You are currently browsing the category archive for the ‘Helikopter’ category.

De ryska flygförband som finns närmast Sverige är baserade i Kaliningradenklaven, ca 30 mil från det svenska fastlandet.  De utgörs av främst jakt och attackförband utrustade med SU-27 FLANKER samt attackflygplan SU-24M FENCER, som även finns som spaningsplan. Utöver dessa finns det även helikopter och transportflygplansförband. Observationsplatsen skrev lite om dessa förband tidigare här.

Sedan tidigare är det känt att det ryska flygvapnets flygfält skall moderniseras och byggas ut. Det handlar främst om uppställningsplatser och inflygningshjälpmedel som står först i kön. Förutom att infrastrukturen byggs ut köps även modern fälthållningsmateriel för underhåll av rull- och taxibanor.

su27_landsväg

Ombasering av tre FLANKER via landsväg från Chkalovsk till Tjernajakhovsk. Foto från den ryska bloggen http://ru-aviation.livejournal.com/2531084.html

För ett tag sedan rapporterades det om att huvudflygbasen i Kaliningrad, Chkalovskfältet var en av baserna som först i tur för modernisering. Hur långt man har kommit på det arbetet är svårt att bedöma via öppna källor, särskilt om man själv inte är på plats (sic!). Däremot kan man konstatera att man flyttar flygplan från Chkalovsk till Tjernjakhovskfältet. Det senare är det fältet som attackflyget använder men som med jämna mellanrum jaktflyget från Chkalovsk baseras på. Under ombyggnadstiden kommer Chkalovsk att vara stängt, varvid förbandet i sin helhet flyttas över. De jaktflygplan av typen SU-27 FLANKER som står på marken för längre tids översyn och som inte blev färdiga inför ombaseringen fick häromveckan flyttas över via landsvägstransport den 11 mil långa vägen till Tjernjakhovskfältet.

Donskoje-balkar

Till höger i bild syns takbalkarna med all tydlighet.

Ett annat flygfält som verkar byggas ut, men som det inte har rapporterats om via media är helikopterbasen i Donskoje vid kusten. Vid basen finns Östersjöflottans ubåtsjakthelikopterdivision med ansvar även för den ryska flygräddningen i Östersjön. Vid ett tvreportage i Rossije 24 den 1 mars med bilder från helikopterplattan syns en bildsekvens där takbalkar för en större byggnad upp. Att det rör sig om delar till en hangar är otvetydigt. Anledningen till att man bygger ut hangarkapaciteten på fältet är okänd, men i sammanhanget kan man konstatera att flygtidsutttaget på förbandet har ökat markant under de senaste åren och att man avser att basera fler helikoptrar på basen. Om det nu rör sig om fler ubåtsjakthelikoptrar eller om mer flygräddningsresurser kommer tiden att utvisa.

Tvreportaget i sin helhet

ka-52KMässmodell av den sjöoperativa versionen av KA-52K Katran

Den nya sjöoperativa versionen av attackhelikopter KA-52 Alligator/ HOKUM-B, Ka-52K får det ryska namnet Katran enlig ett förslag från medborgare i Primorje. NATO-beteckning har ännu inte meddelats men antagligen kommer det att bli HOKUM-C, eller om man vill skämta till det;; HOKUM-SEA…

KA-52K är framtagen för att användas på amfibiestödfartygen i Mistralklassen. På vardera Mistralfartyg skall det baseras 8 stycken attackhelikoptrar och totalt kommer 40 stycken K-modeller att levereras.

KA-52K kommer skilja sig en del från de landbaserade varianterna. Dock kommer det inte vara särskilt synliga förändringar det rör sig om. Helikoptern kommer få vikbara rotorblad, uppfällbara vingar, uppgraderad variant av Zhuk-A-radar, korrosionsskydd samt sambands- och navigeringssystem. Utöver detta får helikoptern även förmåga att verka med sjömålsrobot. Förmodligen blir det då Kh-35/AS-20 KAYAK som i hkpversion väger 610kg tack vare sin booster.

Skillnader i övriga prestanda som räckvidd och hastighet saknas det forfarande uppgifter på. Första prototypen byggs för närvarande vid Progressfabriken i Primorje.

20121115-193438.jpg

Östersjöflottans ubåtsjakthelikopterdivision i Kaliningrad har under sommarperioden i år ökat sin övningsverksamhet betydligt. Trots att 2012 ännu inte är slut har divisionen genomfört över 100 fartygslandningar, producerat 900 flygtimmar fördelat på 300 flygningar samt ökat medelflygtiden per helikopterpilot till 80 flygtimmar. Målsättningen för 2012 är ett flygtidsuttag på 110 timmar per pilot. Det är dock inte troligt att målet nås med tanke på att det endast återstår drygt en månad av utbildningsåret. Det hindrar dock inte fortsatt ökad övningsverksamhet 2013.

Motsvarande siffror för hela 2011 är 500 flygningar fördelat på 1100 flygtimmar med en medelflygtid per pilot på 50 flygtimmar.

Observationsplatsen skrev mer om övningsåret 2011 här.

Antalet längre flygningar tyder på en ökad komplexitet i övningarna vilket visas på antalet ubåtsjakt- och flygräddningsövningar som uppgick till ett 20-tal. Detta kan vara förklaringen till skillnaden i antalet flygföretag samt flygtidsuttaget från 2011.

Samtidigt rapporteras det att flygtidsuttaget för attackflyget i Kaliningrad ökar. Fram till september producerade de över 1000 flygtimmar på 9 månader. Jämfört med 2011 är det en ökning med 50%. Till detta kommer en förstärkning med 12 nya piloter till förbandet.

20120917-222124.jpg

Nyligen genomfördes det en större övning med helikopterförband utanför S:t Petersburg, närmare bestämt orten Kingisepp, nära den estniska gränsen. Det man koncentrerade sig på var användandet av den understödsfunktion som attackhelikopterförband kan utföra, med bland annat attackraketer, automatkanon och minering.

Därför kan det vara extra intressant att det dyker upp bilder på transporthelikopter Mi-8MTV-5 HIP som lägger ut avståndslagda truppminor av typen PFM-1.

Vapnet användes flitigt i Afghanistan och ligger fortfarande kvar, 30 år efter utläggandet. Som rubriken säger, vissa förmågor består…

20120917-222133.jpg
Övningsmina PFM-1, viket syns på den stansade bokstaven У

UPPDATERAT182025SEP12
Då det finns dåligt bildunderlag på nätet på minsystem VSM-1 kommer det nedan extra bilder på den från övningen.
20120918-201805.jpg

20120918-201813.jpg

20120918-203548.jpg

20120918-203556.jpg

20120822-113606.jpg

Den avståndslagda varianten av helikopterminan PVM.

Helikoptermina PVM/ПВМ

Lenta rapporterar idag att helikopterminan PVM kommer att börja anskaffas till de väpnade styrkorna från och med 2013. Minan har en verkansdel med riktad sprängverkan och aukustiska sensorer. Den finns i två varianter, då som platslagd och avståndslagd.

Utvecklingen av minan påbörjades under tidigt 1990-tal och återupptogs efter sekelskiftet. Minan kan användas för att försvara områden och knutpunkter mot fientlig luftlandsättning alternativt begränsa rörligheten för motståndaren på djupet. Minan kan programmeras med avseende viloläge och aktiveringsläge samt självdestruktion.

Minans verkansdel styrs via ett servo och riktas in automatiskt mot målet och avfyras när det kommer in i enhetens eldområde. Sensorerna kan detektera målet på ett avstånd upp till 1000 meter och kan med stridsdelens RSV-stråle bekämpa målet på upp till 200 meter. Verkansdelen har ett pansargenomslag på max 12 mm.

Minans vikt med sensorer uppges vara 12 kg. Dock obekant om det rör sig om den avståndslagda eller platslagda varianten som avses.

20120520-211201.jpg

En vanlig Ka-27PL avsedd för ubåtsjakt.

Den ryska flottan har lagt en beställning på modifierade HELIX-helikoptrar för sina fartyg. Modellen i denna beställning kallas Kamov Ka-27M och är avsedd att användas för ubåtsjakt och ytstridsuppgifter. Den nya varianten kan förutom bära det gamla bestyckningsalternativet även beväpnas sjömålsrobot AS-20 KAYAK/Kh-35 URAN, ubåtsjaktrobot APR-3, styrd sjunkbomb KAB-250PL. Räckvidden har även ökats med hjälp av extratankar. Helikoptern är även utrustad med Kopyo-A radar som arbetat på X-bandet samt ledningssystem AT-E.

Storleken på beställningen är inte avslöjad men tidigare uppgifter gör gällande att ett 70-tal helikoptrar av modellerna Ka-27M och trupptransportvarianten Ka-29M kommer att beställas. Ka-27M bedöms komma i tjänst 2015.

Om det även blir modifierade flygräddningshelikoptrar är ännu oklart.

Ovanstående TV-inslag från Russia Today ger en inblick i hur helikopterproduktionen går till i Ryssland. Reportaget är filmat i Rostvertols anläggning i Rostov-on-Don där bland annat attackhelikoptrarna Mi-24/Mi -35 HIND och Mi-28N HAVOC  samt den tunga transporthelikoptern Mi-26 HALO monteras.

Monteringsarbetet är och förblir hantverksmässigt, så även här i väst. Att bygga en helikopter är inte riktigt samma sak som att bygga bilar på ett löpande band i fordismens tecken.. Det intressanta är dock hur produktionen av delarna till helikoptrarna är organiserad. Underleverantörernas del i produktionsapparaten skall inte underskattas, vilket de flesta bloggläsare med insikt i tillverkningsindustrin säkert förstår. Moderniseringen av den ryska tillverkningsindustrin medför en ökad kapacitet att tillverka komponenterna och inte sällan kommer utrustningen från västerländska företag. Exempel finns sedan tidigare hur vapenindustrin har fått modern utrustning, bland annat Arsenal.

20120506-231526.jpg

Grått är färgen som gäller nu för tiden i det ryska flygvapnet. Färgen återkommer på alla nylevererade flygfarkoster som flygplan såväl helikoptrar som denna nya sändning av Ansat-U skol/lätt transporthelikopter som kom i förra månaden.

Nedan ses den ”äldre” maskeringsmålningen på helikoptrar levererade innan november 2011.

20120506-231550.jpg

20120131-234044.jpg

Förutom att kunna genomföra ubåtsjakt och flygräddning kan förbandet understödja marininfanteriet med trupptransport.

Östersjöflottans ubåtsjakthelikopterförband baserat i Donskoye , Kaliningrad kommer under 2012 att utöka sitt flygtidsuttag till minst 110 flygtimmar per besättning.

Det man kommer att prioritera för förbandet är ubåtsjakt, flygräddning samt landning på fartyg samt flygning under dygnets alla timmar, även de mörka…

Tidigare i januari skrev Observationsplatsen om det rapporterade flygövningstidsuttaget för Östersjöflottans helikopterförband som under 2011 blev i snitt 50 timmar per pilot. Detta är alldeles för lågt för personal ingående i förband med insatsberedskap och det ökade flygtidsuttaget kan medföra att förbandets krigsduglighet kan öka markant.

Med de 14 helikoptrar och de besättningar som förbandet disponerar borde det totala flygtidsuttaget under 2012 bli runt 2100 timmar…

Helikoptertypen HELIX används bland annat till ubåtsjakt (Ka-27PL) och flygräddning/transport(Ka-27PS).

Den ryska siten http://www.flot.com presenterar en hel del intressanta siffror för utbildningsåret 2011 avseende Östersjöflottan och Norra Flottan som en del av sammanställningen över det gångna utbildningsåret.

Bland annat har Östersjöflottans kustnära förband, det vill säga de markstridsförband som finns i Kaliningrad ökat sin övningsverksamhet med 40% under 2011 jämfört med året innan med avseende på stridsskjutningar, landstigningsövningar samt fordonstjänst. GU-bataljonen för 336. marininfanteriregementet i Baltijsk grundutbildade  drygt 1000 värnpliktiga under året och för att öka effektiviteten i utbildningarna har infrastrukturen på skjutfältet Khmelevka förbättrats. Man kommer att under 2012 fortsätta att öka kvaliteten på utbildningen. I dessa kommer såväl värnpliktig som kontrakterad personal att ingå.

Ubåtsjakthelikopterdivisionen i Kaliningrad har under året loggat drygt 1100 flygtimmar och genomfört ca 500 flygföretag med sina ubjhkp Ka-27 HELIX. Man har genomfört ca 100 start och landningar ombord på fartyg, däribland certifierat flygdäcket på den nya korvetten  Soobrazitelny. I snitt har varje pilot fått 50 flygtimmar bakom spakarna. Tillsammans med transportflygdivisionen har man luftlandsatt 3500 personer vid 150 transportflygföretag. I detta ingår bland annat hopputbildning för ett av marininfanterikompanierna på GU-bataljonen från An-26 CURL

I den norra flottan har marinflyget under året presterat mer än 1300 flygföretag i de prioriterade verksamheterna luftstrid och ubåtsjakt. Antalet start och landningar på hangarfartyget Amiral Kuznetsov nämns inte i sammanställningen men i en annan artikel nämns att under den pågående övningen på Medelhavet levererade hangarfartyget 32 flygföretag på ett dygn med stridsflygplan Su-33 och 9 med helikopter Ka-27, vilket kan anses mycket på de åtta flygplan och två helikoptrar som Kuznetsov medför. Den flygande personalen ombord är 20 flygförare. Under året har endast tre stycken nya piloter blivit nyutbildade på att landa på hangarfartyg. Siffran är inte hög, men det skall sättas i perspektiv att fartyget kommer under 2012-2013 gå in på en större ombyggnad och flygverksamheten kommer ta en längre time-out.

Kort sagt, mycket händer i övningsverksamheten runt våra gränser och den dipp som tidigare fanns är i det närmaste utraderad. Vad 2012 har att bjuda på får vi se och det kan bli spännande att läsa motsvarande sammanställning i januari 2013.

Kommer antalet Mi-24PN att öka i Sveriges närområde i takt med att Mi-28N  tillförs de centralt belägna flygförbanden i det västra militärområdet? 

Uppgraderingen av attackhelikopterförbanden pågår alltjämt. De senaste signalerna är att det Västra Militärområdet, ZVO kommer att tilldelas attackhelikopter Mi-28N HAVOC under 2012 med 12 stycken nya maskiner under det första kvartalet. Målsättningen är att under 2015 ha ersatt hela attackhelikopterparken i ZVO med just denna typ. För närvarande finns det den äldre men potenta attackhelikoptertypen Mi-24P och Mi-24PN i ZVO. Just PN är en version med mycket hög mörkerkapacitet och när Mi-28N HAVOC levereras kommer denna att lyftas upp ytterligare två nivåer…

Utöver Mi-28N levereras fortlöpande den uppgraderade transport och understödshelikopter Mi-8MTV-5 till helikopterförbanden i ZVO, något som Observationsplatsen skrev om tidigare. Just denna variant är extra intressant då denna kan till skillnad från tidigare varianter även skjuta pansarvärnsrobotar (AT-9 SPIRAL-2)

Den kommande leveransen skall gå till ”en flygbas i Smolensk”, vilket kan betyda att dessa landar  på 378. flygbasen i Vyazma mellan Smolensk och Moskva.

Fler baser som kan komma att stå på tur som till exempel Pribylovo/Makslahti mellan S:t Petersburg och Viborg som också disponerar Mi-24 PN och Mi-8 eller helikopterbasen i Alakurtti. Just den sistnämnda är ett exempel på nedragningar som man har gjort bakåt på och i stället satsar på. Frågan är vad man kommer att sätta där, Mi-24PN eller den splitter nya Mi-24VN?

Det är tveksamt att den ambitiösa planen håller att ersätta de knappt 100 Mi-24 i ZVO innan utgången av 2015. Det är dock troligt att man kommer kunna flytta om i beståndet och fördela ut de Mi-24PN med mycket flygtid till de perifiera baserna som Alkurtti och Pribylovo tills en fullständig omsättning har skett. Samtidigt skall man även veta att behovet av attackhelikoptrar i Södra och Östra Militärområdena är fortsatt stor och produktionskapaciteten för närvarande ligger på ca 20 exemplar per år.

Resultatet blir ungefär detsamma, det kommer att ske en ökning av attackhelikoptrar med mörkerförmåga närmare Finlands gränser, något som våra vänner i den gamla östra rikshalvan inte tycker är så roligt.

Bilder på de nya Mi-24VM/Mi-35M som kommer att levereras till det ryska flygvapnet har dykt upp på nätet. De skall vara tagna utanför fabriken i Rostov-on-Don i södra Ryssland där tillverkningen av bland annat attackhelikopter Mi-24 HIND och transporthelikopter Mi-26 HALO sker. Enligt uppgift rör sig nu om fyra exemplar i första omgången.

Observationsplatsen skrev tidigare om Mi-35M här


Marknadsföringsvideo på systemet 

IRmotmedel  NII Ekran L370 Vitebsk/PRESIDENT-S

L370 är ett automatiskt aktivt infrarött motmedelssystem avsett att skydda helikoptrar mot värmesökande luftvärnsrobotar, främst den amerikanska lvrb FIM-92 STINGER. Systemet skiljer sig från tidigare generationers motmedelssystem genom att förutom fälla IR-facklor anger systemet varifrån hotet kommer samt genererar infraröda pulser för att störa ut robotens värmesökande funktion. Detta kallas på engelska för Directional Infrared Counter Measures, DIRCM. Systemet visades upp för första gången på försvarsmaterielmässan EUROSATORY-2010. Det har observerats monterat på attackhelikoptertyperna Ka-50/52 samt hkp Ka-31. Systemet tillverkas av NII Ekran i Samara

För närvarande finns det fyra olika system anpassade olika helikoptrar; L-370W52 för Ka-52, L-370W8 för Mi-8MT, L-370W26L för Mi-26, L-370W50 för Ka-50. Troligt utvecklas det även ett system för Mi-28N


Systemkomponenter från vänster: Centralenhet, optisk störare IR samt UV,  laservarnare, UV-varnare, IR-fackelbehållare

Mer finns att läsa om systemet finns här


Uppenbarligen finns numera Mi8MTV-5 i vårt närområde 

Hittade denna nyligen upplagda videosnutt från ett pass i skjututbildning från arméflyget i det västra militärdistriktet. Det intressanta med filmen är att den version av transporthelikopter Mi-8 som används är den nyligen införda Mi-8MTV-5 som även kan bära pvrobotar.

Mi-8MTV-5 skiljer sig på ett antal lätt identifierbara punkter från andra modeller

MTV-5 har lastramp i bak samt lastdörrar på båda sidor jämfört med de tidigare varianterna. Dessutom är de bredare för att underlätta snabbare i och urlastning. Dessutom är nosen är spetsig samt tilläggspansar monterat vid cockpiten.


Här är även reportage från TVZvedzda från samma skjutpass

Observationsplatsen har skrivit tidigare om Mi-8MTV-5 här

En av de under 2011 nytillverkade helikoptrarna

Den ryska helikopterkoncernen RosVertol ökade under 2011 sin helikopterproduktion med över 20%  jämfört med  2010. Antalet nytillverkade helikoptrar under 2010 var 214 stycken och under 2011 har siffran stigit till beräknade 260 stycken. Rosvertol har för närvarande en orderportfölj på 993 stycken helikoptrar…

Om ökningstakten håller i sig kommer Rosvertol att kunna bygga närmare 315 stycken nya helikoptrar under 2012. När slår man i taket?

Plattformen Moss CS-50 har byggts i flera exemplar för offshoreindustrin

Medan vi stänger våra flygfält bygger andra nya…

Sevmashvarvet i Severodvinsk skall bygga ett flytande helikopterflygfält  för Arktis. Plattformen  skall bli 118 meter lång och 70 meter bred och  baseras på Moss CS-50 med  ett deplacement på 15000 ton.

Syftet med plattformen är att understödja olje och gasutvinningen i Arktis och skall användas för att ge helikoptrar en möjlighet att mellanlanda vid dåligt väder. På plattformen kommer runt 200 personer att kunna arbeta.

Med ett permanent helikopterbas i Norra Ishavet kommer rörligheten för helikopterburna förband att ökas, något som går i linje med tidigare intentioner avseende Arktis och rysk militär doktrin…

I mörkret är alla katter …. mörkgråa…

Den ryska försvarstv-kanalen TVZvezda rapporterar att ett nytt kamouflage kommer att målas hädanefter på de helikoptrar som levereras till de väpnade styrkorna. Den nya färgen, mörkgrå skiljer sig markant från det tidigare beige-gröna mönsterkamouflaget som tidigare har gällt för helikopterparken. Den nya målningen finns på några nylevererade attackhelikoptar av typen Mi-28N på 344. taktiska helikopterflygskolan i Torzhok, mellan Moskva och S:t Petersburg

Torzhok från ovan. Den som orkar kan räkna uppställningsplatserna för helikoptrar

Mi-28N med en för tillfället bortmonterad rotormastradar

Ytterligare en levarans av sex stycken attackhelikoptrar av typen Mi-28N Havoc har i dagarna skett till de väpnande styrkorna meddelar RiaNovosti.

Mi-28N är särskilt utrustad för att kunna verka på slagfältet under dygnets alla timmar. Det ryska namnet på helikoptern är Nattjägaren vilket är passande.

Observationsplatsen har skrivit lite mer om Mi-28N här


Här kommer ett mycket kort inlägg. Den visar en Ka-52 Hokum B som genomför landningsprov med fregatten RFS 626 Vice Amiral Kulakov i Norra Flottan. Att man börjar med dessa prov visar att helikoptertypen snart kan komma att dyka upp till havs och i samband med kustnära operationer…

Man kommer att basera 16 stycken helikoptrar ombord på varje amfibiestödfartyg av typen Mistral, eller Mistralov som man populärt kallar dem i öst.

Fördelningen kommer vara åtta stycken Ka-52K, fartygsbaserade versionen av Ka-52 Hookum B samt Ka-29TB Helix B. Ka-52K har sex stycken vapenbalkar för olika typer av beväpning, förstärkt landningsställ och skrov samt avionik anpassat för fartygbasering. Typen kommer vara tillgänglig från och med 2014 då det första Mistralskeppet kommer att levereras till den ryska flottan. För Ka-29 måste tillverkningen återupptas då den senaste helikoptern byggdes 1993. Förmodligen kommer det innebära en kraftigt moderniserad version, med framför allt modernare elektronik. Återupptagen produktion kan även innebära att Ka-29 kan tillföras i ett större antal till de andra marininfanteriförbanden, då helikoptrarna idag är en bristvara för den förbandstypen.

Beslutet innebär att Ka-226 inte kommer att tillföras marininfanteriet utan kommer då dyka upp i en annan förbandskloss i de väpnade styrkorna.

Observationsplatsen twittrar

Arkiv

Kategorier

NÅGRA BRA BLOGGAR

Observationsplatsen gillar

Militära diskussionsforum av intresse