You are currently browsing the category archive for the ‘Mistral’ category.

ka-52KMässmodell av den sjöoperativa versionen av KA-52K Katran

Den nya sjöoperativa versionen av attackhelikopter KA-52 Alligator/ HOKUM-B, Ka-52K får det ryska namnet Katran enlig ett förslag från medborgare i Primorje. NATO-beteckning har ännu inte meddelats men antagligen kommer det att bli HOKUM-C, eller om man vill skämta till det;; HOKUM-SEA…

KA-52K är framtagen för att användas på amfibiestödfartygen i Mistralklassen. På vardera Mistralfartyg skall det baseras 8 stycken attackhelikoptrar och totalt kommer 40 stycken K-modeller att levereras.

KA-52K kommer skilja sig en del från de landbaserade varianterna. Dock kommer det inte vara särskilt synliga förändringar det rör sig om. Helikoptern kommer få vikbara rotorblad, uppfällbara vingar, uppgraderad variant av Zhuk-A-radar, korrosionsskydd samt sambands- och navigeringssystem. Utöver detta får helikoptern även förmåga att verka med sjömålsrobot. Förmodligen blir det då Kh-35/AS-20 KAYAK som i hkpversion väger 610kg tack vare sin booster.

Skillnader i övriga prestanda som räckvidd och hastighet saknas det forfarande uppgifter på. Första prototypen byggs för närvarande vid Progressfabriken i Primorje.

Landstigningsfartyg L-CAT / EDA-R

Enlig den ryska bloggen bmpd.livejournal.com kommer den ryska flottan att anskaffa den franska landstigningskatamaranen L-CAT (Landing Catamaran) från CNIM för de kommande amfibiestödfartygen av Mistraltyp trots tidigare signaler att så kommer inte att ske. I den franska flottan går katamaranen under namnet EDA-R (Engin de débarquement amphibie rapide). Var och ett av Mistralfartygen kommer att utrustas med två stycken L-CAT.

L-CAT har en längd på 30 meter och en bredd på 12,8 meter. Lastdäckets mått är 23×6,9 meter och klarar av att lasta upp till 6 stycken pansarterrängbilar av typen VAB (längd 5,9 m). Det ryska marininfanteriets standardfordon är i dagsläget pansarterrängbil BTR-80 med en längd på 7,7 meter. Fordonets längd medger alltså inte samma lastkapacitet som de franska förbanden.

Med införandet av Mistral kommer en ny typ av marininfanteribataljon att skapas för att kunna nyttja fartygets kapacitet till max. Detta kommer dock att ställa krav på både personalstyrka och materielens sammansättning förutom de operativa kraven på förbanden. Mer om det kommer säkerligen att dyka upp allteftersom som dessa sätts upp. Klart är det att bataljonen kommer att både hjulburna som bandgående stridsfordon. samt helikopterburet infanteri. Mycket övning kommer det säkerligen bli i framtiden och det blir intressant att följa framväxten av dessa förband.

Fartyget drivs av fyra stycken vattenjet och kommer som högst upp i 30 knop. Lastkapaciteten anges till 80 ton. Videon nedan visar olika typer av landstigningsmöjligheter med L-CAT. Det som är intressant att notera är även förmågan att klara omlastning från RoRo-fartyg till L-CATs lastdäck.

20120201-170338.jpg

Snart med Andreaskorset?  Om 36 månader skall det första fartyget levereras till den ryska flottan.

Idag är det den stora skeppsbyggardagen för den ryska flottan. Förutom att man kölsträcker två nya ytstridsfartyg i S:t Petersburg börjar man även bygget av det första Mistral-amfibiestödfartyget i Frankrike. Två av de fyra fartygen kommer att byggas på DCNS-varvet. Det första fartyget kommer att döpas till Sevastopol och det andra kommer att få heta Vladivostok. Kan man då i sammanhanget gissa på att nummer tre och fyra kommer få namnen Murmansk och Kaliningrad?

Bygget sätter igång efter att en första delbetalning skedde till den franska staten i början av december som har varit villkoret för att sätta igång själva byggprocessen. Det totala ordervärdet ligger på 1,2 miljarder €, vilket motsvarar ca 11 miljarder svenska kronor för de första två franskbyggda skeppen. Utöver detta kommer ryska system som till exempel helikoptersystem, landstigningsbåtar, infrastruktur, m.m.

De ryska fartygen kommer att skilja sig till en viss del från det franska orginalet, bland annat genom att det är förstärkt för att kunna klara av en högre isklassning. Arktis härnäst?

Som ett litet sidospår kan det vara av intresse att den ryska flottans Marinstridsdagar precis har inletts i S:t Petersburg. Kan man misstänka att ett seminarium förlades ut till Severnayavarvet idag?

RiaNovostni skriver lite grann här och här

Sakta men säkert blir Ivan Gren klar för leverans under 2012

När Mistralfartygen kommer i tjänst i den ryska flottan medför det en taktikanpassning för det ryska marininfanteriet. Tidigare är man van att komma nära stranden och landstiga med fordonen direkt/nära kustremsan med bland annat Ropucha-klassen.

Med amfibiestödsfartyget som bas blir landstigningsoperationerna annorlunda så tillvida att moderfartyget kommer ligga längre ut från strandkanten och därifrån skeppa in de styrkor som skall in till land. Fotburet infanteri kan man ta med helikoptrar, bland annat med de nybeställda Ka-29TB, som är marininfanteriets standardtransporthelikopter. Med fordon blir det inte lika lätt, då man vill ha kraftigare vagnar än de pansarterrängbil BTR-80 som idag finns på marininfanteriförbanden. Ett alternativ är att tillföra BMP-3F till förbanden då den klarar högre vågor än de tidigare BMP-1 och 2 med hjälp av den snorkel som finns. Dock behöver man även någon form av understödsfordon med möjlighet att skjuta indirekt eld och ledningsfordon. Där finns plattformarna 2S31 Vena och objekt 502 att tillgå men utvecklingsläget för dem i marininfanteriets roll är för närvarande okänt. Till sin hjälp att få iland sådana vapenplattformar kan man använda sig av mindre landstigningsbåtar av till exempel Serna-typ. Problemet är dock att skeppningen blir en trång sektor då man är hänvisad till några få båtar (2-3 stycken per Mistralskepp), både i form av kapacitet och sårbarhet med avseende bekämpning. Dessutom skulle man behöva skapa två typer av marininfanteriförband då transportbåtslösningar av Serna-typ inte är applicerbara på Ivan Gren/motsvarande.

Tidningen Izvestia publicerade häromdagen en artikel där man belyser nödvändigheten av att för marininfanteriet anskaffa ny typ av standardplattform för amfibieoperationer. Den skulle då sjösättas långt ute till havs, i hård sjö och kunna simma i land för att där kunna verka i en modulär roll, vare sig det är mekaniserad skyttestrid, understöd eller ledning.

I samma tidning fanns även den andra artikeln där man konstaterar att landstigningsfartyget Ivan Gren är under byggande och att en intensiv provperiod kommer att vidta när fartyget väl levereras under 2012. Orsaken till detta är att man idag saknar hands-on erfarenhet av att bygga landstigningsfartyg i dagen ryska varvsindustri och att behovet av sådant tonnage är stort, även om flottans främsta uppgift är att föra väpnad strid till havs.

Man kommer att basera 16 stycken helikoptrar ombord på varje amfibiestödfartyg av typen Mistral, eller Mistralov som man populärt kallar dem i öst.

Fördelningen kommer vara åtta stycken Ka-52K, fartygsbaserade versionen av Ka-52 Hookum B samt Ka-29TB Helix B. Ka-52K har sex stycken vapenbalkar för olika typer av beväpning, förstärkt landningsställ och skrov samt avionik anpassat för fartygbasering. Typen kommer vara tillgänglig från och med 2014 då det första Mistralskeppet kommer att levereras till den ryska flottan. För Ka-29 måste tillverkningen återupptas då den senaste helikoptern byggdes 1993. Förmodligen kommer det innebära en kraftigt moderniserad version, med framför allt modernare elektronik. Återupptagen produktion kan även innebära att Ka-29 kan tillföras i ett större antal till de andra marininfanteriförbanden, då helikoptrarna idag är en bristvara för den förbandstypen.

Beslutet innebär att Ka-226 inte kommer att tillföras marininfanteriet utan kommer då dyka upp i en annan förbandskloss i de väpnade styrkorna.

Det första fartyget i klassen, Mistral, med akterporten i halvöppet läge.

Efter långa förhandlingar är köpeavtalet för Mistralaffären underskrivet. De skedde igår, fredagen den 17 juni i S:t Petersburg i närvaro av federationens president Medvedev. Undertecknarna var VD:n för Rosberonsexport Anatolij Isakin och VD:n för det franska varvet DCN Patrick Boissier. Köpesumman uppgår till 1,2 miljarder Euro, vilket motsvarar i runda slängar 12 miljarder svenska kronor. För detta får man två stycken fartyg, det första levereras 2014 och det efterkommande 2015. Utöver detta får man rättigheterna att bygga två till vid Amiralitetsvarvet i Leningrad. Detta kommer dock att ske vid en nybyggd anläggning vid Kronhstadt i Finska viken samt teknologiöverföring.  I affären ingår inte bara fartyg utan även stridsledningssystemet Senit-9, något som har satt käppar i hjulet för förhandlingarna, då det är till viss del NATO-kompatibelt.

Vissa saker är fortfarande höljda i dunkel. Man har fortfarande inte bestämt sig om vilken transporthelikoptertyp som skall baseras på fartyget. Man vill gärna ha Ka-31 HELIX men man kan bli tvungen att ta den mindre Ka-226 istället i väntan på att Ka-60K kan bli operativ. Skälet till detta är höjden på HELIX helikoptern, framförallt dess höga rotormast, som är 5,6 meter. Elaka rykten säger att det är konstruktionen av passagen mellan flygplanshissen och hangardäcket som är begränsningen och orsakat en hel del huvudbry. Men, tydligen så är en acceptabel lösning framtagen och godkänd.

För den som inte vet vad Mistral är kan det enklast sammanfattas som ett amfibiestödfartyg med kapacitet att bära upp till 900 soldater, 40 stridsvagnar/60 stridsfordon samt 16 stycken helikoptar och 4 mindre landstigningsfartyg. Utöver att vara en ren offensiv landstigningsresurs kan fartyget användas som ledningsfartyg eller sjukhusfartyg. Mer om Mistral kan man läsa här

Goda nyheter är att Arménytt har återuppstått ur sin törnrosasömn. Nu väntar vi bara på att Flygvapennytt och Marinnytt också skall återfödas och skänka läsglädje till personal och allmänhet! Tack Grundevik!

Två fartyg i Mistralklassen skall byggas i Ryssland. Frågan är var? På bilden seglar Frankrikes två fartyg i fartygsklassen sida vid sida, Mitral och Tonnerre

Byggnationen av Mistralskeppen på Amiralitetsvarvet kommer att ske om några år. Vad man man nu måste börja planera är hur man skall bygga fartygen rent fysiskt. Den nuvarande varvsanläggningen räcker till kapacitetsmässigt om man ser till storleken på fartygen. Dock så innebär konstruktionen att de ryska varven måste införa nya byggstandarder och moderna byggmetoder. Mistralskeppen byggs med civila skeppsbyggnadsnormer vilket underlättar lokaliseringen av den nya skeppsbyggnadsplatsen.

Det tilltänkta varvet, Amiralitetsvarvet, skall enligt plan flyttas ut från S:t Petersburg till Kronhstadt i Finska viken för att frigöra attraktiv mark för kontor och bostäder senast 2018. Förslaget är nu att etablera nytt varvsområde på ön Kotlin. Kompetens för att bygga det nya varvet får man från sin nya partner STX, vilket det helt statsägda företaget USC så sent som förra året upprättade ett samarbete med. Att det delar av det nya varvet skall vara avsett för civil produktion verkar inte hindra bygget.

Idag skriver DN i pappersupplagan om bygget och tystnaden kring detta i Sverige, samtidigt som debatten går hög i våra grannländer. Är Dagens Nyheter först ut av de stora tidningarna månntro?

HOKUM-B genomför landningsprov på ett franskt Mistralfartyg i S:t Petersburg hösten 2009

En ny leverans om tre nya attackhelikoptar av typen Kamov Ka-52 Alligator, eller HOKUM-B som den kallas i väst genomförses under tisdagen. Helikoptrarna levererades på tisdagen till 344. centrat för helikopterflygstridsutbildning i Torzjok.  Tidigare i år har man mottagit leveranser av skol, transport och attackhelikoptrar av flera olika typer som Ansat, Hip och Havoc till det ryska flygvapnet.

Anskaffningen av Ka-52 kommer att fortgå med ökad intensitet under de närmaste åren, då de även avses att baseras på de amfibiestödsfartyg man nu skall köpa från Frankrike, något som Gyllenhaal följer väl. Från att avtalet skrivs under i januari och en första betalning har genomförts är planen att leverans skall ske om 36 månader, det vill säga januari 2014.

Fram tills dess skall fartygen även förses med landstigningsfartyg som kan tas in i fartygets transportutrymme. Vilken typ det skall bli är ännu inte klart men SERNA kan vara ett högst troligt alternativ.

Tack vare Ka-52:s motroterande rotorer behövs ingen stjärtrotor.

Lördagen den 14 augusti meddelades att de fyra planerade Mistral amfibiestödfartygen kommer att bära Kamov Ka-52 helikoptar. Varje fartyg kommer att kunna bära 16 stycken helikoptar.

Ka-52 Alligator (NATO HOKUM-B) är en attackhelikopter, kapabel till både såväl mark som luftstrid. Bestyckningen utgörs av en 30 mm automatkanon samt akankapslar, raketkapslar, attackrobotar av typen 9A1472 Vikhr (AT-16 SCALLION), bomber samt jaktrobotar av typen Vympel R-73 (AA-11 ARCHER). De sensorer som finns är en markmålsradar samt en luftmålsradar samt två separata Samshite dag/natt värmesikten.

Helikoptern är en utveckling av Ka-50 som syns på headern i bloggen och har två mans besättning och en räckvidd på knappt 50 mil.

Sedan länge pågår köp av fransk militär högteknologi i ett försök att modernisera den ryska försvarsindustrin och de ryska väpnande styrkorna. Det mest kända exemplet är amfibiestödfartyget Mistral där man vill köpa ett färdigt fartyg samt bygga tre själva. Problemet man har är att varvskapaciteten inte är på topp för närvarande. Flera moderniseringsprogram pågår för att få fram en ökad produktivitet och ett aktuellt exempel är det rysk-koreanska varvet som skall etableras utanför Vladivostok.

De franska försäljningarna rör främst mörkerkapacitet. Senast är det Thales som tecknat ett avtal om tekniköverföring och tillverkning med Ural Optical Mechanical Plant av laser och IRV-produkter. Thales har även tecknat ett avtal om leverans av ledningssystem och IRV-sikten till T-90 stridsvagnar och BMP-3 stridsfordon. Länk.

T-90S, utrustad med Thales Catherine FC värmekamera

Ett framtida behov man har är bland annat siktesenheter till stridsflygplan för användandet av styrda precionsvapen, där bland annat förmågor som allväderkapacitet och laserutpekning behövs. Flygplanstyper som har behov av dessa system är SU-27,34 och 35. Även attackhelikopter Kamov Ka-52 har problem med optiken. Av en händelse och slump är det just Ural Optical Mechanical Plant som är leverantör av dessa system. Blir nog franskt i den också…

Sagem, ett annat fransk företag som bland annat leverarade UAV UGGLAN till Försvarsmakten kan komma att leverera Sigma 30 navigeringssystem avsett för raketartilleri av bland annat typ BM-30 SMERCH (9A52). Resultatet blir kortare grupperingstider, mer spridd gruppering av förbandet och ökad precision. Länk.

Fler franska exempel kommer att dyka upp…

Uppdatering DTG232356JUL10
Alltid trevligt att bli sannspådd. Idag läste jag att man har kommit överrens i Mistralaffären om en 2+2 lösning, det vill säga att Frankrike bygger två fartyg och att Ryssland bygger två. Frankrike bygger för närvarande sitt tredje fartyg i S:t Nazaire, Dixmude.  Beroende på varvskapaciteten får vi se när kölsträckningen sker, men det kommer nog under 2011. Mer om Mistral här.

Man skall nu bestämma vilket varv som kommer att bygga de två ryska skeppen. Yantar i Kaliningrad har nämnts, då man snart är klar med Ivan Gren

L9013 MISTRAL närmast och hennes systerskepp L9014 Tonnerre

Observationsplatsen twittrar

Arkiv

Kategorier

NÅGRA BRA BLOGGAR

Observationsplatsen gillar

Militära diskussionsforum av intresse