian Arms Expo 2011 i Niznij Tagil. En av nyheterna är systemets eldledningsvagn 9P157-4 som kan målspana samt eldleda pluton och enskilda robotbandvagnars strid under såväl dag som mörker. Med hjälp av GIS, tröghets- och satellitnavigering kan fordonet distribuera ut aktuell lähges och kartinformation till underställda enheter.

Fordonet har är utrustad med olika sensorer såsom markspaningsradar Fara-L och IRV-sikte med räckvidder på 6000 respektive 6500 meter. Mer IRV-siktet kan målen identieras på 3500 meter.

Vagnen har endast en 7,62mm PKT-kulspruta för eget skydd samt sex stycken rökkastare

Marksspaningsradar Fara-L samt IRV-siktet på fordonets torn

Observationsplatsen skrev lite mer om systemet här

Pansarvärnsrobotterrängbil Tigr med monterat pvrbsystem Kornet-EM

Pansarsvärnsrobot Kornet-EM

Pansarvärnsroboten 9M133 Kornet (AT-14 SPRIGGAN) är ett bärbart robotsystem som har bland annat använts i Irak och Libanon. Det är det enda pansarvärnsrobotssystemet som hitintills har slagit ut såväl amerikanska M1 Abramsstridsvagnar som israeliska Merkavastridsvagnar i strid. Nu har tillverkaren KBP Tula kommit med en moderniserad variant, Kornet-EM som har betydligt bättre prestanda än de tidigare versionerna.

Beroende på ammunitionsval (robot) är räckvidden upp till 8000 – 10 000 meter.  Mot mjuka och flygande mål används roboten 9M133FM som är försedd med en zonrörsfunktion samt sprängverkansdel. Den roboten har den längsta räckvidden. Mot hårda mål, till exempel stridsfordon och fältbefästningar används 9M133M-2 som har en RSV-verkansdel samt en räckvidd på 8000 meter. Verkansdelen har en penetrationsförmåga på motsvarande 1100 – 1300 mm pansar.

En annan nymodighet är att systemet dessutom har är en så kallad fire and forgetfunktion. Det innebär att efter avlossat robotskott styrs roboten autonomt mot det valda målet, utan att robotskytten manuellt siktar mot det. En effekt av detta är att systemet får en ökad eldhastighet då skytten kan rikta om nästkommande robotskott mot nytt mål redan innan träff av det föregående har erhållits. Detta möjliggörs genom att på systemet sitter på en dubblerad siktesenhet och efter avlossat skott kan skytten växla över till det andra som kan säga ligga på tur. De dubblerade systemen arbetar då oberoende av varandra. På bilden ovan syns de tydlig med de 2×4 robotlavetterna. Eldhastigheten i systemet avgörs av flygtiden till  målet innan respektive siktesenhet kan frigöras för nytt skott.

En av de två eldenheterna i närbild.
1. Robottub 2.Sikte 3.Styrenhet för automatisk målföljning 4. Fästet för robottuberna 5. Lavett 6. Pjäshiss

Mer kan man läsa på tillverkarens hemsida här

Systemet kommer att visas offentligt för första gången nu i augusti vid den kommande flygutställningen MAKS 2011 i Moskva

UPPDATERAT 222230AUG11
Videeo från RiaNovosti om systemet här

Pansarvärnsrobotbandvagn 9P149 Shturm-S

Pvrbbv Shturm-S  är i grunden en pansarbandvagn MT-LB som har anpassats till att bära en robotlavett samt omladdningsluckor i stridutrymmet. Man har även ersatt tornet med en siktesenhet. Vagnen bär med sig 12 pansarvärnsrobotar av modellen AT-6 SPIRAL eller den modernare AT-9 SPIRAL-2. Omladdningen sker automatiskt. Eldhastigheten är 3-4 robotar per minut, beroende på deras flygtider. Lämpliga mål för systemet, beroende på val av robot är stridsvagnar med kompositpansar, med eller utan explosivt reaktivt pansar(ERA), lätt pansrade fordon, fältbefästningar, hovrande eller långsamtgående helikoptrar

Pvrb AT-6 SPIRAL /9M114 har en räckvidd på 5000 meter och stridsdelen är en enkel laddning med riktad sprängverkan, RSV. Efterföljaren AT-9 SPIRAL 2 /9M120 ATAKA har en utökad räckvidd på 6000 meter samt en tandemRSV-laddning för bättre verkan. AT-6 har en hastighet strax över ljudet på 345 m/s medan AT-9 är något snabbare med sina 400 m/s. Penetrationen är 750 respektive 950 mm homogent stål.

9P149 finns bland annat på 9.gardesartilleribrigaden i Luga, strax väster om Estland och på 200. motoriserade brigaden i Pechenga, vid den norska gränsen.

Pansarvärnsrobot 9M131F METIS-M1 (AT-13 SAXHORN-2)

Pvrb SAXHORN-2 är ett bärbart pansarvärnsrobotsystem och kom i tjänst 1992 och har en räckvidd på upp till 2000 meter. Stridsdelen utgörs av en tandemladdad rsv, det vill säga att stridsdelen är anpassad till att slå mot aktivt pansar. Den klarar av 95 cm homogent pansar och förutom att det finns robotar med riktad sprängverkan finns det även robotar med stridsdelar för bekämpning av trupp och mjuka mål. I de fallen kan man välja mellan spräng eller FAE, eller som man betecknar det i Ryssland, termobarisk.

Roboten styrs likt vår rb 56 med ett lasersikte och styrkommando via kabel. Systemet är lättgrupperat, från bärning till skott tar inte längre tid än 20 sekunder. Det är dessutom lätt att ladda om och en väl drillad servis kan lätt uppnå en eldhastighet på fyra robotskott per minut. METIS-M är även anpassat för att kunna släppas från luften och är därmed ett system som mer än väl lämpar sig för luftlandsättningsförband. Vikten är bara 30 kg per system bestående av lavett 9P151M, robot9M131/9M131F/9M131M och termiskt sikte (IRV) 1PBN86-VI. METIS-M1 visades upp för första gången 2004.

Stridsfordonet BMP-3 förekommer i olika varianter, bland annat som spaningspansarbandvagn, fältarbetsbandvagn och pansarvärnsbandvagn.

I rollen som pansarvärnbandvagn (pvrbbv) förekommer den i två varianter:

Vagnens stridsfältsradar syns bakom dubbellavettaget

9P157-2 ”Krizantema-S” Beväpnad med två lavetter för pansarvärnsroboten (pvrb)9M123 Krizatema (AT-15 SPRINGER) Roboten är framtagen för att kunna bekämpa de senaste stridsvagnarna i västvärlden såsom Leopard, M1 Abrams, Leclerc och Challenger 2. Vagnen har ytterligare 15 robotar i ett internt magasin. Räckvidden är 400 -6000 meter och med hjälp av två oberoende styrsystem, både laser och radar har den en hög störskyddsnivå. Man antar att verkansddelen kan penetrera upp till 1250mm pansar.

9P162 ”Kornet-T” –Beväpnad med pvrb 9M133 Kornet (AT-14 SPRIGGAN) Roboten är något mindre än 9M123 och har en räckvidd på 100 – 5500 meter. Med dubbla stridsdelar med riktad sprängverkan säkerställs penetration upp till 1200 mm pansarplåt försedd med reaktivt pansar. 16 robotar medförs i magasin i vagnen. Organisatoriskt föreslås 12 stycken vagnar ingå den mekaniserade brigadens pansarvärnsbataljon tillsammans med 6 stycken SPRUT-SD vagnar.

Observationsplatsen twittrar

Arkiv

Kategorier

NÅGRA BRA BLOGGAR

Observationsplatsen gillar

Militära diskussionsforum av intresse