You are currently browsing the category archive for the ‘Östersjöflottan’ category.

20130725-015322.jpg

Landstigningsbåt i 1176 Ondatraklassen

20130725-014046.jpg

Landstigningsbåt i 11770 Sernaklassen

Under det senaste året verkar den ryska Östersjöflottan, baserad i Baltijsk, Kaliningrad ha fördubblat sin landstigningskapacitet med mindre landstigningsbåtar.

Fram till för några år sedan var de gällande uppgifterna att man förfogade över fyra stycken större landstigningsfartyg i Ropuchaklassen, två stycken Pomorniksvävare samt några mindre landstigningsfartyg i Serna respektive Ondatra-klasserna.

Enligt siten russian-ships förfogar man numera sex fartyg i de senare klasserna, dvs man har ökat från tre till sex.

Fartygen är avsedda för att genomföra landstigning vid kustnära operationer och lämpar sig inte för att skvalpa fram över pölen till oss. Ändå är dubbleringen av numerären anmärkningsvärd då de tillför en ökad förmåga att verka längs stränderna vid Östersjöns östra kustlinje.

De fartyg som nu omnämns är;
tre båtar i 1176 Ondatra-klassen (förr två exemplar);
D-465, sjösatt 1986, D-325, sjösatt 1991 och Professor A.E. Katkov, sjösatt 1994 (ny).
tre båtar i 11770 Serna-klassen (fram till i år en)
D-67, sjösatt 1994, Konteramiral Demidov, sjösatt 2009 (ny), Konteramiral Olenin, sjösatt 2009 (ny)

Båda fartygstyperna lastar ca 50 ton och kan ta en stridsvagn eller 2 pansarterrängbilar eller drygt två plutoner marininfanteri.

Låt vara, utifrån att uppgifterna stämmer, det är en begränsad ökning av en förmåga. Man kommer ändå inte ifrån faktumet att förmågan inte har bara ökat, den har fördubblats. Sex landstigningsbåtar är mer än tre. Trots detta verkar ökningen ha undgått någon större publicitet i rysk media. Det först i våras som de två senaste Sernafartygen visades upp offentligt tillsammans vid 310-årsfirandet av ryska Östersjöflottan den 18 maj i S:t Petersburg. Att man satsar på marininfanteriets rörlighet visar vilken vikt man tillskriver förbandet. Satsningen lär inte stanna här, utan vi kommer nog att få se fler Sernabåtar i framtiden i Östersjön. I förlängningen kan även den något större Dugongklassen även vara aktuell för att placeras i Baltijsk. Uppgifter som bekräftar detta saknas dock fortfarande.

På söndag är det dags för en ny högtidsdag för den ryska flottan då man över hela federationen firar Flottans dag. Nytt underlag kanske kommer utifrån det.

20130512-105309.jpg

336. marininfanteribrigaden i Baltijsk, Kaliningrad Oblast fick i förra veckan den första sändningen av de nya pansarterrängbilarna BTR-82 och BTR-82A. Den exakta fördelningen av fordon är inte känd, men det rör sig om ett 30-tal varav huvuddelen är BTR-82A.

Den senaste generationen BTR från Arzamas är en vidareutveckling av den kända BTR-80, fast med ny beväpning, ny motor och ökad skyddsnivå. Grunden i moderniseringen är att en invändig liner finns monterad för att öka skyddet från minor och IED. BTR-82A har dessutom fått nya stötsabsorberande säten. Vagnarna har även fått en Kamaz 740-14300 dieselmotor på 300hk. På grund av ökade krav för stabiliseringen av den tyngre beväpningen på BTR-82A är den försedd med bland annat ny fjädring. Hastigheter upp till 60km/h i terrängen är utlovade tack vare detta.

Skytten är utrustad med IRV-sikte TKG-4GA vilket medger eldigivning i både i dager såväl som mörker. Vagnchefen har ett TKN-AI för målobservation och målangivning, effekektiv upp till 3000 meter. Vagnen är dessutom försedd med stridsledningssystem Trona-1 där stridledningsoleat presenteras elekroniskt på det GLONASS-understödda kartuderlaget.

När det gäller beväpning är BTR-82 försedd med en 14,5mm KPTV-kulspruta med 500 patroner till skillnad från BTR-80 vars ksp var magasinsmatad.

BTR-82A är försedd med 30mm 2A72 automatkanon från Tulamaschzavod och använder en 30×165-patron likt föregångaren BTR-80A, strf BMP-2 och 3 samt ahkp MI-28 och KA-52. Utöver tornets huvudbeväpning finns dessutom en 7,62mm PKM-kulspruta

De ryska flygförband som finns närmast Sverige är baserade i Kaliningradenklaven, ca 30 mil från det svenska fastlandet.  De utgörs av främst jakt och attackförband utrustade med SU-27 FLANKER samt attackflygplan SU-24M FENCER, som även finns som spaningsplan. Utöver dessa finns det även helikopter och transportflygplansförband. Observationsplatsen skrev lite om dessa förband tidigare här.

Sedan tidigare är det känt att det ryska flygvapnets flygfält skall moderniseras och byggas ut. Det handlar främst om uppställningsplatser och inflygningshjälpmedel som står först i kön. Förutom att infrastrukturen byggs ut köps även modern fälthållningsmateriel för underhåll av rull- och taxibanor.

su27_landsväg

Ombasering av tre FLANKER via landsväg från Chkalovsk till Tjernajakhovsk. Foto från den ryska bloggen http://ru-aviation.livejournal.com/2531084.html

För ett tag sedan rapporterades det om att huvudflygbasen i Kaliningrad, Chkalovskfältet var en av baserna som först i tur för modernisering. Hur långt man har kommit på det arbetet är svårt att bedöma via öppna källor, särskilt om man själv inte är på plats (sic!). Däremot kan man konstatera att man flyttar flygplan från Chkalovsk till Tjernjakhovskfältet. Det senare är det fältet som attackflyget använder men som med jämna mellanrum jaktflyget från Chkalovsk baseras på. Under ombyggnadstiden kommer Chkalovsk att vara stängt, varvid förbandet i sin helhet flyttas över. De jaktflygplan av typen SU-27 FLANKER som står på marken för längre tids översyn och som inte blev färdiga inför ombaseringen fick häromveckan flyttas över via landsvägstransport den 11 mil långa vägen till Tjernjakhovskfältet.

Donskoje-balkar

Till höger i bild syns takbalkarna med all tydlighet.

Ett annat flygfält som verkar byggas ut, men som det inte har rapporterats om via media är helikopterbasen i Donskoje vid kusten. Vid basen finns Östersjöflottans ubåtsjakthelikopterdivision med ansvar även för den ryska flygräddningen i Östersjön. Vid ett tvreportage i Rossije 24 den 1 mars med bilder från helikopterplattan syns en bildsekvens där takbalkar för en större byggnad upp. Att det rör sig om delar till en hangar är otvetydigt. Anledningen till att man bygger ut hangarkapaciteten på fältet är okänd, men i sammanhanget kan man konstatera att flygtidsutttaget på förbandet har ökat markant under de senaste åren och att man avser att basera fler helikoptrar på basen. Om det nu rör sig om fler ubåtsjakthelikoptrar eller om mer flygräddningsresurser kommer tiden att utvisa.

Tvreportaget i sin helhet


Herrejösses vilken eldkraft. 80 bulor på 72 sekunder…. 

Problemen som har omgärdat 10cm allmålskanon A-190-01 verkar nu vara åtgärdade. Kanonen har haft problem med med omladdningen och ofta fått eldavbrott.  Detta har fått till följd att leveranser av nya pjäser stoppades under 2012 och fartyg som 20380-korvetten Boikij och robotbåten i 21360-klassen Matjakala inte i tid fick sin beväpning. Trots avsaknaden av eldrörsartilleri på fartygen har genomfört sjöprov till stora delar. Sedan pjäserna sent under 2012 leverades har Matjakala levererats till Kaspiska flottiljen och Boikij har flyttats ned till Baltijsk utanför Kaliningrad för avslutande sjö och skjutprov innan fartyget överlämmnas under våren 2013. Antagligen kommer det att ske i anslutning till Östersjöflottans 310-årsjubileum den 18:e maj.

Allmålspjäs A190-01 har en räckvidd på 20km och kan bekämpa såväl sjö- och markmål men även luftmål såsom flygplan, helikoptrar och sjömålsrobotar. I pjäsens magasin finns det 80 granater som vardera väger 15,6kg. Kanontornet på totalvikt med pjäs MT på 15 ton är även smyganpassat för signaturreducering.

Boikij_StPBoikij med sitt eldrörsartilleri av typen A190-01 monterat i S.t Petersburgs hamn i januari tidigare i år inför överfarten till Kronshtadt fvb Baltijsk.

Kanonen är standardbestyckning för eldrörsartilleriet på de fyra Steregushchij-korvetterna som senast nästa år kommer tillhöra Östersjöflottan. På den större fregattklassen 22350 Amiral Gorshkov är samma pjästyp standardbeväpning. Dessa kommer dock att tillföras Norra flottan.

På de indiska Talwarfregatterna (11356-klassen) finns motsvarande pjäs i något enklare version, A190E. Osäkert om de ryska fregatterna i samma klass kommer att få A190E eller A190-01. Efter Amiral Grigorovich sjösättning i juli 2013 kommer fartygets bestyckning att monteras. Om inte innan  lär nog svar då komma.

Båten saknar bestyckning men tillhörigheten markeras tydligt med maskeringsmålningen och flaggan för gränsbevakningsväsendet.

Bevakningsbåten ovan är fotograferad i Baltijsk sommaren 2012. Tyvärr saknas det info vilken typ det är.Någon mer information om båten via siten forums.airbase.ru där fotot dök finns inte heller. Kanske någon läsare vet mer om den? Tips mottages tacksamt,

20121115-193438.jpg

Östersjöflottans ubåtsjakthelikopterdivision i Kaliningrad har under sommarperioden i år ökat sin övningsverksamhet betydligt. Trots att 2012 ännu inte är slut har divisionen genomfört över 100 fartygslandningar, producerat 900 flygtimmar fördelat på 300 flygningar samt ökat medelflygtiden per helikopterpilot till 80 flygtimmar. Målsättningen för 2012 är ett flygtidsuttag på 110 timmar per pilot. Det är dock inte troligt att målet nås med tanke på att det endast återstår drygt en månad av utbildningsåret. Det hindrar dock inte fortsatt ökad övningsverksamhet 2013.

Motsvarande siffror för hela 2011 är 500 flygningar fördelat på 1100 flygtimmar med en medelflygtid per pilot på 50 flygtimmar.

Observationsplatsen skrev mer om övningsåret 2011 här.

Antalet längre flygningar tyder på en ökad komplexitet i övningarna vilket visas på antalet ubåtsjakt- och flygräddningsövningar som uppgick till ett 20-tal. Detta kan vara förklaringen till skillnaden i antalet flygföretag samt flygtidsuttaget från 2011.

Samtidigt rapporteras det att flygtidsuttaget för attackflyget i Kaliningrad ökar. Fram till september producerade de över 1000 flygtimmar på 9 månader. Jämfört med 2011 är det en ökning med 50%. Till detta kommer en förstärkning med 12 nya piloter till förbandet.

532 Boikij i höstmörkret.

Den tredje fregatten i 20380-klassen, Boikij/Бойкий har gjort sin första provtur. Detta skedde den 25 september i det innersta av Finska viken då Severnayavarvet ligger i S:t Petersburg. Fartyget kölsträcktes 2005 och sjösattes 15 april 2011.

Provturen gjordes utan att den 10cm allmålskanonen A-190 som skall sitta på fördäcket var monterad , utan den kommer senare från tillverkaren Arsenal

Även Boikij kommer att levereras till Östersjöflottan likt sina systerfartyg. Överlämmnadet kommer att ske under våren 2013.

20120530-202348.jpg

Bilder på dagens sjösättning av den fjärde korvetten i 20380-klassen börjar nu sippra ut på internet. Med denna har de fyra fartygen avsedda för Östersjöflottan nu sjösatts inom en tidsram på sex år, varav de tre senaste har kommit i vattnet under de senaste två åren.

Stoikij som korvetten heter är avsedd för såväl ytstridsuppgifter som ubåtsjakt och luftmålsbekämpning. Mer om fartygsklassen finns beskrivet på denna sida. Fartygskonstruktionen är särskilt anpassad för att vara signaturreducerande, även om fartyget inte har samma extrema stealthegenskaper som de svenska Visbykorvetterna. 20380-klassen byggs på Severnayavarvet i S:t Petersburg. Samtidigt komer nu uppgifter om att ytterliggare beställningar på fartygsklassen nu kommer. Det som nu är aktuellt är en delserie två på ytterliggare fyra korvetter i den moderniserade 20385-klassen som nu skall byggas på Severnayavarvet. Namnet på den första 20385-korvetten skall enligt portnews.ru vara Gremijshij. Vilken flotta som kommer att ta emot dessa fartyg ärännu obekannt, men en kvalificerad gissning är att Norra Flottan i Murmansk kommer vara det primära alternativet.

20120530-202359.jpg

20120527-215437.jpg

Boikij vid rustningskajen på Severnayavarvet i S:t Petersburg. Fotot skall vara taget den 26 maj.

På siten forum.airbase.ru dyker det hela tiden upp bra bildmaterial om man vill följa utvecklingen av den ryska flottan. En av bilderna som kom upp visar Boikij, den tredje fregatten i 20380-klassen och är avsedd för den ryska Östersjöflottan. Fartyget inspekterades i mars av representanter för flottan i mars och godkändes för leverans under senare av året.

Samtidigt sker förberedelserna för sjösättning av det fjärde fartyget i samma klass, Stoikij som även den är avsedd för Östersjöflottan. Bilden nedan visar delar av fartyget sticka upp ovanför  kanten på flytdockan. Sjösättningen sker på onsdag vid Severnayavarvet i S:t Petersburg.

20120527-215509.jpg

Östersjöflottan har under veckan genomfört skolskjutningar med fregatten RFS Neustrajimyj i territorialvattnen utanför Kaliningrad. Systemen man har fokuserat på är luftvärnssystemen SA-N-9 GAUNTLET och SA-N-11 GRISON och är de första skjutningarna med ny bessättning på fartyget.

Fartygsklassen består av två individer, Neustrajimyij, levererad 1993 och Jaroslav Mudrij, 2009. Båda fartygen tillhör Östersjöflottan men planer finns att de skall ersättas av de fyra korvetterna Stergushchij-klassen som är under leverans sedan några år tillbaka. Neustrajimyij-klassens nya vatten skulle i sådana fall bli Svarta havet?

VTN-30, numera Michail Protsenko i Baltijsks hamnbassäng. Fartyget är en kusttanker, avsedd för underhållsoperationer i innanhav som Östersjön.

Äntligen var det namngivning åt två fartyg i Östersjöflottan, något som Observationsplatsen skrev tidigare om i vår. Attackkorvetten R-187 i Tarantul III-klassen fick namnet Zarechnij/Заречный och underhållsfartyget VTN-30 fick namnet Michail Protsenko/Михаил Проценко.

Namnen är ämnade att högtidlighålla staden Zarechnij i Sverdlovsk. Samarbetet mellan staden och Östersjöflottan kan liknas vid ett vänorts-förhållande och på attackkorvetten  Zarechnij tjänstgör under året ett dussin sjömän från orten.

Objekt 502/R-149BMRG invid Mordovia i Baltijsk. Röret på vagnens ovansida som kan förväxlas med beväpning är egentligen sambandutrustningens teleskopmast.

Via den ryska siten Otvaga2004 fann Observationsplatsen följande bildserie på de nya varianterna av stridslednings- och underhållsfordon baserade på stridsfordonet BMP-3. Det rör sig om Objekt 502 och 502TB, där 502 är stridsledningsvagnen och skall tydligen ha den officiella beteckningen R-149BMRG/Р-149БМРГ. Den andra vagnen, 502TB har ett större utrymme för underhålls eller sambandsfunktion.

Bilderna är mycket intressanta på två sätt. Dels visar den stridsledningsvagnen ur flera olika perspektiv men inte minst, bilderna är uppenbarligen fotograferade i Baltijsk vid Östersjökusten och bas för Östersjöflottans amfibieförband. Den översta bilden visar nämligen prototypen invid svävaren Mordovia i Pomornikklassen som är stationerad i Baltijsk. Varför man väljer att testa vagnarna i just Baltijsk kan man bara spekulera i. Det kan till exempel vara att man ville göra fartygsprov med typen på landstigningsfartyg, vilket borde vara naturligt om man avser att sätta in typen i förband med den transportkapaciteten.

När bilderna är tagna är okänt, men med tanke på att vagnen fortfarande är under utprovning kan det röra sig om åren 2004-2008, då bilden med vagnen i vattnet dyker upp i en skrift från 2009.

Bilderna är uppenbarligen inte tagna i något officiellt sammanhang utan den låga kvaliteten talar för att det är amatörernas afton som har varit framme och varit klåfingriga…

Observationsplatsen har skrivit mer om vagnen här

Sandstränderna på Baltijsknäset avslöjar att det är Östersjön man badar i…

Officiell bild med ursprung från marknadsföringsmaterial

Grupperad Objekt 502TB med rest antenn

Objekt 502TB. Skillnaden i storleken är uppenbar. Om denna bild också är fotograferad i Baltijsk är oklart.

Fältarbetsvagn UR-07M som är en variant av 502TB. Notera skillnaderna med bilden ovanför. UR-07M är utrustad för minröjning.

UR-07M avfyrar minröjningsorm

20120327-225003.jpg

På den ryska siten http://www.forums.airbase.ru har det publicerats en intressant bild på den fjärde korvetten i Steregushchij-klassen. Stoikij skall under året sjösättas och kommer att göra sina tre systerskepp Steregushchij, Soobrazitelnij och Boikij sällskap i Östersjön.

Fartygsklassen byggs bland annat på Severnayavarvet i S:t Petersburg för bland annat Östersjö och Svartahavsflottorna.

Av korvetterna är 530 Steregushchij och 531 Soobrazitelnij levererade till flottan medan Boikij kommer att levereras senare i år och antagligen få nummer 532. Stoikij kommer då följdaktligen få nummer 533 när den kommer i ryska flottan under 2013.

Ännu ett kort inlägg men det kompenseras med ett intressant inslag för dem med ett ohälsosamt intresse för rysk amfibieförmåga. Landstigningsfartyget i Ropucha-klassen Kaliningrad med hemmahamn i Baltijsk är ute på Östersjön för närvarande i syfte att pröva sina nya matroser för första gången. Viktiga kunskaper som till exempel skyddstjänst övas och prövas under resans gång.

Fartyget är 112 meter långt och har ett deplacement på drygt 4000 ton när det är fullastat. Det kan bland annat bära ett stridsvagnskompani och ett skyttekompani(+) alternativt ett pansarterrängbilskompani med två skyttekompanier(+).

Mer om klassen finns här att läsa

Dagens inlägg blir lite kortare än vanligt. Det som bjuds på idag är ett tvinslag från TVZvezda som visar manuell minröjningstät från pionjärutbildningen i Kaliningrad. Att garantera förbandens rörlighet är högt prioriterat och förmåga att röja minfri väg skattas därefter.

Den uppmärksamme kan även notera att man använder så kallade PMR-stationer på plutonsnätet. PMR-stationer är licensbefriade walkie-talkies främst för privatmarknaden med begränsad räckvidd.

20120223-184830.jpgUbåtskajen i Kronstadt med de två Kiloubåtarna som de disponerar

Östersjöflottans chef, Viceamiral Viktor Chirkov bekräftar i en intervju att man kommer att flytta på Östersjöflottans ubåtsbas till Baltijsk när infrastrukturen är klar på plats att ta emot dem.

Det man behöver bygga är utbildningslokaler, logement och annan kasernbyggnation. Utöver detta skall man även bygga en dyktank för att kunna träna fri uppstigning.

Det skall bli intressant att se hur mycket man bygger, om det blir för samma nummerär idag eller inför en kommande utökning av ubåtsförband. Östersjöflottan disponerar idag tre stycken ubåtar, två i Kilo-klassen och en i den nya Lada-klassen.

Den nuvarande huvudbasen för ubåtar är Kronstadt utanför S:t Petersburg. I anslutning till Kronstadtbasen sker omfattande investeringar i nyggnation av varv vilket skulle kunna tolkas som att en tydligare rollförskjutning sker mellan Baltijsk och Kronstadt, där den senare blir ett bakre varvsområde.

Kvar i Kronstadt blir då bara ubåtsjaktförband för Finska viken samt bassäkerhetsförband.

Observationsplatsen skrev en blänkare om detta tidigare i januari då de första signalerna om en förestående utbyggnad dök upp.

20120222-170145.jpg

Amfibieflygplan av typen Beriev Be-200 kommer under 2013 att tillföras till Östersjöflottan. Syftet med baseringen är att öka flygräddningsresurserna i området vilket kan tyda på att en mer intensifierad övningsverksamhet i området planeras. Baseringen avser fyra flygplan och en särskild sjöflygbas kommer att byggas för dem. Det finns dock färdig infrastruktur för sjöflygplan i Baltijsk, dock så är den basen övergiven och måste i sådanfall byggas upp från grunden…

20120222-170202.jpg
Är det här baseringen kommer att ske behövs det en hel del jobb att utföras….

Flygplanet är mest känt som brandsläckningsflygplan och har använts flitigt under de skogsbränder som har plågat Ryssland under senare år. Baseringen blir en välkommen resurs som rätt nyttjat kan bidra till att öka sjösäkerheten för länderna kring Östersjön. I det perspektivet kan man konstatera att en överrenskommelse kring flygräddning och brandbekämpning med den ryska federationen skulle kunna gynna svenska intressen.

En variant av flygplanet är Be-300 som är ett marint patrullflygplan.

20120208-220310.jpg

Det flygs en hel del över Östersjön. Här är det två stycken spningsplan av typen SU-24 FENCER som uppvaktas av det danska flygvapnet 2008

Det är bra att säkerhetspolitiska verkligheter kommer upp på nyhetsplats då och då till skillnad från politikers önsketänkande som verkar vara det dominerande urvalskriteriet för redaktionerna.

Senast är det SR Radio Gotland som uppmärksammar Officerstidningens artikel om den ökande flygaktiviteten över Östersjön.

Som Officerstidningen skriver, ”Flera bloggar uppmärksammade under förra året den ökade verk­samheten, bland annat Wiseman’s Wisdom och Observationsplatsen.”
Tack och bock för det!

Bra uppmärksammat Gotlandsnytt och det finns mer att skriva om ämnet!

Även ni andra bloggare som skriver och läsare/komentatorer, ingen nämnd ingen glömd, tack för att även ni lyfter upp realiteter och inte önsketänk, oavsett om det blir via blogg, komentarer,  twitter eller samtal på fikarasten!

20120131-234044.jpg

Förutom att kunna genomföra ubåtsjakt och flygräddning kan förbandet understödja marininfanteriet med trupptransport.

Östersjöflottans ubåtsjakthelikopterförband baserat i Donskoye , Kaliningrad kommer under 2012 att utöka sitt flygtidsuttag till minst 110 flygtimmar per besättning.

Det man kommer att prioritera för förbandet är ubåtsjakt, flygräddning samt landning på fartyg samt flygning under dygnets alla timmar, även de mörka…

Tidigare i januari skrev Observationsplatsen om det rapporterade flygövningstidsuttaget för Östersjöflottans helikopterförband som under 2011 blev i snitt 50 timmar per pilot. Detta är alldeles för lågt för personal ingående i förband med insatsberedskap och det ökade flygtidsuttaget kan medföra att förbandets krigsduglighet kan öka markant.

Med de 14 helikoptrar och de besättningar som förbandet disponerar borde det totala flygtidsuttaget under 2012 bli runt 2100 timmar…

Lavettsystemet UKSK finns på både 22350 och 20385-klasserna

Severnayavarvet i S:t Petersburg kommer på onsdag att kölsträcka två stycken nya ytstridsfartyg för den ryska flottan. Det rör sig om en fregatt och en korvett ur klasserna 22350, Amiral Golovko/Адмирал Головко samt 20385 Gremiashtjij/Гремящий.

För närvarande byggs det två stycken fregatter av typen 22350 på varvet, varav den första, Amiral Gorshkov kommer att levereras senare i år samt tre stycken korvetter i 20380-klassen. Gremiashtjij blir den första uppgraderade i 20385-klassen som byggs på Severnayavarvet och kommer förses med den vertikala robotlavetten UKSK för robotsystem Klub.Av de tre pågående byggnationerna i 20350-klassen kommer två av dem att hamna i Östersjön.

Observationsplatsen twittrar

Arkiv

Kategorier

NÅGRA BRA BLOGGAR

Observationsplatsen gillar

Militära diskussionsforum av intresse