You are currently browsing the category archive for the ‘Ivan Gren’ category.

20120518-172607.jpg

På självaste Östersjöflottans dag, 18 maj fördes landstigningsfartyget Ivan Gren över från stapelbädden till flytdocka på Yantarvarvet i Kaliningrad. Lite mer arbete återstår innan fartyget sänks ner i dess naturliga medium. Fartyget är det första större landstigningsfaryget som byggs i Ryssland sedan Sovjetunionens kollaps. Fler fartyg i serien är att väna samt fyra stycken ännu större Mistral-amfibiestödfartyg, varav det första är under byggnation i Frankrike.

Mer bilder av fredagens aktivitet kommer att dyka upp efter hand, men här är fynd från http://www.forums.airbase.ru så länge…

20120518-172627.jpg

20120518-172654.jpg

20120518-172646.jpg

20120518-172636.jpg

20120513-230856.jpgYantarvarvet från ovan. ivan Gren syns på den vänstra stapelbädden medan till höger ligger en fregatt i 11356-klassen avsedd för den indiska flottan. Vid kajen ligger ytterliggare en 11356-fregatt. Varvet skall bygga sex sådana fregatter för Svarta havsflottan under de närmaste åren. 

Landstigningsfartyget Ivan Gren som för närvande byggs på Yantarvarvet i Kaliningrad sjösatts fredagen den 18 maj om allt går enligt planerna. Fartyget har legat på stapelbädden under åtta år, en ganska lång tid som har varit förorsakat av mestadels finansiella problem samt viss omkonstruktion.

Fartygsklassen är ursprungligen framtagen för amfibieoperationer i innanhav, till exempel Svarta havet eller Östersjön. Efter viss omprioriteringar av framtida uppgifter kommer fartyget även kunna fungera som stödfartyg till avlägset belägna garnisoner, till exempel i Norra Ishavet.

Fartyget skall kunna ta upp till ett 40-tal stridsfordon där även stridsvagnar ingår. Beroende på lastalternativ bedöms en reducerad marininfanteribataljon även kunna tas med. Fartyget är även utrustat med helikopterdäck och hangar. Utöver detta är fartyget utrustat med en ny typ av ramp som bygger på pontonprincipen. Detta skall kunna möjliggöra landstigning på kust som normalt sett inte lämpar sig för den typ av operationer, till exempel klipphällar/motsvarande.

Mer om Ivan Gren kan man läsa om här

20120424-223219.jpg

Det första landstigningsfartyget i 11770-klassen, Ivan Gren, kommer att sjösättas i maj månad. Efter år av förseningar och förändrade tekniska specifiktioner är nu fartyget så pass klart att det kommer att komma ut i sitt rätta element.

En av förändringarna är att bestyckningen förändras från understöd av landstigning till att bestå av enbart luftvärnssystem. Det man tog bort var 10 cm allmålspjäs A-190 och raketartillerisystem Grad-M. Kvar nu fartyget blir två stycken luftvärnsautomatkanonsystem AK-639M2 Duet och två stycken AK-630. Förändringen av kostruktionen medger ökad en lastkapacitet, som nu även omfattar 60 stycken 20 fots containrar. Med detta kommer fartyget att kunna lösa ut underhållstransporter till avlägsna garnisoner, som till exempel Kamchatka eller Novaja Zemlja. Med denna förändring kommer nog fartyget att antagligen att hamna i Norra flottan eller Stilla havsflottan istället för den planerade Svartahavsflottan. Syftet med denna ”dubbla förmåga”, dvs både som landstigningsfartyg men även som lastfartyg är att förse flottan med den kapacitet som man nu behöver köpa in för dyra pengar från civila redare.

20120424-224205.jpg
De två eldrören på Duet-systemet syns tydligt på denna bild. Tillsamman medger de en eldhastighet på 10 000 skott i minuten…

20120321-205438.jpg

Byggandet av de första fartygen i korvettklassen 11356M och landstigningsfartygsklassen 11711 Ivan Gren fortsätter. Nya bilder visar att stäven på korvetten Amiral Grigorovich är monterad samt att bogporten på landstgningsfartyget Ivan Gren finns på plats.

Sjösättningen närmar sig…

20120321-205504.jpg

20120211-232458.jpg

Som de flesta känner till byggs det för närvarande en hel del örlogsfartyg för den ryska flottan för närvarande. Ett av de varv som står för produktionen är Yantarvarvet i Kaliningrad där sex fregatter i 11356M/KRIVAK IV-klassen och lika många landstigningsfartyg i 11711 Ivan Gren-klassen skall byggas.

Bilden ovan visar just de två exemplar som står på tur att under 2012 sjösättas och skall vara tagen nu i januari. Det bortre fartyget är Amiral Grigorovich som påbörjade i december 2010 och skall levereras under 2013. Just nu pågår arbetena med att montera stäven på fartyget vilket den observante kan ana. Det hitre fartyget är landstigningsfartyget Ivan Gren, som efter många år på slipen börjar till bli färdig. En av de yttre skillnader man kan se sedan tidigare är att målningen av skrovet har påbörjats. Ivan Gren lastar ett stridsvagnskompani (13 vagnar) alternativt tre skyttekompanier med pansarterrängbilar (36 stycken) samt 300 man.

Sakta men säkert blir Ivan Gren klar för leverans under 2012

När Mistralfartygen kommer i tjänst i den ryska flottan medför det en taktikanpassning för det ryska marininfanteriet. Tidigare är man van att komma nära stranden och landstiga med fordonen direkt/nära kustremsan med bland annat Ropucha-klassen.

Med amfibiestödsfartyget som bas blir landstigningsoperationerna annorlunda så tillvida att moderfartyget kommer ligga längre ut från strandkanten och därifrån skeppa in de styrkor som skall in till land. Fotburet infanteri kan man ta med helikoptrar, bland annat med de nybeställda Ka-29TB, som är marininfanteriets standardtransporthelikopter. Med fordon blir det inte lika lätt, då man vill ha kraftigare vagnar än de pansarterrängbil BTR-80 som idag finns på marininfanteriförbanden. Ett alternativ är att tillföra BMP-3F till förbanden då den klarar högre vågor än de tidigare BMP-1 och 2 med hjälp av den snorkel som finns. Dock behöver man även någon form av understödsfordon med möjlighet att skjuta indirekt eld och ledningsfordon. Där finns plattformarna 2S31 Vena och objekt 502 att tillgå men utvecklingsläget för dem i marininfanteriets roll är för närvarande okänt. Till sin hjälp att få iland sådana vapenplattformar kan man använda sig av mindre landstigningsbåtar av till exempel Serna-typ. Problemet är dock att skeppningen blir en trång sektor då man är hänvisad till några få båtar (2-3 stycken per Mistralskepp), både i form av kapacitet och sårbarhet med avseende bekämpning. Dessutom skulle man behöva skapa två typer av marininfanteriförband då transportbåtslösningar av Serna-typ inte är applicerbara på Ivan Gren/motsvarande.

Tidningen Izvestia publicerade häromdagen en artikel där man belyser nödvändigheten av att för marininfanteriet anskaffa ny typ av standardplattform för amfibieoperationer. Den skulle då sjösättas långt ute till havs, i hård sjö och kunna simma i land för att där kunna verka i en modulär roll, vare sig det är mekaniserad skyttestrid, understöd eller ledning.

I samma tidning fanns även den andra artikeln där man konstaterar att landstigningsfartyget Ivan Gren är under byggande och att en intensiv provperiod kommer att vidta när fartyget väl levereras under 2012. Orsaken till detta är att man idag saknar hands-on erfarenhet av att bygga landstigningsfartyg i dagen ryska varvsindustri och att behovet av sådant tonnage är stort, även om flottans främsta uppgift är att föra väpnad strid till havs.

Vissa inlägg blir mycket korta. Detta är ett av dem och visar egentligen bara en dagsfärsk bild på en Pomornik-svävare upplagd på Yantarvarvet i Kaliningrad på slipen framför Ivan Gren. Det intressanta i bilden är egentligen att det är den första med dessa två klasser på en och  samma bild. Orsaken till detta är okänd. Översyn på svävaren eller utprovning av genensam utrustning? Vem vet? Oavsett är det intressant med en storleksjämförelse av de båda skeppen.

Denna bild visar Ivan Gren på stapelbädden på Yantarvarvet någon gång under 2010. Foto via maps.yandex.ru

Arbetet med landstigningsfartyget Ivan Gren fortskrider. De två första fartygen i serien, Ivan Gren och dennes systerfartyg, verkar placeras i Svarta Havsflottan.

Två landstigningsfartyg i Ivan Grenklassen byggs på Yantarvarvet i Kaliningrad för närvarande.

Byggandet av landstigningsfartyget Ivan Gren fortsätter. Sjösättningen sker i år och leverans till den ryska flottan under 2012 efter de obligatoriska sjöproven. Ivan Gren är som sagt en liten doldis i skuggan av Mistral. Det är förvånansvärt lite publicerat om Ivan Gren, men ibland dyker det upp information som kan vara av intresse.

Fartyget kommer att en kapacitet på fyra transporthelikoptrar. Gissningsvis kommer det att bli Ka-29TB (HELIX-B) som är marininfanteriets transporthelikopter. De kan lyfta 16 soldater, det vill säga en halv pluton. Den kan dessutom bära pansarvärnsrobotar AT-6 SPIRAL och 8 cm attackraketkapslar samt fyra stycken 7,62 kulsprutor eller 2 stycken 30 mm automatkanoner.

En ”ren” Ka-29 HELIX-B på startplattan

En annan intressant uppgift är själva konstruktionen av rampen. Traditionellt måste fartygen få bottenkänning för att släppa ner rampen så att icke amfibiska fordon kan ta sig i land. Kan man inte det är alternativet att vada. Båda två sätten ställer stora krav på landstigningsstranden och sjöbottenförhållanden. Utifrån dessa förutsättningar är inte alla stränder landstigningsbara. Kvar är då alternativet att simma iland med amfibiefordon, vilket begränsar urvalet av förband som man sätter in. Det verkar som om man försöker komma runt detta med att skapa en pontonbrygga för rampen, vilket gör att fartyget kan lasta ur förband vid en strand med icke idealiska landstigningsförhållanden.

Mer kan man läsa på denna länk.

På Observationsplatsen finns mer att läsa om Ivan Gren under ”kategorier” i menyn till vänster.

Bogporten på Ivan Gren. Nu kommer ett systerskepp, namnet är ännu okänt.

I skuggan av fokuseringen på Mistral fortsätter upprustningen av landstigningstonnaget. Det andra fartyget i Ivan Gren-klassen har börjat byggas under hösten på Yantarvarvet i Kaliningrad enligt Kalinigradnews.ru

Flera menar att Mistralskeppen medför att den ryska flottans överskeppningskapcitet kommer att öka, och att det indirekt påverkar det säkerhetspolitiska läget i Östersjön. Nu talar det mesta för att de fyra Mistralfarygen kommer att hamna dels i Stilla havsflottan samt i Norra flottan. Förvisso kan man snabbt flytta fartyg till nya operationsområden, men antagligen kommer Ivan Grenklassen att vara en mer konkret aktör för vår del då den är mer lämpad för ”mindre” innanhav, till exempel Östersjön och Svarta havet.

Lite mer om 11711-klassen finns att läsa här.


Skrovet på Ivan Gren är klart och fartyget längd är 120 meter och kommer få ett deplacement på 5000 ton

 

Som alla försvarsintresserade bloggläsare som ni är har ju inte nyheten att Ryssland till slut har beslutat sig att köpa två stycken Mistral amfibiestödfartyg gått er förbi.

Vad de flesta inte känner till är man parallellt sedan flera år håller på bygger landstigningsfartyget Ivan Gren på Yantarvarvet i Kaliningrad. Det fartyget följer en gammal rysk tradition med att kunna landsätta fordon från en ramp i fören, likt den populär Ropucha-klassen.

Ivan Gren skall kunna lasta upp till 36 stridsfordon av typen BTR-80 eller BMP-3F eller 13 stridsvagnar av typen T-80 och 300 soldater. I aktern finns även ett helikopterdäck.

Man planerar att bygga totalt fem fartyg i klassen.

Hur långt har man kommit nu? Tja dagsfärska rapporter finns inte, men bilden ovan visar läget sommaren 2010. Fartyget är nu skrovklart och de inre installationerna har påbörjats under hösten. 2011 skall fartyget sjösättas och levereras 2012.

Vi kommer att få höra mer om Ivan…

I mitt senaste inlägg skrev jag lite om VOSTOK 2010. Något som anknyter till ämnet är just överskeppningsförmåga och landstigningsfartyg. Många är säkert medvetna om den förstående affären med fransmännen och amfibiestödfartyget Mistral. Meningen är för närvarande att man köper ett franskbyggt fartyg och bygger själv tre till. Kan det vara av den anledningen som man moderniserar Amiralsvarvet i S:t Petersburg och flyttar hela anläggningen ut till Kronstadt i Finska viken? Enligt planerna kommer varvet att bli sex gånger större än tidigare. Tiden får utvisa vad man kommer att bygga där. Om man anskaffar Mistral kommer Norra flottan och Stilla Havsflottan att få två fartyg var. Norra flottan kommer att få en nyckelroll i det geopolitiska spelet kring Nordpolen.

Man har kommit en bit på väg med andra projekt också. Det största är projekt 11711 Ivan Gren som byggs på Yantarvarvet i Kaliningrad. Även om varvet har haft sina problem med kapacitet så har man nu frigjort två stapelbäddar genom att sjösätta två indiska fregatter nyligen.  Ivan Gren blir 120 meter lång och får ett deplacement på 5000 ton. Totalt lastar fartyget 36 stridsfordon och 300 soldater motsvarande en halv bataljon. Länge ansågs Ivan Gren vara ett mytisk väsen då det endast fanns skisser på fartyget att tillgå. Under vintern har det kommit ett antal bilder från Yantarvarvet som visar hur långt man faktiskt har kommit. Man beräknar att kunna sätta fartyget i tjänst i slutet av 2012.

observera landstigningsrampen i fören

Ivan Gren på stapelbädden på Yantarvarvet vårvintern 2010

En annan konstruktion från Plantvarvet vid Volga är projekt 21820 Dugong. Ett mindre landstigningsfartyg, 45 meter från ramp till akter och lastar enligt uppgift två stridsvagnar T-80 alternativt tre pansarskyttebilar BTR-80. Deplacement 300 ton. Detta fartyg är avsett för kustnära operationer eller mindre innanhav, motsvarande Svarta havet eller Östersjön…

Prototypen i S:t Petersburg hösten 2009

Observationsplatsen twittrar

Arkiv

Kategorier

NÅGRA BRA BLOGGAR

Observationsplatsen gillar

Militära diskussionsforum av intresse