You are currently browsing the category archive for the ‘Finansiering’ category.

Den svenska ubåtsräddningsfarkosten URF lastas ombord på en AN-124

Materialanskaffningsprogrammet GPV-2020 är den målbild som den ryska försvarsmakten arbetar efter när det gäller moderniseringen av de väpnade styrkorna. Enligt tidigare plan arbetade man efter en finansiell ram på ca 13 000 miljarder rubel, motsvarande 5 300 miljarder kronor för perioden 2011-2020. Man har nu ökat på den summan till 22,5 000 miljarder rubel (motsvarande 9 300 miljarder kronor eller 930 miljarder per år)  För den summan avser man att bland annat återuppta produktionen av AN-124 RUSLAN samt nya IL-476 och IL-112 samt AN-70 transportflygplan.

Tidigare meddelade Suchoj att produktionstakten är för närvarande 100 nya flygplan per år och fram till 2015 kommer 500 nya stridsflygplan att produceras. Huvuddelen kommer dock att gå på export men 150 stridsflygplan kommer att leveraras till Военно-воздушные cилы России, Voyenno-vozdushnye sily Rossii.


Observationsplatsen twittrar

Arkiv

Kategorier

NÅGRA BRA BLOGGAR

Observationsplatsen gillar

Militära diskussionsforum av intresse