You are currently browsing the category archive for the ‘Flyg’ category.

20120301-114804.jpg

Det ryska försvarsdepartementent har undertecknat en beställning på ytterligare 92 stycken attackflygplan av typen SU-34 FULLBACK till det ryska flygvapnet. Tillsammans med den beställning på 32 exemplar som nu levereras fortlöpande kommer det ryska attackflyget att disponera 124 stycken exemplar 2020 när dessa skall vara färdiglevererade. Levereranstakten för närvarande är 10 flygplan per år från, men den siffran kommer att ökas upp efterhand.

Tidigare var sagt att 70 exemplar skulle levereras innan 2015, men tillsammans med dagens 12 som är i tjänst och en leveranstakt om 10 per år skulle man bara nå ett drygt 40-tal exemplar. Istället drar man ut på leveranserna och ökar på antalet flygplan.

De 124 attackflygplanen skall fördelas ut på fem stycken attackflygdivisioner med början på det västra militärområdet och kommer efterhand att ersätta attackflygplan SU-24 FENCER.

Observationsplatsen har skrivit om FULLBACK bland annat här

Annonser

I efterdyningarna kring Försvarsmaktens önskan att modernisera ett antal JAS 39 Gripen till E/F-standard kan det vara av intresse att veta lite vad som är på ingående hos vår granne på flygsidan.

Ett av de mer potenta projekten som är under anskaffning är stridsflygplanet SU-35S FLANKER-E där en beställning på 48 exemplar ligger. 35S är utvecklad ur SU-27M och är som man i Ryssland betecknar planets utvecklingsnivå, generation 4++. Flygplanstypen bedöms vara slutanskaffad 2015-2016.

Flygplanet är anskaffat för att kunna offensivt uppträda med jaktflygförband i syfte erhålla luftherravälde över fientligt eller neutralt territorium samt att kunna bekämpa markmål. För detta behöver man lång uthållighet, hög lastkapacitet, hög manöverförmåga och bra sensorer. Allt detta får man med denna modell.

Med bland annat ökad användning av kompositmaterial och nya motorer tillåter flygplanet ökad vapenlast. Man har dessutom ökat mängden medfört bränsle samt lufttankningsförmåga för att medge en räckvidd på 3600 km. I runda svängar innebär det att flygplan kan starta i Murmansk på morgonen, flyga ner över Skandinavien, utföra ett stridsuppdrag över Öresund för att sedan återvända till hemmabasen innan lunch. Som stöd för striden använder den sig av en IRBIS-E/SNOW LEOPARD radar med en räckvidd på 35-40 mil. Enligt tillverkaren ligger gränsen för denna PESA-radar att upptäcka mål vars radarmålyta på en kvadratcentimeter vid 90 kilometer…


Till IRBIS-E följer även förmåga med datalänk mellan planen i flygföretaget. En lyser med sin radar, medan de andra lyser med sin frånvaro, redo att slå till…

Flygplanet har överljudskapacitet utan att använda den så bränsletörstiga efterbrännkammaren, EBK. Motorerna, Saturn 117S  försedda med vridbart utblås, så kallad thrust vectoring som medger extrem manöverbarhet, något som är livsavgörande i luftstrider.

Men, det är en stor fågel. Längden är 21.9 meter och spännvidden är på 15.3 meter. Max startvikt är på 34.5 ton där 8 ton är beväpning och 8,1 ton är drivmedel. Maxfart är MACH 2,25. Förutom jaktrobotar kan även planet medföra attackrobotar samt styrda bomber, bland annat den 1,5 ton tunga laserstyrda KAB-1500L,

Sedan finns det folk som tycker att en uppgradering av Gripensystemet inte är nödvändig. De kan med fördel läsa Wisemans utmärkta trilogi om Strategiska realiteter här; Del1 Del2 Del3

20120229-160445.jpg

Idag kölsträcktes den tredje fregatten i 11356M-klassen Amiral Makarov vid Yantarvarvet i Kaliningrad. Med detta är byggnationen igång på alla tre fartyg i den första delserien av dessa fregatter för den ryska Svartahavsflottan. 11356-serien är en snabbproducerad linje för Yantarvarvet då man kan anta att de nu har fått upp farten efter att ha byggt tre stycken likadana ytstridsfartyg till indiska flottan. I december 2010 kölsträcktes Amiral Grigorovich och i juli 2011 följdes hon av Amiral von Essen. I sin helhet skall denna serie vara färdiglevererad och i tjänst 2015. Ytterliggare en delserie om tre fartyg är beställd och den kommer att levereras senast 2016. Om man följer samma byggnadstakt för delserie tre som under delserie ett kommer Yantar att kunna kölsträcka en ny fregatt var sjunde månad samtidigt som man bygger landstigningsfartyg i Ivan Gren-klassen. Full fart på varvet med andra ord…

Samtidigt tecknades köpeavtalet under om att 24 stycken MiG-29K FULCRUM-D, varav fyra stycken är den tvåsitsiga varianten MiG-29KUB skall köpas in till det ryska marinflyget. Precis som med fregatterna har indierna fått stå ut med förserien och eventuella inkörningsproblem då de ligger före i leveransserierna. De ryska MiG-29:orna skall placeras på Amiral Kuznetsov och kommer att där ersätta de SU-33:or som normalt opererar från hangarfartyget. När divisionen är baserad på land är deras normala hemmabas flygfältet Severodvinsk-3 utanför Murmansk, inte så långt från Severodvinsk-1 som nu kommer att byggas ut för att kunna ta emot bombflygplan från det strategiska bombflyget.

20120222-170145.jpg

Amfibieflygplan av typen Beriev Be-200 kommer under 2013 att tillföras till Östersjöflottan. Syftet med baseringen är att öka flygräddningsresurserna i området vilket kan tyda på att en mer intensifierad övningsverksamhet i området planeras. Baseringen avser fyra flygplan och en särskild sjöflygbas kommer att byggas för dem. Det finns dock färdig infrastruktur för sjöflygplan i Baltijsk, dock så är den basen övergiven och måste i sådanfall byggas upp från grunden…

20120222-170202.jpg
Är det här baseringen kommer att ske behövs det en hel del jobb att utföras….

Flygplanet är mest känt som brandsläckningsflygplan och har använts flitigt under de skogsbränder som har plågat Ryssland under senare år. Baseringen blir en välkommen resurs som rätt nyttjat kan bidra till att öka sjösäkerheten för länderna kring Östersjön. I det perspektivet kan man konstatera att en överrenskommelse kring flygräddning och brandbekämpning med den ryska federationen skulle kunna gynna svenska intressen.

En variant av flygplanet är Be-300 som är ett marint patrullflygplan.

20120208-220310.jpg

Det flygs en hel del över Östersjön. Här är det två stycken spningsplan av typen SU-24 FENCER som uppvaktas av det danska flygvapnet 2008

Det är bra att säkerhetspolitiska verkligheter kommer upp på nyhetsplats då och då till skillnad från politikers önsketänkande som verkar vara det dominerande urvalskriteriet för redaktionerna.

Senast är det SR Radio Gotland som uppmärksammar Officerstidningens artikel om den ökande flygaktiviteten över Östersjön.

Som Officerstidningen skriver, ”Flera bloggar uppmärksammade under förra året den ökade verk­samheten, bland annat Wiseman’s Wisdom och Observationsplatsen.”
Tack och bock för det!

Bra uppmärksammat Gotlandsnytt och det finns mer att skriva om ämnet!

Även ni andra bloggare som skriver och läsare/komentatorer, ingen nämnd ingen glömd, tack för att även ni lyfter upp realiteter och inte önsketänk, oavsett om det blir via blogg, komentarer,  twitter eller samtal på fikarasten!

20120206-174155.jpg
Severomorsk-1 är det högra fältet på bilden. Det vänstra fältet, Severomorsk-2 har med sin banlängd på 1925 meter spelat ut sin roll och innan det stängdes 2009 fungerat som helikopterflygfält för ubåtsjakt och transporthelikoptar.

Flygfältet Severomorsk-1 utanför staden med samma namn skall enligt Lenta byggas ut med början av 2012. Det kommer bli en kraftig utbyggnad där man bland annat förlänger rullbanan till från dagens 3000 till 3500 meter och bygger nya taxibanor och flygplansuppställningsplatser. Vidare kommer man även att bygga nya inflygningsljus och inflygningshjälpmedel.

Detta innebär att fältet kommer att få kapacitet att ta emot flygplan från det strategiska bombflyget som till exempel TU-160 BLACKJACK och TU-22M BACKFIRE samt långdistansflygplan av typen IL-96.

Tidigare har flygfältet huserat flygförband med bland annat ubåtsjakthelikopter KA-27 HELIX transportflygplan av typerna AN-12 CUB, AN-26 CURL, IL-38 MAY och TU-134 CRUSTY. Under det kalla kriget fanns det spaningsflygförband med TU-16 BADGER och SU-24 FENCER

Lite mer om fältet kan man läsa på denna ryska Wikipediasida

Severomorsk är bland annat huvudbas för den ryska Norra flottan och har regionens största torrdocka i hamnen och är ett viktigt basområde för ryska aktiviteter i Arktis.

Om man sätter saken i sitt geografiska sammanhang kan det vara intressant att notera att en utbyggnaden sker bara 40 mil från svenskt territorium…

20120203-220420.jpg
Snart ett minne blott när ny arsenal stundar?

Nya tider och nya hotbilder kräver ett hotbildsanpassat uppträdande för ryska flygföretag. I framtiden kommer det med all sannolikhet bli mindre av överflygande attackflygplan som släpper ostyrda KAB-250 i bombmattor likt andra världskrigets massanfall i målområdet. I stället satsar man på precisionsbombning och avståndsbekämpning i allt högre grad än tidigare i syfte att komma ifrån motståndarens giftiga luftvärn. För detta anskaffar man nu en hel del styrda vapen i arsenalen för den nya generationens stridsflygplan där bland annat MiG-35, SU-34 och PAK-FA räknas in. Den ryska robottillverkaren KTRV meddelar att man kommer att kunna börja leverera vapensystemen från 2014 och framåt enligt en artikel på www.airforce-technology.com

Man har vidareutvecklat attackrobotarna Kh-35UE/AS-20 KAYAK, Kh-38ME, Kh-58UShE / AS-11 KILTER och jaktroboten RVV-MD/AA-11 ARCHER som beräknas vara klara för att tildelas förbanden från 2013/14. Utöver dessa har man även vidareutvecklat Kh-31PD / AS-17 KRYPTON som redan är testad på SU-34 FULLBACK.

AS-20 KAYAK är en underljudssjömålsrobot med en räckvidd upp till 260 km, en dubblerad räckviddsökning sedan tidigare med hjälp av ökad bränslemängd tack vare en mindre jetmotor.

Attackroboten Kh-38ME har en räckvidd upp till 40km med en stridsdel på 250kg. Den finns i ett antal olika versioner med optisk-, IR-, laser- och satellitstyrning.

Den signalsökande attackroboten Kh-58UShKE har en räckvidd på upp till 245km och är avsedd att slå mot pulsradarstationer. Tack vare vikbara vingar kan den bäras närmare vapenbalken och därmed reducera egen radarsignatur.

Jaktroboten AA-11 ARCHER / RVV-MD är en utvecklad variant av den äldre IR-styrda R-73 roboten. Rykten gör gällande att den skall vara försedd med bland annat fällbara vingar för att kunna bära roboten i ett internt lastrum.

Kh-31PD är även den en signalsökande attackrobot, särskilt anpassad för att slå mot luftvärnsradarsystem.

Observationsplatsen har skrivit lite mer om vapensystemen här

Med sådana förmågor hitom horisonten 2020 i riskbilden borde man ta ett omtag avseende luftvärnets förband och förmågor…

20120126-200012.jpg

Infrastrukturen på de ryska militära flygfälten skall moderniseras och byggas ut fram till 2020 skriver Lenta idag.

I den första fasen kommer flygfält i Kaliningrad-, Krasnodar-, Astrakan- och Saratovregionerna att omfattas av modeniseringsprogrammet. Observationsplatsen skrev lite grann om detta tidigare då Chefen för Östersjöflottan nämnde i förbigående samma sak angående flygbasen i Chkalovsk i Kaliningrad.

Det man kommer att prioritera är rullbanor, dvs start och landningsbanor samt utrustning för inflygning och flygledning. Moderniseringsprogrammet omfattar totalt 22 miljarder rubel, motsvarande ca 5,5 miljarder svenska kronor. Hur många fält som omfattas anges inte, utan man specificerar detta ”till alla militära flygfält”.

Att samma sak sker över ytan och under längre tid kommer ge en tämligen stor effektökning i slutändan avseende nyttjandet av flygstridskrafter.

Det kan vara i sammanhanget intressant att känna till den lag som klubbades igenom i december 2010 angående de civila flygfältens skyldighet att låta det ryska flygvapnet nyttja dessa gratis.

Att man har tillgång till väl fungerande basresurser över hela federationen värderas högt…

20120125-141229.jpgEn av flygplanets funktioner är att stänga de ordinarie luftintagen för att undvika skador, sk FOD i samband med markkörning på fält av sämre kvalitet. Luft tas istället från luftintag på vingens översida

Det ryska flygvapnet kommer att få fler avancerade skol/lätta attackflygplan av typen Yak-130 MITTEN under de närmaste åren. För närvarande ligger en beställning på 55 exemplar som skall levereras under de närmaste åtta åren fram till 2020,det vill säga så länge som den nuvarande materielanskaffningsplanen, GPV-2020, sträcker sig.

Den nya beställningen är på 10 flygplan på varianten UBS är inte stor men ökar på den nuvarande ordern med knappt 20% vilket ändå är en betydande ökning. Att man förlänger serier och ökar antalet exemplar är vanligt och dessa smyghöjningar syns oftast inte i den ordinarie rapporteringen/nyhetsbevakningen.

20120118-220457.jpg

Siten www.flot.com rapporterar att Norra Flottans flygdivisioner ökade sin flygverksamhet under 2011. För 7050.flygbasen i Severomorsk med ubåtsjaktflygplanet Il-38 MAY ökade flygtiden med 35% och ubåtsjakthelikopterdivisionen med Ka-27 HELIX var motsvarande siffra 15%.

Förutom att öka den generella flygtiden har även flygförbanden ökat sina mörkerflygningar samt bedrivit ett icke specificerat antal stridsskjutningar med ubåtsjaktvapen och mot markmål.

Det är intressant att notera ökningen av flygtidsuttaget som har skett under 2011 jämfört med tidigare under 2000-talet. Ökningen finns i allt från strategiskt bombflyg, lufttankningsförband, jakflyg och till nu även marinflyg.

Flygstridskrafter är den resurs som är lättast att flytta på till olika insatsområden koch med vår närhet till internationellt luftrum och ryskt territorium borde detta påverka svensk luftbevakning och nyttjandet av incidentberedskap. På Folk & Försvars konferens i veckan ansåg ÖB att man skulle överväga en gemensam nordisk incidentberedskap.

Vem vet, om några år kanske det finns en Nordic Air Policing och svenskt flyg uppvaktar ryska ubåtsjaktflygplan i Norra Ishavet?l

20120117-031609.jpg

Under 2011 genomförde det ryska flygvapnet 380 lufttankningar och där levererade 6600 ton flygbränsle med sina Il-78 MIDAS. Omkring 90 av dessa flygföretag var avsedda för det strategiska bombflygets patrulleringar med Tu-95MS BEAR och Tu-160 BLACKJACK. Sedan tidigare rapporterade de att det genomfördes 50 sådana uppdrag.

Med flygträning och genomförda tankningsuppdrag producerade flygtankningsförbanden drygt 5000 timmar och varje besättning fick i genomsnitt 250 flygtimmar. En enkel räkneoperation ger att det ryska flygvapnet förfogar i dag över ett 20-tal besättningar för den verksamheten.

Det är inte många ben som det strategiska flygvapnets avskräckningsförmåga vilar på…

I Norge blossar det upp en debatt om att Försvarsdepartementet inte är sanningsenlig i sina uttalanden om den ryska militära aktiviteten i Norra Atlanten. I tidningen Nordlys ifrågasätter ett antal förtroendevalda försvarsdepartementets bedömningar när det gäller flygaktiviteten. Under 2011 gick den norska incidentberedskapen upp 34 gånger och identifierade 48 olika stridsflygplan. Aktiviteten under det gångna året är lika stor som under perioden 2008 – 2010 och visar på kraftigt ökad rysk närvaro. I sin offentliga bedömmning relaterar det norsk försvarsdepartementet till aktiviteterna under det kalla kriget och flygnärvaron under 1970 och 1980- talen och värderar dagens aktivitetsnivåer till ”några tiotals”, något som de förtroendevalda saknar relevans till dagens utveckling.

Observationsplatsen sticker inte under stolen utan erkänner öppet att bloggen representerar ett särintresse med inriktning på rysk materiel och förmågeutveckling. Likaväl är det oroande när allmänheten inte ges möjligheter till att objektivt läsa och göra sina bedömningar om hur det ser ut i den nära omvärlden.

Om detta sker i Norge, hur ser det då ut i Sverige?

Helikoptertypen HELIX används bland annat till ubåtsjakt (Ka-27PL) och flygräddning/transport(Ka-27PS).

Den ryska siten http://www.flot.com presenterar en hel del intressanta siffror för utbildningsåret 2011 avseende Östersjöflottan och Norra Flottan som en del av sammanställningen över det gångna utbildningsåret.

Bland annat har Östersjöflottans kustnära förband, det vill säga de markstridsförband som finns i Kaliningrad ökat sin övningsverksamhet med 40% under 2011 jämfört med året innan med avseende på stridsskjutningar, landstigningsövningar samt fordonstjänst. GU-bataljonen för 336. marininfanteriregementet i Baltijsk grundutbildade  drygt 1000 värnpliktiga under året och för att öka effektiviteten i utbildningarna har infrastrukturen på skjutfältet Khmelevka förbättrats. Man kommer att under 2012 fortsätta att öka kvaliteten på utbildningen. I dessa kommer såväl värnpliktig som kontrakterad personal att ingå.

Ubåtsjakthelikopterdivisionen i Kaliningrad har under året loggat drygt 1100 flygtimmar och genomfört ca 500 flygföretag med sina ubjhkp Ka-27 HELIX. Man har genomfört ca 100 start och landningar ombord på fartyg, däribland certifierat flygdäcket på den nya korvetten  Soobrazitelny. I snitt har varje pilot fått 50 flygtimmar bakom spakarna. Tillsammans med transportflygdivisionen har man luftlandsatt 3500 personer vid 150 transportflygföretag. I detta ingår bland annat hopputbildning för ett av marininfanterikompanierna på GU-bataljonen från An-26 CURL

I den norra flottan har marinflyget under året presterat mer än 1300 flygföretag i de prioriterade verksamheterna luftstrid och ubåtsjakt. Antalet start och landningar på hangarfartyget Amiral Kuznetsov nämns inte i sammanställningen men i en annan artikel nämns att under den pågående övningen på Medelhavet levererade hangarfartyget 32 flygföretag på ett dygn med stridsflygplan Su-33 och 9 med helikopter Ka-27, vilket kan anses mycket på de åtta flygplan och två helikoptrar som Kuznetsov medför. Den flygande personalen ombord är 20 flygförare. Under året har endast tre stycken nya piloter blivit nyutbildade på att landa på hangarfartyg. Siffran är inte hög, men det skall sättas i perspektiv att fartyget kommer under 2012-2013 gå in på en större ombyggnad och flygverksamheten kommer ta en längre time-out.

Kort sagt, mycket händer i övningsverksamheten runt våra gränser och den dipp som tidigare fanns är i det närmaste utraderad. Vad 2012 har att bjuda på får vi se och det kan bli spännande att läsa motsvarande sammanställning i januari 2013.

I mitten av december genomföres en inofficiell rolloutceremoni av den första Il-476-prototypen vid fabriken i Ulyanovsk enligt en artikel i Aviation week. Den officiella skall tydligen ske någon gång i början av januari och första flygningen kommer att ske under våren 2012.

Hur många Il-476 som ryska flygvapnet kommer att köpa är än så länge okänt. Man har behov av att bygga ut sin transportkapacitet, men även sin lufttankningsförmåga. Den kommande flygande stridsledningscentralen A-100, som skall ersätta och komplettera dagens flotta av A-50/A-50U MAINSTAY antas baseras på typen.

Det kan vara värt att veta att under våren kommer även de första serieexemplaren av Il-76MD att flyga. De har samma motor men har inte genomgått samma strukturella förändringar som 476 har gjortt med bland annat ny vinge och nytt landningsställ.

Observationsplatsen har skrivit mer om Il-476 här , här och här

Förserieexemplar med bland annat jaktrobotar av typerna AA-10 ALAMO och AA-11 ARCHER (vingspets), två stycken attackrobot AS-17 KRYPTON samt en AS-18 KAZOO på den centrala vapenbalken

Serieleveranserna av attackflygplanet Su-34 FULLBACK har nu kommit igång på allvar. Under december månad har plan till den första divisionen levererats från NAPO i Novosibirsk som bygger den aktuella typen. Leveransen om sex flygplan som kom i två omgångar, 4+2 skedde till flygbasen i Voronezh och kommer under 2012 följas av ytterligare 14 exemplar. Dessa kommer att utgöra grunden till de två första divisionerna med flygplanstypen som efter nästa år kommer vara fullt operativ i det ryska flygvapnet.

Su-34 FULLBACK är utvecklad ur jaktflygplanet Su-27 FLANKER och är ett attackflygplan med kapacitet att bära konventionella vapen som såväl kärnvapen. På de tolv vapenbalkarnas under vingar och flygplanskropp kan en mängd olika vapenalternativ bäras. Bland dessa kan nämnas jaktrobotar, exempelvis AA-12 ADDER (motsvarar vår rb99 AMRAAM), atttackrobotar, exemplevis AS-18 KAZOO, sjömålsrobotar, exempelvis P-800 ONIKS, styrda bomber, exemplevis KAB-500KR, attackraketer, utrustning för elektronisk krigföring, spaningskapsel och andra system.

Flygplanet har två mans besättning och kan lufttankas. Det har använts i övningar i ryska fjärran östern där deltagande plan har ombaserats och lufttankats på vägen till operationsområdet. Trots den relativa bristen på lufttankningsflygplan är detta ett övningsmönster som vi kommer att få vänja oss vid då planet medger stor rörlighet för insatser. I cockpiten finns det till och med en viloplats för en besättningsman, och att man till och med har tänkt på att sätta in en toalett visar att man kommer att ha planet i luften under långa tider.

Fullastat väger planet 39 000 kg och har överljudskapacitet. Räckvidd utan lufttankning är 1100 kilometer.

Enligt plan kommer det ryska flygvapnet att ha 120 FULLBACK i tjänst 2020

Det militära Tv-programmet Voennoe Delo, Militära saker, sände 2005 detta inslag om JAS 39 Gripen. Tänkte att det kunde vara intressant att se.


Numera ingår överlevnadsutbildning i flygkadetternas grundläggande flygutbildning. Detta har tidigare skett på flygvapnets överlevandsskola i Khabarovsk och Krasnodar, men de grundläggande kunskaperna i ämnet ges nu på officershögskolan efter flera års uppehåll i utbildningen. Med nystarten i år har överlevnadsskolan  i år genomfört överlevnadsutbildning med 1150 piloter och besättningsmän ur flygvapnet. Uppenbarligen är kunskaperna så låga att man måste införa detta redan i kadettutbildningen samtidigt som man ägnar sig åt en återtagning…

Vad som ingår i de blivande stridspiloternas och flygbesättningarnas överlevnadsutbildning är inte känt. Någon kan kanske göra en djupdykning i den ryska SERE-utbildningen och rapportera?

MITTEN kan beväpnas med attackraketer, styrda bomber, IR-jaktrobotar samt automatkanonkapslar

Man kommer i slutet av november att lägga en beställning på ytterligare 65 exemplar på det nya skol- och lätta attackflygplanet Jak-130 MITTEN, motsvarande fem divisioner. Flygplanet representerar den nya generationens avancerade skolflygplan där man med hjälp av det datakontrollerade styrsystemet kan ge flygplanet de flygegenskaper man eftersträvar. I princip kan man få det 6350 kg tunga flygplanet att uppträda som ett 17 ton tungt FULCRUM-F jaktattackflygplan  för att träna nya piloter.

Längre ned i samma artikel nämns även en nyanskaffning av jaktattackflygplanet Su-30SM FLANKER-C I en första serie vill man 28 stycken exemplar, två divisioner men man vill absolut inte begränsa sig till dessa. Mer order på FLANKER-C är att vänta på det ryska flygplan som motsvarar det amerikanska F-15E Strike Eagle och är kapabel att genomföra attackuppdrag långt in på av motståndaren behärskat territorium. En leverans av 10 stycken Su-30M2 har genomförts under november. Dessa har tillförts attackflyget i Krasnodar, närmare bestämt 6972. divisionen i Krymsk

Samtidigt meddelar man även att en ny uppvisningsgrupp skall sättas upp med Jak-130 MITTEN. Kanske de kommer att dyka upp om något år på de internationella flygmässorna Farnborough och Le Bourget?

Full fart med andra ord på anskaffningen av nya stridsflygplan.

Under dagen har det skrivits lite om NATOs Air Policing Mission i Baltikum och deras jobb att eskortera ryskt flyg. Nu rapporterar finsk media att ryskt flyg kränkte finskt luftrum i måndags eftermiddag.

Man anger bara att det var ett ryskt statsluftfartyg av typen Antonov och därmed borde det då röra sig om ett transportflygplan. Även om kränkningen var en olyckshändelse kan man med bland annat intensiv radiospaning, SIGNINT, och radarspaning läsa ut mycket kring vidtagna åtgärder och responstider. Något som kan vara nog så viktigt ur ett underrättelseperspektiv, särskild om man sätter dessa små händelser i system och gör dem igen och igen och igen…

Tankning av en IL-14 CRATE 1974 på Temp

Den gamla polarforskningsstationen Temps flygfält skall renoveras under 2012. Den drygt 1500 meter långa banan har inte använts på över 20 år men en undersökning i somras  på plats fann att den var i så gott skick att den kan med enkla medel  göras användbar igen. Här är fältet på Wikimapia

Temp ligger på Ny-sibiriska öarna, närmare bestämt på ön Kotelnij  och flygfältet skall användas för att understödja rysk och utländsk polarforskning.

Enligt lagen om statligt användande av privata flygfält kan  Temp-fältet tvingas att basera klargörningsutrustning för bland annat stridsflyg. En bedöming är att så kommer att ske fast det kunde man ju räkna ut med arslet och en bit krita…

Observationsplatsen twittrar

Arkiv

Kategorier

NÅGRA BRA BLOGGAR

Observationsplatsen gillar

Militära diskussionsforum av intresse

Annonser