You are currently browsing the category archive for the ‘Flyg’ category.

MiG-25RBSpanings- och attackflygplanet MiG-25RB FOXBAT-B drar på inför start.

Under nästkommande vecka kommer den stora luftstridsövningen LADOGA-2013 att genomföras i ryska Karelen. Övningen omfattar ett 70-tal flygplan och helikoptrar och förberedelserna inför övningen har redan påbörjats. Deltagande flygplanstyper är  jaktflygplan SU-27 FLANKER och MiG-31B FOXHOUND, spaningsflygplan MiG-25RB FOXBAT-B och SU-24MR FENCER-E, attackflygplan SU-24M FENCER-D. Även helikoptrar av typerna MI-8 HIP samt MI-24 HIND kommer att medverka. De deltagande flygförbanden kommer från S:t Petersburg-, Tver och  Smolenskregionerna . I övningen kommer moment som start och landning från krigsbas, lufttankning, luftförsvar, markattack och flygspaning att ingå. Förhoppningsvis slipper man skrämma invånarna i S.t Petersburg på samma sätt som förra gången…

Än är det inte bekant om övningen kommer att genomföras likt föregående år då en liknande övning, LADOGA-2012 gick av stapeln under våren. Den gången användes Besovetsbasen flitigt. En bra bild kan man få på den ryska karttjänsten Yandex.ru (motsv Eniro)

BesovetsBesovetsbasen från ovan. Väster om rullbanan ligger den militära delen och öster plattan för den civila terminalen för Petrozavodks flygplats

Om övningsmönstret upprepar sig från föregående år, vilket det gör än så länge sker det en större luftstridsövning i området under våren för att under hösten följas upp med en större markstridsövning. Under hösten 2012 skedde den första mobiliseringsövningen på över 20 år i regionen då 4. motoriserade brigaden övades i september. I september kommer storövningen ZAPAD-2013 att genomföras i Kaliningradområdet samt i angränsande delar i Ryssland och Vitryssland. Dessa övningar genomförs samordnat i tid och rum med andra , något mindre markstridsövningar. Det kan bli så att i Ladogaområdet kommer det en större brigadövning att ske. Möjligt är då att 138. motoriserade brigaden i Kamenka kommer att övas tillsammans med andra förband.

Som jämförelse övade svenska flygvapnet i Norrbottens län under denna vecka Flygvapenövning 13, FVÖ13. Det var för Sverige en mycket stor övning och omfattade 1000 personer och ett 20-tal flygplan. Den som påstår att Ryssland ökar sin förmåga från låg nivå bör överväga noga med vad man jämför med.

De ryska flygförband som finns närmast Sverige är baserade i Kaliningradenklaven, ca 30 mil från det svenska fastlandet.  De utgörs av främst jakt och attackförband utrustade med SU-27 FLANKER samt attackflygplan SU-24M FENCER, som även finns som spaningsplan. Utöver dessa finns det även helikopter och transportflygplansförband. Observationsplatsen skrev lite om dessa förband tidigare här.

Sedan tidigare är det känt att det ryska flygvapnets flygfält skall moderniseras och byggas ut. Det handlar främst om uppställningsplatser och inflygningshjälpmedel som står först i kön. Förutom att infrastrukturen byggs ut köps även modern fälthållningsmateriel för underhåll av rull- och taxibanor.

su27_landsväg

Ombasering av tre FLANKER via landsväg från Chkalovsk till Tjernajakhovsk. Foto från den ryska bloggen http://ru-aviation.livejournal.com/2531084.html

För ett tag sedan rapporterades det om att huvudflygbasen i Kaliningrad, Chkalovskfältet var en av baserna som först i tur för modernisering. Hur långt man har kommit på det arbetet är svårt att bedöma via öppna källor, särskilt om man själv inte är på plats (sic!). Däremot kan man konstatera att man flyttar flygplan från Chkalovsk till Tjernjakhovskfältet. Det senare är det fältet som attackflyget använder men som med jämna mellanrum jaktflyget från Chkalovsk baseras på. Under ombyggnadstiden kommer Chkalovsk att vara stängt, varvid förbandet i sin helhet flyttas över. De jaktflygplan av typen SU-27 FLANKER som står på marken för längre tids översyn och som inte blev färdiga inför ombaseringen fick häromveckan flyttas över via landsvägstransport den 11 mil långa vägen till Tjernjakhovskfältet.

Donskoje-balkar

Till höger i bild syns takbalkarna med all tydlighet.

Ett annat flygfält som verkar byggas ut, men som det inte har rapporterats om via media är helikopterbasen i Donskoje vid kusten. Vid basen finns Östersjöflottans ubåtsjakthelikopterdivision med ansvar även för den ryska flygräddningen i Östersjön. Vid ett tvreportage i Rossije 24 den 1 mars med bilder från helikopterplattan syns en bildsekvens där takbalkar för en större byggnad upp. Att det rör sig om delar till en hangar är otvetydigt. Anledningen till att man bygger ut hangarkapaciteten på fältet är okänd, men i sammanhanget kan man konstatera att flygtidsutttaget på förbandet har ökat markant under de senaste åren och att man avser att basera fler helikoptrar på basen. Om det nu rör sig om fler ubåtsjakthelikoptrar eller om mer flygräddningsresurser kommer tiden att utvisa.

Tvreportaget i sin helhet

20130228-205843.jpg

Observationsplatsen skrev tidigare i vinter om försök med tälthangarer för det ryska flygvapnet i Borisoglebsk. Då gällde det skol/lätta attackflygplan av typen Yak 130-MITTEN. Nu kommer mer bilder av samma hangartyp, om det rör sig om samma hangar eller om det är ytterligare exemplar är okänt. Denna gång är det ett attackflygplan SU-24 FENCER som fått plats.

Tu-214RVärldspremiär lagom till jul, dock fortfarande omålad.

Signalspaningsflygplan TU-214R

De japanska självförsvarsstyrkorna flygstridskrafter, JASDF har fått äran att vara det första utländska flygvapen som lyckats fotografera det nya signalspaningsflygplanet TU-214R när det uppenbarade sig väster om Japan över Japanska havet den 17 december.

Förmodligen var flygningen en test av de sensorer som finns ombord på flygplanet. Det är utrustat med bland annat optisk sensor Fraktion, syntetisk aperturradar och signalspaningsutrustning. Flygplanet är framtaget som ersättare till den något ålderstigna trotjänaren IL-20M. I sammanhanget kan det vara värt att nämna att även den skall moderniseras. Två flygplan av typen är beställda i en första delserie, men fler lär nog följa.

Flygplanstypen bygger ursprungligen på passagerarflygplanet TU-204 men är byggt av KAPO i Kazan och har bland annat fått en kraftigt ökad lastkapacitet. Räckvidden uppges ligga på 4300 km.

Med all sannolikhet kommer nog flygplanstypen att kunna dyka upp även över Östersjön i framtiden.

Ett tvinslag från flygskolan i Borisoglebsk fångade genast Observationsplatsens intresse. Förutom att det visade flygkadetter som förbereder sig inför flygutbildning på skol/attackflygplanet YAK-130 MITTEN  avslöjades en  ny typ av hangar för det ryska flygvapnet.

Traditionellt sett förvaras inte flygplan i hangarer, utan står i allt större utsträckning utomhus genom att man skapar de större flygflottiljerna till följd av sammanslagningarna av flygregementena. Platsbrist samt att de stridsflygplan som utgör ryggraden i det ryska luftförsvaret, SU-27 FLANKER och MiG-31 FOXHOUND ryms inte heller i de betongvärn som tidigare byggts. Vid större översyner servas flygplanen i hangarbyggnader  från 50-60-talet med dåtidens sovjetiska byggstandard. Denna typ av utomhusförvaring ställer extremt hårda krav på underhållet och risken för felfunktion är större då möjligheten till torrluftning helt och hållet saknas.

hangar_1

Det verkar bli en ändring på dessa förhållanden med införandet av denna typ av hangarbyggnad. Genom lösningen kan man snabbt bygga ut ett omfattande väderskydd för de vanligaste stridsflygplanen över hela ryska federationen. Hangarkonstruktionen medger även att man snabbt kan bygga ut baseringskapacitet på de föredetta flygflottiljer som numera fungerar som krigsbaser. Hangarens dimensioner är inte officiellt släppta, ej heller eventuell signaturreducerande effekt i materialet. Av de foton som finns tillgängliga kan hangaren husera 3×2 MITTEN-flygplan. Med en längd på 11,49 och spännvidd på 9,72m  är måtten på hangarbyggnaden minst 40×20 meter. Räknar man sedan måtten på de betongplattor som ryska flygfält är byggda av, (i detta fallet PAG-14) 6×2 meter kan man tydligt se 7×11 rader av dessa, viket ger ett mått på 42×22 meter.  Höjden på hangarbyggnaden är något svårare att uppskatta, men borde rimligtvis ligga på 8-9 meter.

Hangartypen skulle kunna rymma stridsflygplanstyper som FULCRUM, FLANKER, FOXBAT, FENCER, FULLBACK och FROGFOOT men även de flesta helikoptertyperna om rotorbladen plockas av.

Tillverkare och eventuell order på dessa är okänt för tillfället men det är nog inte sista gången vi ser dessa dyka upp. Framför allt kan det bli spännande att se om de kommer att användas vid förbandsövningar där flygförbanden omgrupperar med markpersonal. Framtiden får utvisa hur så sker.

Våren 2011 publicerades ett inlägg med några lågtflygande Backfires. Av en slump påträffades en något längre variant av filmen som borde ses. Filmen är inspelad på det strategiska bombflygets bas Solstsy-2 drygt 70 mil från Stockholm. Fältet är en av de depåer som anses lagra kärnvapen.

I Kaliningradexklaven finns tre aktiva flygplatser samt en helikopterbas, här ovan utmärkta med rött.

Ryska flygförband i Kalingradexklaven

De ryska flygförband som finns närmast Sverige hittar man i Kaliningrad, ca 30 mil SO Blekinge. Till skillnand från förr är det inga större flygförband stationerade där. Ändå genererar de ordentligt med flygverksamhet där bland annat den svenska incidentberedskapen är uppe och utövar handgriplig säkerhetspolitik.

Därför kan det vara av intresse att se en närmare redogörelse på de förband som opererar i området. Av dessa är en vardera jakt, attack och transportdivision samt två helikopterdivisioner.

Chkalovsk/Чкаловск (7000. flygbasgruppen)
Likt de flesta ryska flygbaser är fältet utrustat med en rullbana och där tillhörande uppställningsområden. Banlängden är 2985 meter och skall under den närmaste tiden byggas ut till 3500 meter. På basen finns ett 50-tal uppställningsplatser.  På basen finns 8.AGP  med både flygplan och helikopterförband som  jaktflygplan SU-27P FLANKER-B och transporthelikopter MI-8 HIP samt attackhelikopter MI-24 HIND. Under 2012 flyttade även transportflyget till Chkalovsk med 7052. AGP. Förbandet opererar med transportflygplanstyperna AN-26 CURL

Chkalovskfältet med Kaliningrads längsta rullbana

Chkalovskfältets flygledartorn

Tjernjakhovsk/Черняховск (7000. flygbasgruppen)
Även där består basen av en rullbana, denna något kortare om 2500 meter. På basen finns 8.AGP med attackflygplan SU-24M FENCER-D samt spaningsflygplan SU-24MR FENCER-E. Basen fungerar även regelbundet som sidobas åt jaktförbandet på Chkalovskbasen.

Tjernjakhovsk ligger i östra delen av exklaven

Tjernjakhovskfältets flygledartorn

Donskoye/Донское
Östersjöflottans ubåtsjakthelikopterdivision är baserad vid byn Donskoye alldeles intill Östersjön. Flygfältet är en helikopterbas med en 500 meter lång helipad. Divisionen är utrustad med ubåtsjakthelikopter Ka-27PL HELIX-A  samt räddningshelikopter KA-27PS HELIX-D  Enligt uppgifer skall det även finnas trupptransporthelikopter KA-29TB HELIX-B vid förbandet.

Donskoyefältets inftrastruktur är  illa medfaren och det ligger ett omfattande restaueringsbehov i framtiden om ubåtsjaktflyget skall fortsätta operera från basen.

Donskoyefältets flygledartorn

Khrabrovo/Храброво
Flygplatsen är även Kaliningrads civila flygplats och håller därmed även en hög civil standard. Den militära delen är samlad till den norra delen om rullbanan som  är 2500 meter lång.  På basen fanns fram till 2012 Östersjöflottans transportdivison baserad där den opererade främst med transportflygplan AN-26 CURL

Den numera helt(?) civila flygplatsen Khrabrovo har nog kapacitet att ta emot militära flygplan i framtiden

Observera att sammanställningen skall ses som summarisk. Antalet flygplan baserade på respektive bas är med avsikt inte upptaget i texten då det är svårt att hitta öppna källor på dessa.

En COALER som brukar dyka upp över Östersjön är denna AN-72 RA-72914 tillhörande det ryska marinflyget.

Som ni alla vet finns det mycket av allt på internet. Bland allt stötte Observationsplatsen på några forum för radioamatörer. Dels finns det sändaramatörer men även dem som scannar av radiotrafiken. En underdiciplin av denna hobby är de ryska flygradioscannarna. Via dem kan det dyka upp ganska intressanta saker i form av spår från den militär radiotrafiken över Östersjön. Att lyssna på detta är ju en vardag för en statlig myndighet som med sina öron lyssnar 24/7, 365 dagar om året.

Ett av spåren kommer från milavia.blogspot.com som visar på ett flygföretag över Östersjön till Kaliningrad  torsdagen den 8 november med en AN-72 COALER . Tyvärr ger inte bloggen vid en första anblick någon närmare information om flygvägen än att den avgick från Vologda i nordvästra Ryssland. Då får titta lite mer på innehållet i meddelandet som planet sände någonstans…

1146z 8816 RJF94 RCB DE 13.001 QTO1130 QWD XMKK XLWF QRE1350 QAH8250 QBD0500 RPT K
Med enkla kunskaper upphämtat via nätet skall det tydligen betyda följande:

1146z är klockslaget
8816 är frekvensen i KHz
RJF94 är flygledningscentralen för transportflyget i Moskva
RCB är dito i Kaliningrad
DE betyder att meddelande kommer
13001 är flygplanets anropsignal
QTO1130 är i luften sedan 1130
QWD XMKK XLWF(troligen) färdmål SVETLOGORSK från KIPELOVO
QRE1350 anländer 1350
QAH 8250 flyghöjd 8250
QBD 0500 bränslemängd för 5 timmars flygning
RPT (troligen) repetera
K medelandet slut

Andra intressanta saker som dykt upp är den morsetrafik som det ryska marinflyget sänder ut. Den som är duktig på morse kan kanske läsa ut koderna som sändes i februari 2012 från en AN-26 från Chkalovsk i Kaliningrad. Det här skall tydligen vara från en transportflygplan AN-12 CUB från Severomorsk

För den som tycker att radio är intressant kan man med fördel även läsa inlägget om ryska nummerstationer.

Att Flygvapnet lyfter lite grann på den sekretess som omgärdar de skarpa insatser som sker i vårt närområde är till godo för debatten kring svensk säkerhetspolitik. Framför allt ger dagens bildvisning en, om något begränsad, inblick i vad Försvarsmakten möter främst över Österhavet. Okunskapen om den vardagen var talande i somras då en lokalpolitiker från fastlandet syrligt kommenterade på Twitter incidentsberedskapens start från Visby under Almedalsveckan. Om den verkligheten är så löst förankrad hos politiker på gräsrotsnivå, hur ser det då ut hos allmänheten? Ett steg från Flygvapnets sida är taget i rätt riktning.

Ett antal flygplan ingår i bildmaterialet som släpptes. Det kan vara av intresse att se samma flygplansindivider i andra sammanhang.

Transportflygplan AN-26 CURLE blå 14 tillhörande marinflyget. Förmodligen fotograferad under flygning i augusti mellan Kaliningrad och S:t Petersburg. Eventuellt kan det vara Sharabanas flygning som är plåtad.

Samma flygplan på flygplatsen i Ostafievo utanför Moskva våren 2011

Transportflygplan IL-76MD CANDID RA-76733 i lufthavet fotograferad augusti 2012

Samma flygplan under landning på flygplatsen i Migalovo nära Tver 12 augusti 2012

Attackflygplan SU-24M FENCER RF-33848 i september 2012

Samma flygplan under taxning på flygbasen Tjernjachovsk i Kaliningradexklaven 12 april 2012

Strategiskt spaningsflygplan TU-22MR BACKFIRE-D. Fotounderlaget är tyvärr för dåligt för att kunna identifiera individen. Kan vara röd 60 alt 66. Fotot är taget oktober 2011.

Observationsplatsen har skrivit lite grann om den svenska incidentberedskapens arbete tidigare, bland annat här, här och här. Att TU-22M BACKFIRE åter flyger över Östersjön är dock ingen nyhet, något som sker med regelbundenhet sedan förra hösten.

Som väntat blev det även rubriker i Aftonbladet, Expressen och DN. Kvaliteten i mediarapporteringen står som vanligt SvD för

UPPDATERAT 021101NOV12
BACKFIRE-flygplanet verkar allt av döma en spaningsversion, MR. Versionen kan lättast identifieras med hjälp av öppningarna för fotospaningsutrustningen i under planet. Flygplanet är även utrustat för radarspaning av markmål. Planet är mycket ovanligt med endast 12 tillverkade varav en sköts ner under Georgienkriget. Tack för påpekandet!

En annan Tu-22MR BACKFIRE-D. Fotospaningsutrustningens behållare syns tydligt på denna bild samt SLAR-radarkåporna på sidan av luftintaget.

20120603-185657.jpg

Den första Airbus 319CJ har överlämnats till den specialflygdivision som ansvarar för statsledningens flygtransporter. Flygplanet, RA-73025 är den första av två som skall serva bland annat Dumans talman och utrikesministern med flygtransporter. Flygplanet är dock inte avsett för premiärministern eller presidenten.

Airbus A319 CJ tillhör A320-familjen och har försetts med extra bränsletankar i lastrummet. Med dessa har flygplanet en räckvidd på 11 000 kilometer och en marschhöjd på 12 000 meter.

Det andra flygplanet kommer att levereras senare under 2012

De tre flygbaserna som under 2012-2013 kommer att återaktiveras för miltära ändamål.

Via twitter uppmärksammade Observationsplatsen nyheten om att det ryska flygvapnet skall påbörja ett återtagande av flygbasinfrastruktur i Arktis, något som Barents Observer även rapporterar om. För att få lite perspektiv på geografin kommer här ett litet försök att enkelt åskådliggöra de flygfält som omnämns i artikeln

Det handlar om följande flygfält med början från norr:

  1. Graham Bell Island  Om flygfältet finns det oerhört lite information. Det anges att fältet kan vara det mest nordligt belägna flygfältet i världen. På Nagurskoye, den västligaste ön i ögruppen Franz Josef land finns även en annan militär flygbas, byggd på 1950-talet avsedd för strategiskt bombflyg.
  2. Naryan-Mar beläget mellan Archangelsk och Novya Zemlya med en 2500m lång rullbana, kan ses på bild här
  3. Rogachevo, beläget på Novaya Zemlya även där en 2500m lång rullbana kan ses på bild här

Omfattningen kring återtagandet är inte känt, men man kan anta att någon form av flygfältsunderhållsresurs samt klargöring kommer att grupperas på baserna för att kunna understödja rysk incidentberedskap, transportflyg, flygräddning samt gränsbevakningsväseende.

Tidigare har Observationsplatsen skrivit om att andra flygfält i Arktis väcks upp ur sin törnrosasömn, bland annat flygfältet i Temp och att flygfältet Severomorsk-1 byggs ut för att klara strategiskt bombflyg. Utöver detta skall även en flytande helikopterbas på 15000 ton byggas avsedd för de norra farvattnen.

20120530-175938.jpg

MiG-29 SMT är lite knubbigare än sina föregångare, bland annat på grund av en tjockare flygkropp, orsakad av en större intern bränsletank. Nu är den även utrustad med ett ordentligt bukhäng…

Ovanstående bild kan vara av intresse att studera närmare. Det visar en MiG-29 SMT FULCRUM, en av de senare varianterna av jaktflygplanet med markattackkapacitet. Flygplanstypen användes flitigt under den stora flygövningen LADOGA 2012 som genomfördes för några veckor sedan i svenskt närområde.

Åter till bilden. På den centrala vapenbalken sitter en ny typ av fälltank på 2150 liter till skillnad från den tidigare standardtanken på 1250 liter. Med ny tank ökas det extra drivmedlet med 72%. Flygplanstypen kan även lufttankas men med denna typ av tank utökas räckvidden betydligt.

20120523-173304.jpg

En av de ryska An-30 CLANK som används vid Open Skies-flygningar havererade idag vid landningen på den tjeckiska flygbasen Cáslav Av de 23 ombord skadades 7 varav 2 transporterades bort med ambulanshelikopter. Av de skadade är 5 ryska medborgare och 1 tjeckisk medborgare.

Orsaken till haveriet verkar vara ett felande landningsställ.

20120523-173311.jpg

Vid haveriet fattade planet eld och bränd ut bakre delen av flygkroppen

20120520-211201.jpg

En vanlig Ka-27PL avsedd för ubåtsjakt.

Den ryska flottan har lagt en beställning på modifierade HELIX-helikoptrar för sina fartyg. Modellen i denna beställning kallas Kamov Ka-27M och är avsedd att användas för ubåtsjakt och ytstridsuppgifter. Den nya varianten kan förutom bära det gamla bestyckningsalternativet även beväpnas sjömålsrobot AS-20 KAYAK/Kh-35 URAN, ubåtsjaktrobot APR-3, styrd sjunkbomb KAB-250PL. Räckvidden har även ökats med hjälp av extratankar. Helikoptern är även utrustad med Kopyo-A radar som arbetat på X-bandet samt ledningssystem AT-E.

Storleken på beställningen är inte avslöjad men tidigare uppgifter gör gällande att ett 70-tal helikoptrar av modellerna Ka-27M och trupptransportvarianten Ka-29M kommer att beställas. Ka-27M bedöms komma i tjänst 2015.

Om det även blir modifierade flygräddningshelikoptrar är ännu oklart.

20120516-220159.jpg

Bilden ovan är den första som har dykt upp på nätet föreställande ett flygande signalspaningsflygplan Tu-214R. Mängden sensorer kan man inte ta miste på. Att den har markspaningskapacitet går nog inte att ta miste på med tanke på sensorernas placering.

Mer om Tu-214R skrev Observationsplatsen i april.

Bilden nedan visar ett företagsbesök där Tu-214R finns i bakgrunden. Bakom framre landningsstället syns den optiska sensorn Fraktion.

20120516-223414.jpg

20120515-221049.jpg

Flygförbanden i Ryssland ökar sitt flygtidsuttag hela tiden, något som Observationsplatsen tidigare har skrivit om. Nu dyker det upp siffror på flygtidsuttaget för det första kvartalet 2012 gällande flygförbanden i Kaliningrad.

Källan anger att flygaktiviteten har tredubblats i jämförelse med motsvarande period förra året. Förbandet som omnämns är 7000. flygbasgruppen som har ett SU-27 FLANKER-förband baserat i Chkalovsk. Under det första kvartalet producerade divisionen drygt 500 flygtimmar och piloterna flög i snitt fyra dagar i veckan.

20120509-085717.jpg

Via bloggen The aviationist.com kommer det inlägg om en händelse som kunde fått katastrofala följder för de inblandade. Det som hände var att ett norsk spaningsflygplan P-3 Orion fick under en spaningsflygning över barents hav besök av den ryska incidentberedskapen i mitten av april. Inledningsvis höll sig den ryska MiG-31 FOXHOUND på behörigt avstånd för att sedan närma sig det norska planet bakifrån med hög hastighet. Avståndet mellan flygplanen är inte officiellt tillkännagivna men enligt det norska flygvapnet översdreds marginalerna och begränsade Orionplanets manöverutrymme.

Att norska och ryska flygplan möts över Barents hav tillhör vardagen. Men att dessa möten kan leda till tillbud är desto ovanligare. Med ökad övningsaktivitet och flygtidsuttag av piloterna höjs deras förmåga och skicklighet och risken för incidenter minskar. Utan att veta någonting om den ryske piloten kan man bara hoppas att detta var en engångsföreteelse och att det ryska flygvapnet inser utbildningsbehovet hur man uppträder i internationellt lufthav.

Dessvärre var det inte första gången Orion är i närkontakt med ryskt jaktflyg. Mest känd är kanske incidenten från 1987 när en Orion tuggade i sig delar från en SU-27 FLANKER…

20120509-090432.jpg

20120409-221308.jpg

MiG-31B är en av typerna som deltar i övningen. Om den moderniserade BM är med lär vi få se på bilder. Lättast att känna igen den är två vapenbalkar under vardera vinge istället för en som ovan.

Årets hitintills största flygstridsövning i det västra militärdistriktet, Ladoga 2012 startar i dag med deltagande flygförband från hela det västra området, det vill säga i direkt anslutning till det geografiska området som berör svensk säkerhetspolitik. Flygplanstyper som ingår övningen är MiG-29 FULCRUM, MiG-31 FOXHOUND och SU-27 FLANKER. Ett 50-tal

Dagligen kommer ett 30-tal stridsflygplan och ett 100-tal deltagande piloter genomföra ett mycket stort antal flygföretag. Bland annat kommer skarpskjutning med jaktrobot att ske samt bekämpning av markmål under mörkerförhållanden. Det senare momentet kommer dock att genomföras enligt den gamla modellen med först lysbombning, därefter verkanseld. Hm, tänk dig att vara lysskytt i flyget…

Flygföretagen utgår från Besovetsfältet utanför Petrozavodsk eller Petroskoi som det heter på finska i Karelska republiken vid Onegas strand och övningsuppdraget ligger över och i anslutning till Europas största sjö Ladoga. Övningen pågår till och med söndag den 15 april.

Observationsplatsen har genom ett beklagligt misstag felaktigt översatt och tolkat en tidigare genomförd flygövning under mars månad som Ladoga 2012. Skäms oerhört och kommer som en del av återhämtningen från påskens frosserier att belönas med ett oräkneligt antal böjsträck och kontinuerlig mikrofys i vardagen…

20120322-141841.jpg

Det ryska försvarsdepartementet har lagt en order på 30 stycken jaktattackflygplan av typen Sukhoi SU-30SM från tillverkaren Irkut med en option på ytterligare ett tio-tal.

SU-30SM är en rysk version av den indiska varianten MKI med thrust vectoring control, delvis västerländsk avionik och canardvingar.

Mer om planet kan man läsa här.

20120315-001654.jpg

Som Gyllenhaal föredömligt skriver genomför de ryska flygstridskrafterna för närvarande övningen Ladoga 2012. Inom ramen för övningen kommer man att öva med attackflyg från bland annat flygbaserna Voronezh, Tver och Kursk mot mål strax öster om den estniska gränsstaden Narva. Med start i morgon kommer man att utföra ett femtiotal flygföretag enbart från Voronezh-basen.

I övningen ingår bland annat markmålsbekämpning av mekaniserade förband i Kingisepp, eller Jamborg som det heter på svenska.

Operationsriktningen går inte att ta miste på. Man kommer att flyga från öster för att slå mot markmål långt västerut. I övningarna kommer även moment med lufttankning av det senaste attackflygplanet SU-34 FULLBACK att ske. Att detta flygplan kommer delta innebär en premiär i det geografiska område som räknas som säkerhetspolitisk intressant för Sverige, då övningsområdet ligger så nära som 20 km från Estland. Man kan dock konstatera att vissa underrättelseinhämtande funktioner i väst bokstavligen kommer att sitta på första parkett och få ett ordentligt underlag att arbeta med

Samtidigt sker NATO-övningen Cold Response i Nordnorge där ett större antal markförband, varav flertalet är mekaniserade, där även svenska förband deltar. CR12 är den största NATO-övningen i området på ett drygt decennium och anses av Ryssland vara provocerande. Att övningarna sker samordnade i tid och rum är nog ingen tillfällighet, utan bör nog läsas in i ett mönster av en ökande övningsverksamhet i svenskt närområde

Samtidigt kan även Observationsplatsen konstatera att detta faller synnerligen långt ned på nyhetsvärderingen i det redaktionella arbetet i svensk massmedia…

Förresten, var det någon svensk rapportering om vandaliseringen av den numera kända bronssoldaten i Tallinn förra veckan?

Observationsplatsen twittrar

Arkiv

Kategorier

NÅGRA BRA BLOGGAR

Observationsplatsen gillar

Militära diskussionsforum av intresse