You are currently browsing the category archive for the ‘Övning/Utbildning’ category.

IF

Urlastning av 12,2cm haubits D-30 på flygplatsen i Vladivostok tidigare under söndagen den 14 juli. Foto via avanturist.org

Rubriken till dagens inlägg får ses som något ironisk, i den meningen att låg nivå har för länge sedan passerats. Som de flesta läsare av bloggen förstått genomförs nu, under fredsförhållanden, den största militära manövern sedan andra världskriget i ryska fjärran östern.

I fredags beordrade den ryska federationens president, Vladimir Putin att en beredskapskontroll av det Östra militärdistriktet skall omedelbart genomföras. Utan att ha belägg för det kan övningen ha förberetts under längre tid då förbanden som genomför övningen skall vara tillgängliga, särskilt kritiska resurser som logistikförband, både flygtransportförband samt järnvägstransportförband.

Varför man just nu genomför en beredskapskontroll kan man bara spekulera. Att den skulle ske i öster var väntat, då de tidigare beredskapskontrollerna under året har varit i Västra respektive Södra Militärdistriktena. Det som överraskar är omfattningen av övningen, dels personellt (160 000 man) samt att den omfattar två militärdistrikt, Öst respektive Centrala. Inledningsvis omfattade övningen modesta(?) 80 000 under fredagen men växlades upp under lördagen till 160 000 man. I väntan på att få dessa siffror verifierade skall de tas med en nypa salt, men övningens omfattning skall ändå ses som mycket stor. Under söndagen kom nya uppgifter att det strategiska bombflyget deltar i övningen och att TU-95MS BEAR-H sätts i beredskap för insats. Även marinförband deltar och i media förekommer även uppgifter om att dessa sprider ut sig över närliggande Ochkotska Havet. Hitintills omfattar övningen dessutom 1000 stridsfordon, ca 130 stridsflygplan och ett 70-tal örlogsfartyg. de senare ur den ryska Stilla havsflottan.

I pressflödet, från bland annat Ria Novosti, kan man se att mycket av övningen än så länge har handlat om att få manöverförband på plats. Med detta avses mekaniserade och motoriserade skytteförband. För detta har förutom utmarscherat från garnisonsorterna även fått tilltransporterat via transportflyget samt järnvägstrupperna. Bland enheterna syns stridsvagnsförband med T-80 mekaniserade skytteförband BMP-2 och MT-LB, motoriserade skytteförband med BTR-80, raketartilleriförband med 12,2cm salvpjäs BM-21 GRAD och 22cm salvpjäs BM-22 URAGAN. Även pansarvärnsrobotbandvagn 9P149 Shturm-S syns i bildflödet.

Det som är av intresse att studera övningen är i vilka områden man kraftsamlar sina förband och vilket krigsfall man spelar ut i larmövningen. Förbanden kan ha ett flertal förberedda stridsuppgifter men verkar i detta fall uppmarschera mot övningsområden och skjutfält. Detta tyder på att man i orderverket har ett ”övningskupplarm” och att förbanden går mot predestinerade övningsplatser.

I och med att det startegiska bombflyget deltar i övningen kommer verksamheten att svälla ut över Rysslands gränser, något som det ryska försvarsdepartementet bekräftar. Man kommer dock som det så fint heter att respektera andra länders gränser och öva över internationellt vatten.

Övningen kommer att avslutas den 20 juli.

Att detta händer nu i semestertider gör att man inte har den högsta bloggberedskapen. Detta underlättas av den rendundans som försvarsbloggeriet innebär. Med fördel kan man läsa (som alltid) Wiseman, Gyllenhaal, Skipper, Jägarchefen och Breznjev.

forts följer

Med tanke på hur tongångarna har varit sedan påskas är det idag osedvanligt tyst om det som kan vara den grövsta kränkningen av nordiskt luftrum sedan..ja, bra länge…Kalla kriget kanske?

Finska luftbevakningen meddelade idag att ett flygföretag med två stycken BACKFIRE-bombplan samt eskorterande FLANKER-jaktflygplan under en kort stund flög in över finskt territorium. Det kränkande flygföretaget möttes upp av den finska incidentberedskapen i form av två stycken F/A-18 HORNET. Uppgifterna i finsk media avslöjar inte om de fyra flygplanen avvisades, utan endast identifierades. Det kan innebära att den finska jakten var i efterhand och de ryska flygplanen hade redan påbörjat eller redan återvänt till internationellt luftrum när den visuella observationen genomfördes

Det som är intressant i sammanhanget är vilken typ av flygföretag det rör sig om. Det är långt ifrån den sedvanliga ryska kränkningen som det brukar rapporteras om, ett enskilt transportflygplan under inflygning till eller från S:t Petersburg, utan denna gång rör det sig om delar av det strategiska bombflyget som har varit ute och rört sig över minst intill Finska viken. Ännu en gång har BACKFIRE-planen rört sig i rote med eskort likt det man gjorde under Långfredagsflygningen. Man har rört sig så flygrutten har (o)avsiktligt gått så pass nära annan stats territorium att en gränskränkning var oundviklig. Att lägga ut en flygkurs på ett kartunderlag är ingen raketforskning och att kunna följa den kräver i normalfallet inte heller så mycket av flygförare och navigatör. Givetvis villkoras det under vilka förutsättningar man övar…

Samtidigt som denna kränkning sker genomför Västra militärdistriktet ännu en beredskapskontroll, som sig bör helt oanmäld. Ett 20-tal attackflygplan av typen FENCER samt helikopterförand omgrupperades ut på krigsbaser i Karelen och Murmanskområdet.

Likheterna med Långfredagsflygningen blir genast uppenbara. Flygstridsövning med frontnära flygförband i Karelenområdet understöds med strategiskt bombflyg med eskort över Östersjön.

Utifrån Observationsplatsens horisont tolkas detta som en klar förändring i både övningarnas sammansättning och intensitet, då genomförandet upprepades inom en tidsperiod om drygt 11 veckor.

I sammanhanget kan också noteras att de två svenska flygflottiljerna med flygdivisioner ligger helt fel. Ta en karta och dra en rak linje från Finska viken västerut…

En sak är säker. Det som skedde i morse var långt ifrån en låg nivå på genomförandet.

För den som vill läsa en utmärkt sammanställning av årets ryska övningsverksamhet i övrigt rekommendreas varm att läsa bloggrannen Jägarchefens utmärkta inlägg!

Tack James Mashiri för tipset;-)

Den oannonserade ryska beredskapsövningen i Svarta Havet under påskhelgen visar på en ny typ av övningsverksamhet i Ryssland. Utan någon förvarning beordrade Putin att förband som omfattades av högre beredskapsgrader skulle omgåendé genomföra bland annat landstigningar och stridsskjutningar vid tre stycken skjutfält vid Svarta Havet.

Övningen är mycket intressant, då den omfattade 7000 man , 250 stridsfordon och 36 fartyg ihopskrapade på några timmar. Låt vara i en riktning som den ryska federationen har haft fokus på sedan några månader med ökad flottverksamhet i. Oaktat detta är kraftsamlingen imponerande då den även omfattar luftlandsättningsförband från det centrala militärdistriktet.

Att man övar sina förband och genomför beredskapskontroller är inget nytt. Sådant görs hela tiden, både förr under kalla kriget men även nu i modern tid. Det som var annorlunda denna gång är att övningen igångsattes utan lägre chefers inflytande eller kontroll. Därför avslöjades ett flertal, ej omnämnda brister i den ryska beredskapsorganisationen som följdaktligen kommer att åtgärdas. Andra intressanta komponenter som ingick är bland annat den förflyttning av luftlandsättningsförband från centrala militärdistriktet som tidigare nämnts. Att sådan beredskap finns har tidigare antagits men inte blivit så officiellt bekräftad som via denna beredskapsövning.

Att man nu börjar genomföra denna typ av övningar visar att man tar omställningen på allvar med att skapa förband med högre bredskap än tidigare. Även hos Ivan är här och nu viktigt. Tydligen har man även kommit så långt i arbetet med höjningen av förmågan så att den har validitet att testas så skarp. Man kan utifrån detta anta att arbetet är likartat över alla militardistrikt, så även MD Väst som gränsar mot svenskt närområde.

För NATO:s del är omfattningen på övningen nivåsättande för hur stor motståndare man kan anta finnas omdelbart i en eventuell konflikt, oavsett om det är i SO Europa eller i NV Europa, där man gränsar mot Baltikum.

Förutom storleken på denna övning är även samordningen i tid och rum viktig. Förutom att den genomfördes utan föregående (synlig) beredskapshöjning förklarar sig Ryssland nu att de numera har rätten att inte förvarna sina grannländer om förestående likande beredskapsövningar. Detta kan i sin tur ställa krav på NATO-länderna och deras Artikel 5-åtagande att snabbt kunna svara på en omedelbar rysk styrketillväxt. Är det på riktigt eller bara övning? Det är kanske inte så kul att vara president i en baltisk republik om det en vacker vårdag på 6 timmar står 7000 man med 250 stridsfordon vid gränsen…

aftonbladetTack Aftonbladet för en så bra illustration…

Ännu en gång slås man av hur illa ställt det  är med den svenska nyhetsrapporteringen, kanske framför allt nyhetsvärderingen som redaktörerna gör om säkerhetspolitik. Ett aktuellt exempel är den nyss igångsatta beredskapsövningen Svarta Havet som idag har florerat i dagens media. Bland annat har både DN och SR Ekot rapporterat om den. Långbortistandoktrinen har bitit sig fast i Massmediasverige…

Visserligen är det en större övning och den var hastigt påkallad. Gott så, att allmänheten och mediekonsumenterna blir varse om aktuella händelser. Kritiken kan i sammanhanget inte riktas mot det aktuella exemplet.  Det som är underligt är hur man silar mygg och sväljer kameler, vilket i slutändan får moderna myter att florera och frodas i aktuell säkerhetspolitisk debatt.  Argument som ”rysk upprustning sker från låg nivå”, ”modern rysskräck” och ”man satsar framför allt längre österut” får fotfäste och accepteras som allmängiltiga sanningar, både av politiska företrädare och allmänhet.

Det som är underligt i sammanhanget är en total tystnad kring den ryska luftstridsövningen LADOGA-2013/Ладога-2013, som faktiskt är den största enskilda luftstridsövningen i svenskt närområde sedan kalla kriget, drygt 60 mil från Stockholm. Med ett 70-tal flygplan och helikoptrar motsvarar den gott  och väl ett välmående skandinaviskt lands hela flygvapen. Vilket land som avses kan du som läsare lista ut själv…

Listan på talande exempel kan göras längre. Ett i media uppmärksammat utspel i vintras var Putins satsning på flottan inom ramen för den pågående materielanskaffningsplanen GPV-2020, där man flitigt beskrev den pågående ryska anskaffningen av strategiska robotubåtar. Att man i Östersjön har två varv som bokstavligen sprutar ut ytstridsfartyg på löpande band är det däremot tyst om.

Kompetensen hos journalistkåren om säkerhetspolitik kan närmast jämföras med en mediakurspraktikant från Lackalänga folkhögskola  där det närmast råder total  begreppsförvirring runt ord som hotbild, risk och förmåga. Att man sedan än mer går vilse kring Överbefälhavarens syn på Insatsorganisation 14:s förmåga 2019 i ett av flera spelade scenarior är bara att beklaga. Nu bär inte enskilda tidningsredaktörer skulden för den utarmade nehetsbevakningen. Många nyheter som publiceras är inte tidningen egna redaktionella material, utan köps in som tjänst från nyhetsbyråer som TT, Reuter eller AFP. Visserligen drar man in på korrespondenter på båda fronter men med hjälp av IT kan mediabolagen lätt scanna av rapportering från bland annat östra delen av Europa tack vare nyhetsbevakningstjänster som Retriever/motsv

Visserligen finns det ljus i mörkret såsom SvD Mikael Holmström eller DN:s Ewa Stenberg, men dessa erkänt duktiga journalister kan inte ensamma täcka det breda spektrat av, i Observationsplatsens sätt att se världen, intressanta händelser som i förlängningen kan påverka svensk säkerhetspolitik.

Sedan bloggen startades sommaren 2010 har dock det blivit bättre. Situationen är dock långt ifrån bra, på sin höjd nöjaktig…

MiG-25RBSpanings- och attackflygplanet MiG-25RB FOXBAT-B drar på inför start.

Under nästkommande vecka kommer den stora luftstridsövningen LADOGA-2013 att genomföras i ryska Karelen. Övningen omfattar ett 70-tal flygplan och helikoptrar och förberedelserna inför övningen har redan påbörjats. Deltagande flygplanstyper är  jaktflygplan SU-27 FLANKER och MiG-31B FOXHOUND, spaningsflygplan MiG-25RB FOXBAT-B och SU-24MR FENCER-E, attackflygplan SU-24M FENCER-D. Även helikoptrar av typerna MI-8 HIP samt MI-24 HIND kommer att medverka. De deltagande flygförbanden kommer från S:t Petersburg-, Tver och  Smolenskregionerna . I övningen kommer moment som start och landning från krigsbas, lufttankning, luftförsvar, markattack och flygspaning att ingå. Förhoppningsvis slipper man skrämma invånarna i S.t Petersburg på samma sätt som förra gången…

Än är det inte bekant om övningen kommer att genomföras likt föregående år då en liknande övning, LADOGA-2012 gick av stapeln under våren. Den gången användes Besovetsbasen flitigt. En bra bild kan man få på den ryska karttjänsten Yandex.ru (motsv Eniro)

BesovetsBesovetsbasen från ovan. Väster om rullbanan ligger den militära delen och öster plattan för den civila terminalen för Petrozavodks flygplats

Om övningsmönstret upprepar sig från föregående år, vilket det gör än så länge sker det en större luftstridsövning i området under våren för att under hösten följas upp med en större markstridsövning. Under hösten 2012 skedde den första mobiliseringsövningen på över 20 år i regionen då 4. motoriserade brigaden övades i september. I september kommer storövningen ZAPAD-2013 att genomföras i Kaliningradområdet samt i angränsande delar i Ryssland och Vitryssland. Dessa övningar genomförs samordnat i tid och rum med andra , något mindre markstridsövningar. Det kan bli så att i Ladogaområdet kommer det en större brigadövning att ske. Möjligt är då att 138. motoriserade brigaden i Kamenka kommer att övas tillsammans med andra förband.

Som jämförelse övade svenska flygvapnet i Norrbottens län under denna vecka Flygvapenövning 13, FVÖ13. Det var för Sverige en mycket stor övning och omfattade 1000 personer och ett 20-tal flygplan. Den som påstår att Ryssland ökar sin förmåga från låg nivå bör överväga noga med vad man jämför med.

Förberedelserna inför övningen ZAPAD-2013 (VÄST-2013) som kommer genomföras i höst tillsammans med Vitryssland har nu börjat gå in i ett aktivare skede. I veckan beordrades att stabsövningar inför övningen skall genomföras. En sådan samövning är indelad i ett antal faser varav ett flertal kan sträcka sig över hela övningsperioden. Bland dessa kan en motsvarande höjd stabsberedskap inför de praktiska delarna övas under hela perioden. Det gäller att bland annat mobilisera och samla ihop förband och resurser till övningsområdet. Den verksamheten är lika skarp som om den skulle ha genomförts under krigshot. På så sätt kan man säga att övningen ZAPAD-2013 redan har börjat. Dock inte synligt och endast i kulisserna…

Man har även förkärlek att i skuggan av den större övningen samordna i tid och rum ett antal mindre övningar. Så skedde under ZAPAD-2009 när LADOGA-2009 genomfördes. Så lär ske igen.

Om innehållet i övningen och deltagande förband har det inte kommit så mycket information om. Att förband ur det västra militärdistriktet deltar är känt. Man kan anta att huvuddelen av förbanden från S:t Petersburg och söderöver mot Vitryssland kommer att medverka. Med detta ingår även luftlandsättningsförband (VDV) från Pskov och förmodligen även förband från Ivanovo, NO Moskva. Andra förband som kan komma att delta är även markrobotbrigaden i Luga. Förbandet har sedan senaste ZAPAD-övningen 2009 ombeväpnats med markrobot ISKANDER/SS-26 STONE. Ett vapensystem som väl lämpar sig för att bekämpa kvalificerade mål. Andra förband som har dykt upp sedan senast är två divisoner av attackflygplan SU-34 FULLBACK och attackhelikopter MI-28N HAVOC.
Att Kaliningrad ingår i övningen är en sak som är säker. Man har dock för närvarande brist på flygbaskapacitet då Chkalovsk-basen byggs om. Vad det kan få för konsekvenser för övningen kan man bara spekulera om, men det kan påverka eventuell framgruppering av flygförband till enklaven.

Vad som skall övas kom det en hint om tidigare i veckan då man meddelade att inriktningen är ”försvar mot NATOs robotsköld”. Detta kan innebära till exempel bekämpning av kvalificerat luftvärn på djupet av fiendens gruppering, SEAD för att använda gängse NATO-term. I detta finns det en källa till oro. Ryssland har sedan tidigare deklarerat att robotförsvaret är legitimt mål för kärnvapeninsats. Deltagande markrobotförband har system som är mycket lämpade för den typen av mål. Kombinationerna innebär då att i värsta fall övar för att genomföra en kärnvapeninsats mot polskt territorium, något som säkerligen polackerna tycker inte så mycket om.

Visserligen övade man kärnvapeninsats under ZAPAD-2009. Skillnaden där var att med detta skulle stoppa en fientlig framryckning på det egna territoriet. Skillnanden mellan övningarna blir uppenbar.

20121115-193438.jpg

Östersjöflottans ubåtsjakthelikopterdivision i Kaliningrad har under sommarperioden i år ökat sin övningsverksamhet betydligt. Trots att 2012 ännu inte är slut har divisionen genomfört över 100 fartygslandningar, producerat 900 flygtimmar fördelat på 300 flygningar samt ökat medelflygtiden per helikopterpilot till 80 flygtimmar. Målsättningen för 2012 är ett flygtidsuttag på 110 timmar per pilot. Det är dock inte troligt att målet nås med tanke på att det endast återstår drygt en månad av utbildningsåret. Det hindrar dock inte fortsatt ökad övningsverksamhet 2013.

Motsvarande siffror för hela 2011 är 500 flygningar fördelat på 1100 flygtimmar med en medelflygtid per pilot på 50 flygtimmar.

Observationsplatsen skrev mer om övningsåret 2011 här.

Antalet längre flygningar tyder på en ökad komplexitet i övningarna vilket visas på antalet ubåtsjakt- och flygräddningsövningar som uppgick till ett 20-tal. Detta kan vara förklaringen till skillnaden i antalet flygföretag samt flygtidsuttaget från 2011.

Samtidigt rapporteras det att flygtidsuttaget för attackflyget i Kaliningrad ökar. Fram till september producerade de över 1000 flygtimmar på 9 månader. Jämfört med 2011 är det en ökning med 50%. Till detta kommer en förstärkning med 12 nya piloter till förbandet.

Till systemet testas även  stridssäck. Soldaten har till sitt prickskyttegevär Orsis T-5000
ett kikarsikte av märket 
Daedalus DH-3 12×50.

Under övningen KAVKAZ-2012 testas en ny generation stridsutrustning, Ratnik. Testerna omfattar såväl vape som personlig skyddsutrustning. Bland delarna som dyker upp finns aktiva hörselskydd, kroppsskydd för överarmar och rödpunktssikte. Materielen har tidigare dykt upp var för sig men testas nu mer intensivt som system. under. Under övningen testas materiel med en plutonsuppsättning om 40 satser.

Samtidigt som dessa tester nu sker erbjuder vapentillverkaren modernisering av automatkarbin AK-74 till de väpnade styrkorna. Mer om detta kan man läsa här.

Ak-107 med rödpunktssikte Merlin-M. Soldaten bakom är utrustad med prickskyttegevär Orsis T-5000. Båda har aktiva hörselskydd GSSH-01 och hjälm 6B7-1MM. Främre soldaten har kroppskydd 6B43 och skyddsglasögon 6B34.

Ovanstående inslag från Karelen kan vara av intresse att titta på då det är de första övningarna sedan Sovjetunionens kollaps som reservister övar i svenskt närområde. Övningen omfattar 4000 man och pågår fram till den 30 september.

I sammanhanget bör det påpekas att samtidigt övas det på Nordkalotten med 7000 man samt övningen KAVKAZ-2012 med ungefär lika mycket.

Övningsverksamheten fortsätter alltså och samma mönster som tidigare upprepas, dvs flera stora övningar parallellt med varandra. Nyheten är att reservistförband nu är med i matchen.

Det har varit lite klent med inlägg under sommaren, men så är det med övningsuppehåll. Den som har följt twitterflödet har kunnat sett instick om det mesta. Sommaren har haft en del säkerhetspolitiska överraskningar, både positiva och negativa. Till följd av det kommer bloggen även försöka täcka in intressanta nyheter från Vitryssland.

Nåja, för att stilla läsarnas outsinliga kunskapstörst kommer en välproducerad video från tvkanalen Zvezda om VDV, luftlandsättningstrupperna och delar av deras utbildning. Vissa intressanta saker dyker upp som till exempel mörkerhopp från IL-76.

Håll till godo;

20120515-221049.jpg

Flygförbanden i Ryssland ökar sitt flygtidsuttag hela tiden, något som Observationsplatsen tidigare har skrivit om. Nu dyker det upp siffror på flygtidsuttaget för det första kvartalet 2012 gällande flygförbanden i Kaliningrad.

Källan anger att flygaktiviteten har tredubblats i jämförelse med motsvarande period förra året. Förbandet som omnämns är 7000. flygbasgruppen som har ett SU-27 FLANKER-förband baserat i Chkalovsk. Under det första kvartalet producerade divisionen drygt 500 flygtimmar och piloterna flög i snitt fyra dagar i veckan.

Östersjöflottan har under veckan genomfört skolskjutningar med fregatten RFS Neustrajimyj i territorialvattnen utanför Kaliningrad. Systemen man har fokuserat på är luftvärnssystemen SA-N-9 GAUNTLET och SA-N-11 GRISON och är de första skjutningarna med ny bessättning på fartyget.

Fartygsklassen består av två individer, Neustrajimyij, levererad 1993 och Jaroslav Mudrij, 2009. Båda fartygen tillhör Östersjöflottan men planer finns att de skall ersättas av de fyra korvetterna Stergushchij-klassen som är under leverans sedan några år tillbaka. Neustrajimyij-klassens nya vatten skulle i sådana fall bli Svarta havet?

20120412-214315.jpg

I det södra militärområdet har man alldeles nyligen genomfört en övning med luftburet marininfanteri tillhörande Svartahavsflottan. Övningen omfattade luftlandsättning intill en oförsvarad flygplats, ta flygplatsen, försvara densamma i minst sex timmar innan förstärkning anländer.

TV-reportage från övningen kan ses på följande webadress; http://www.tvzvezda.ru/news/forces/content/201204121851-3s75.htm

Utifrån att vi antar att förmågorna skall vara tämligen lika över militärområdesgränserna, dvs det som gäller där borde även gälla här skulle man kunna göra ett enkelt tankeexperiment. Enligt den ryska krigsförbandsspecifikationen skall varje marininfanteribataljon ha ett kompani som kan genomföra luftburna operationer skulle man kunna jämföra detta med svenska förhållanden utifrån några ganska enkla frågeställningar;

  • Var finns det marininfanteri i närområdet?
  • Var finns det en flygplats som i normalfallet är oförsvarad/lätt bevakad på en svensk ö utan militär garnison som kan anses vara strategiskt viktig vid militära operationer i svenskt närområde?

Skulle en sådan enkel jämförelse falla ut till svensk fördel? Det är fritt att svara efter samvete och förmåga!

Under natten mellan måndag och tisdag kunde ett mål för robotskott observeras klart och tydligt från S:t Petersburg på himlen.  Delar av allmänheten började tolka in detta som en UFO -observation men kunde snabbt lugnas av det västra militärdistriktet. Det som syntes var en målballong med radarreflekterande yta som  även var försedd med värmebloss avsedd för skjutövningarna över Ladoga under natten.

Det är inte bara här som militär verksamhet väcker uppståndselse …

20120409-221308.jpg

MiG-31B är en av typerna som deltar i övningen. Om den moderniserade BM är med lär vi få se på bilder. Lättast att känna igen den är två vapenbalkar under vardera vinge istället för en som ovan.

Årets hitintills största flygstridsövning i det västra militärdistriktet, Ladoga 2012 startar i dag med deltagande flygförband från hela det västra området, det vill säga i direkt anslutning till det geografiska området som berör svensk säkerhetspolitik. Flygplanstyper som ingår övningen är MiG-29 FULCRUM, MiG-31 FOXHOUND och SU-27 FLANKER. Ett 50-tal

Dagligen kommer ett 30-tal stridsflygplan och ett 100-tal deltagande piloter genomföra ett mycket stort antal flygföretag. Bland annat kommer skarpskjutning med jaktrobot att ske samt bekämpning av markmål under mörkerförhållanden. Det senare momentet kommer dock att genomföras enligt den gamla modellen med först lysbombning, därefter verkanseld. Hm, tänk dig att vara lysskytt i flyget…

Flygföretagen utgår från Besovetsfältet utanför Petrozavodsk eller Petroskoi som det heter på finska i Karelska republiken vid Onegas strand och övningsuppdraget ligger över och i anslutning till Europas största sjö Ladoga. Övningen pågår till och med söndag den 15 april.

Observationsplatsen har genom ett beklagligt misstag felaktigt översatt och tolkat en tidigare genomförd flygövning under mars månad som Ladoga 2012. Skäms oerhört och kommer som en del av återhämtningen från påskens frosserier att belönas med ett oräkneligt antal böjsträck och kontinuerlig mikrofys i vardagen…

20120315-001654.jpg

Som Gyllenhaal föredömligt skriver genomför de ryska flygstridskrafterna för närvarande övningen Ladoga 2012. Inom ramen för övningen kommer man att öva med attackflyg från bland annat flygbaserna Voronezh, Tver och Kursk mot mål strax öster om den estniska gränsstaden Narva. Med start i morgon kommer man att utföra ett femtiotal flygföretag enbart från Voronezh-basen.

I övningen ingår bland annat markmålsbekämpning av mekaniserade förband i Kingisepp, eller Jamborg som det heter på svenska.

Operationsriktningen går inte att ta miste på. Man kommer att flyga från öster för att slå mot markmål långt västerut. I övningarna kommer även moment med lufttankning av det senaste attackflygplanet SU-34 FULLBACK att ske. Att detta flygplan kommer delta innebär en premiär i det geografiska område som räknas som säkerhetspolitisk intressant för Sverige, då övningsområdet ligger så nära som 20 km från Estland. Man kan dock konstatera att vissa underrättelseinhämtande funktioner i väst bokstavligen kommer att sitta på första parkett och få ett ordentligt underlag att arbeta med

Samtidigt sker NATO-övningen Cold Response i Nordnorge där ett större antal markförband, varav flertalet är mekaniserade, där även svenska förband deltar. CR12 är den största NATO-övningen i området på ett drygt decennium och anses av Ryssland vara provocerande. Att övningarna sker samordnade i tid och rum är nog ingen tillfällighet, utan bör nog läsas in i ett mönster av en ökande övningsverksamhet i svenskt närområde

Samtidigt kan även Observationsplatsen konstatera att detta faller synnerligen långt ned på nyhetsvärderingen i det redaktionella arbetet i svensk massmedia…

Förresten, var det någon svensk rapportering om vandaliseringen av den numera kända bronssoldaten i Tallinn förra veckan?

20120310-094233.jpg

En bild säger ofta mer än tusen ord. En sådan bild är denna, som för ovanlighetens skull visar mekaniserat infanteri som landstiger från landstigningsfartyg. Den som följer rysk förmågeutveckling ser genast att detta är faktiskt en väldigt ovanlig bild, då marininfanteriet inte är utrustade med pansarbandvagn BMP-2 som visas på bilden. Fartyget är ett landstigningsfartyg i Ropucha-klassen, tyvärr är fartygsnumret svårläst och man kan därför inte avgöra var någonstans bilden hör hemma. Den är dock inte tagen i Östersjön, vilket man kan se på de omgivande bergen i bakgrunden. Annan information som går att utläsa ur bilden är att det ligger ett landstigningsfartyg av typen Alligator bredvid, som endast finns kvar i Svarta Havsflottan. Formerna för aktiviteten ser ut att vara ytterst formell och sker i hamnområdet med personal uppställd på skeppet och vid sidan av. Det ger intrycket att det genomförs i samband med någon form av uppvisning eller inspektion. Klädseln på personalen ger även intrycket att det sker under ganska kylig väderlek, då man har ytterrockar och till och med handskar på sig. Att bilden är tagen under de senaste åren kan man läsa ut av de fältuniformer som soldaterna har, Digital Flora och att de har hjälm 6B7-1 tillverkad i Aramidfibrer.

Mer går säkert att läsa ut ur denna enkla bild, men det mest intressanta kvarstår dock, att man övar med mekaniserade skytteförband tillsammans landstigningsfartyg, till synes om än i liten skala och formellt utfört.

20120223-172358.jpg

De arktiska brigaderna som bland annat Observationsplatsen och Gyllenhaal har skrivit en del om kan komma att få luftburna förband i sin organisation. Fördelen med detta är att förbandschefen disponerar en enhet som kan sättas in oberoende insatsområdets tillgänglighet. Nu är inte luftburna förband en alldeles okänt för dessa breddgrader då det finns luftburet kompani vid 61.marininfanteriregementet.

Det skall bli intressant hur man komme organisera förbandsproduktionen av dessa förband när två eller tre arktiska brigader skall förses med denna kloss. Behovet av att skapa en utbildningsplattform för arktisk krigföring med fallskärmstjänst blir uppenbar, då det handlar om lite mer än några vinterhopp. Antagligen kan det då bli en sammanslagen utbildningsplattform med marinfanteriet då VDV inte har någon arktiskt garnison.

UPPDATERAT 281624FEB12

Justerat ett skrivfel, men ett viktigt sådant, marininfanteriregemente skall det vara. Tack för påpekandet!

20120208-230348.jpg

Soldater ur ett motoriserat skytteförband från Centrala militärområdet i västra Sibirien under skidutbildning. Men det verkar vara tunt med snön, men den kanske de har sparat till stationen med stridsspårning…

Ibland stöter man på bilder som påminner en annan om svunna tider. Särskilt denna som andas vinglande skidåkning och en brant inlärningskurva

Hur var det, när man själv fick möta Vita blixten för första gången och tvingades ut på närövningsfältet med gruppen och en överlastad pulka försedd med barlastade grkamlådor? Då var det UBL, upplevelsebaserat lärande som gällde enligt modellen: -Så här gör ni när ni skjuter på i uppförslut, och så gör ni när ni bromsar. Vad ni än gör, så gör inte illa er. Banan är fem kilometer och lunchen serveras klockan tolv. Framåt!

Alla har vi varit nybörjare, såväl i smått som stort, även Ivan på skidor!

Det ryska försvarsministeriet rapporterar att det strategiska bombflyget genomförde 50 patrullflygningar över internationellt vatten under 2011. Områden som berördes var Arktis, Atlanten och Stilla Havet. Rekordet i uthållighet stod ett flygföretag med Tu-95MS BEAR som var i luften i 40 timmar.

Intressant är att också påpekar att samtliga flygföretag genomfördes under radiotystnad, vilket gör att förvarningen om flygföretaget nedgår. Om flygplanet inte heller har någon transponder tillslagen ser man heller inte vilken typ och individ det är, något som civila flygplan har.

I regel kan man upptäcka och identifiera flygföretag på tre olika sätt:
-Visuellt genom genom direkt observation. För detta krävs insats med jaktflygplan
-Tekniskt genom radarspaning. För detta krävs radartäckning samt radarupptäckt
-Tekniskt genom signalspaning. För detta krävs att flygföretaget aktivt sänder ut radio- eller radarsignaler och att man lyssnar på aktuellt frekvensband, beroende på vilken sensor man letar efter.

Man uppger att verksamheten ger flygbesättningarna värdefulla erfarenheter i att uppträda utanför ryskt territorium samt att kunskapsbanken avseende metereologiska fenomen växer. Samtidigt som patrulleringarna har genomförts har flera delar av det ryska luftförsvaret varit inblandade som till exempel lufttankning, radarspaning och eskort.

Vid samtliga patrullföretag har incidentberedskapen från bland annat USA, Norge, Storbritannien, Japan med flera länder varit närvarande. Utifrån mediarapportering vet vi sedan tidigare att bland annat att Danmark och Nederländerna har uppe och vaktat sina gränser.

Mer finns att läsa http://www.function.mil.ru

Om ni tycker att inlägget ser lite annorlunda ut beror det på två faktorer;
1. Skrivet på en Ipad
2. Observationsplatsen är inte riktigt överrens med WordPress-appen

Observationsplatsen twittrar

  • RT @igorsushko: Ukrainian Armed Forces recruitment centers throughout the country are now actively recruiting Russian citizen volunteers re… 3 hours ago
  • RT @BigJake6Actual: Ryssland håller militärmässa och visar upp beslagtagna vapen inklusive dessa uppenbarligen Amerikanska NLAW. Koll på… 13 hours ago
  • Höjden av ”obror” att lämna sin skadade kamrat. Noterar även att man inte vill ta ut avstånd eller skydd/låga stäl… twitter.com/i/web/status/1… 13 hours ago

Arkiv

Kategorier

NÅGRA BRA BLOGGAR

Observationsplatsen gillar

Militära diskussionsforum av intresse