You are currently browsing the category archive for the ‘Förband’ category.

De ryska flygförband som finns närmast Sverige är baserade i Kaliningradenklaven, ca 30 mil från det svenska fastlandet.  De utgörs av främst jakt och attackförband utrustade med SU-27 FLANKER samt attackflygplan SU-24M FENCER, som även finns som spaningsplan. Utöver dessa finns det även helikopter och transportflygplansförband. Observationsplatsen skrev lite om dessa förband tidigare här.

Sedan tidigare är det känt att det ryska flygvapnets flygfält skall moderniseras och byggas ut. Det handlar främst om uppställningsplatser och inflygningshjälpmedel som står först i kön. Förutom att infrastrukturen byggs ut köps även modern fälthållningsmateriel för underhåll av rull- och taxibanor.

su27_landsväg

Ombasering av tre FLANKER via landsväg från Chkalovsk till Tjernajakhovsk. Foto från den ryska bloggen http://ru-aviation.livejournal.com/2531084.html

För ett tag sedan rapporterades det om att huvudflygbasen i Kaliningrad, Chkalovskfältet var en av baserna som först i tur för modernisering. Hur långt man har kommit på det arbetet är svårt att bedöma via öppna källor, särskilt om man själv inte är på plats (sic!). Däremot kan man konstatera att man flyttar flygplan från Chkalovsk till Tjernjakhovskfältet. Det senare är det fältet som attackflyget använder men som med jämna mellanrum jaktflyget från Chkalovsk baseras på. Under ombyggnadstiden kommer Chkalovsk att vara stängt, varvid förbandet i sin helhet flyttas över. De jaktflygplan av typen SU-27 FLANKER som står på marken för längre tids översyn och som inte blev färdiga inför ombaseringen fick häromveckan flyttas över via landsvägstransport den 11 mil långa vägen till Tjernjakhovskfältet.

Donskoje-balkar

Till höger i bild syns takbalkarna med all tydlighet.

Ett annat flygfält som verkar byggas ut, men som det inte har rapporterats om via media är helikopterbasen i Donskoje vid kusten. Vid basen finns Östersjöflottans ubåtsjakthelikopterdivision med ansvar även för den ryska flygräddningen i Östersjön. Vid ett tvreportage i Rossije 24 den 1 mars med bilder från helikopterplattan syns en bildsekvens där takbalkar för en större byggnad upp. Att det rör sig om delar till en hangar är otvetydigt. Anledningen till att man bygger ut hangarkapaciteten på fältet är okänd, men i sammanhanget kan man konstatera att flygtidsutttaget på förbandet har ökat markant under de senaste åren och att man avser att basera fler helikoptrar på basen. Om det nu rör sig om fler ubåtsjakthelikoptrar eller om mer flygräddningsresurser kommer tiden att utvisa.

Tvreportaget i sin helhet

Annonser

20120511-162543.jpg

Segerdagsparaderna som genomförs över hela Ryssland bjuder ibland på nostalgi, som till exempel stridsfordon från andra världskriget. Ibland stöter man på oväntade saker som denna cykelburna avdelning med uniformer från inrikestrupperna. Vilka de är och vilken typ av förband är okänt, men observationen är gjord i Tyumen 20120509…

20120327-141833.jpg

200. Motoriserade brigaden i Peschenga genomförde förra veckan stridskjutningar med flera olika vapensystem där bland annat denna bild ovan togs. Den visar en intressant utveckling av pansarbandvagn MT-LB där orginaltornet ersatts med en lucka och lavett för tung kulspruta NSV.

Brigaden avses att under de närmaste åren ombildas till specialiserat arktiskt förband, något som bland annat Observationsplatsen har skrivit om här

20120118-220457.jpg

Siten www.flot.com rapporterar att Norra Flottans flygdivisioner ökade sin flygverksamhet under 2011. För 7050.flygbasen i Severomorsk med ubåtsjaktflygplanet Il-38 MAY ökade flygtiden med 35% och ubåtsjakthelikopterdivisionen med Ka-27 HELIX var motsvarande siffra 15%.

Förutom att öka den generella flygtiden har även flygförbanden ökat sina mörkerflygningar samt bedrivit ett icke specificerat antal stridsskjutningar med ubåtsjaktvapen och mot markmål.

Det är intressant att notera ökningen av flygtidsuttaget som har skett under 2011 jämfört med tidigare under 2000-talet. Ökningen finns i allt från strategiskt bombflyg, lufttankningsförband, jakflyg och till nu även marinflyg.

Flygstridskrafter är den resurs som är lättast att flytta på till olika insatsområden koch med vår närhet till internationellt luftrum och ryskt territorium borde detta påverka svensk luftbevakning och nyttjandet av incidentberedskap. På Folk & Försvars konferens i veckan ansåg ÖB att man skulle överväga en gemensam nordisk incidentberedskap.

Vem vet, om några år kanske det finns en Nordic Air Policing och svenskt flyg uppvaktar ryska ubåtsjaktflygplan i Norra Ishavet?l

20120112-175117.jpg
Norra Flottan, baserad i Murmansk har under 2011 fått en omfattande materieltillförsel avseende fordon, framför allt lastterrängbilar. Under det gångna året har det levererats drygt 400 nya fordon till de markenheter som tillhör flottan. I dessa ingår till exempel basorganisationen vid flottbaserna i Severomorsk och runt hela Kolaviken men även 61. marininfanteribrigaden och de två fristående 317. och 318. marininfanteribataljonerna. Vilken typ av fordon som leverades avslöjas inte förutom att bland leverantörerna märks Kamaz och Ural. Leveranserna enbart under 2011 var tre gånger så hög som under de senaste åren, vilket innebär att materielförnyelsen för de arktiska förbanden tog ett ordentligt kliv framåt med detta.

Mer att läsa om detta kan man göra bland annat på www.lenta.ru

Samtidigt gör sig försvarsutskottets ordförande, Peter Hultqvist (S) bort sig när han inte kan räkna vid ett besök på F21…

Det ska ju vara två om inte till och med tre arktiska brigader på Nordkalotten!

En oktoberdag i Sotji kommer  ett tåg med ett stridsvagnsförband upplastat.

Så här kan det se ut.

Dagens fråga; hur många av vilken typ?


Programmet gör besök bland annat på grundläggande skjututbildning och skidträning. Tyvärr känner de inte igen en Bv 206… Misströsta inte, det är texta på engelska!

Det ryska tvprogrammet Voennoe Delo, ungefär Militära saker sände 2004 ett program om de finska Jägarbrigaden. Nu är det inte ett jägarförband om man jämför med svensk terminologi, utan den finska motsvarigheten till den gamla svenska Norrlandskyttebrigaden.  I Sverige utbildar man numera motsvarande Lätt skytte kompanier, där man gör ganska kraftiga djupdykningar i gamla norrlandsskyttereglementen. Till glädje för vissa och till förtret för andra.

Oavsett, trots att programmet har sju år på nacken kan man enkelt konstatera att det är en rysk lovsång till förbandstypen och resultatet har vi  sett nu. Två arktiska brigader skall sättas upp och man hänvisar tydligt till gjorda finska och svenska erfarenheter… Mer om  detta kan man läsa på Observationsplatsen här och här

Uppsittning! Hästtransportplutonen gör sig marschfärdig

2004 gav dåvarande presidenten Putin order om att skapa två brigader för bergskrigföring. Som resultat av detta bildades 33. och 34 separata motoriserade skyttebrigaderna. Förbanden är anpassade för de kaukasiska bergen och 33. brigaden är förlagd i bergen i Dagestan och 34. brigaden nära den kommande OS-orten Sochi. I utbildningen ingår förutom att kunna förflytta sig i bergsterräng även att kunna verka i tuffa väderförhållanden. Förbanden får automatiskt en vinterförmåga som kan användas i andra delar på den euroasiatiska kontinenten…

Att anpassa förbandstyperna efter särskilda operationsområden är inget nytt, även om dessa förband är nyuppsatta. Behoven är stora, om inte omättbara genom dagens säkerhetsläge i Kaukasus, även om Tjetjenienkriget officiellt är sedan länge slut. Lågintensiva konflikter och säkerhetsoperationer är vardagen för regionen. Ur ett geopolitiskt läge innehåller bergsområden, ofta ottillgängliga gränser mellan etniska grupper och/eller stater. Affärsområdet för de båda brigaderna är med andra ord säkerställt…

I sammanhanget kan det vara intressant att notera att även amerikanska specialförband använder sig av hästar för transportändamål i Afghanistan/Pakistan.

Att bemästra bergen ställer krav på särskilda förmågor

Spaningssoldater från 33. brigaden på övning i bergen i Dagestan


Video med bergsutbildning från 34. brigaden


Även andra förband får träning i att strida i bergsmiljö. I detta klipp från 5. mot.infbrig.  anges vikten av att ge utbildningen på bredd i armén så alla soldater får ”bergsförmåga”

Bandvagn DT-30P är främst avsedd för underhållstransporter i väglös terräng

Bloggrannen Sverige och världen uppmärksammar att den ryska armén avser att skapa en brigad utrustad och utbildad för strid i arktisk miljö. Förbandet kommer att förläggas i staden Pechenga, som tidigare var känd som Petsamo och som Finland fick avträda till Sovjetunionen 1944. I Pechenga finns även  den 200. motoriserade  brigaden sedan tidigare.

Man har rapporterat om detta lite sparsamt i svensk media för närvarande, till exempel i SvD. Fokuset ligger långt bortom Moskva i dessa dagar…

Att utbilda förband för strid i väglös terräng har varit något som Sverige har klarat av med bravur genom Norrlandsbrigaderna. Förhållandena ställer särskilda krav på både personal och utrustning, men även påverkar det stridsteknik och nyttjandet av förbandet i sin helhet.

Det nya ryska förbandet att förutom stridsfordon kommer till stora delar att vara utrustade med bandvagnar av märket Vityaz, som tillverkas i Bashkortostan. Mer om dessa skrev oplatsen om i december. Bandvagnarna finns i storleksklasserna 2 – 30 ton…

Nu när de svenska Norrlandsskyttebataljonerna är avvecklade kan det vara av intresse att se hur uppbyggnaden av detta nya förband sker och vilka förmågor man kommer att tillskriva förbandstypen.

Med all förmodan kommer vi nog få se en Norrlandsbrigad i rysk tappning…

UPPDATERING

Barents Observer kallar det för ett spetsnazförband, men det är kanske lite fel ordval.


Snart ett minne blott?  Slagsmål på 4.pansarbrigadens kaserngård den 5 juli mellan etniska ryssar och dagestaner. 10 skadade värnpliktiga behövde sjukhusvård efter slagsmålet…

Ryska armén kommer äntligen få militärpolisförband, något som miljonarmén hitills har saknat. Vad nog alla känner till är den utbredda mobbningen och våldsamheter mellan äldre och yngre soldater samt våldsamheter mellan olika folkgrupper. Förutom att grunden för en modern militär rättsordning skapas kommer nog även inrikestrupperna få välbehövlig hjälp i sina säkerhetsoperationer i Kaukasus.

Rättsäkerhet är inget utbrett fenomen i den ryska federationen, utan ofta utövas den starkes rätt, med mer eller mindre våldsamma inslag.

För att stävja de brutala övergrepp som systemet är ökänt för är det nödvändigt att genomföra denna reform av de ryska väpnade styrkorna så att de kan ses som en attraktiv arbetsgivare. De ärvda strukturerna från sovjetarmén måste brytas upp, annars kommer uttrycket ”att sminka en gris” ligga nära till hands, likt 5.brigadens nya kaserner….

Mer finns att läsa här

Observationsplatsen twittrar

Arkiv

Kategorier

NÅGRA BRA BLOGGAR

Observationsplatsen gillar

Militära diskussionsforum av intresse

Annonser