You are currently browsing the category archive for the ‘Fältarbetsmateriel’ category.

20130520-213952.jpg Grupperad UR-07M med minröjningsorm SPD. De uppfällda luckorna ger vagnen dess säregna utseende.

Minröjningsbandvagnen UR-07M kommer allt av döma att införas från och med 2014 i de väpnade styrkorna enligt bloggen warsonline.info. Fordonet är baserat på stridsfordonet BMP-3 och är utrustad med två stycken minröjningsormar SPD. Beroende på drivraket PSM-06/PSM-06D kan räckvidden varieras från 340 till 1000 meter.

Vagnen är till det yttre mycket lik stridsledningsbandvagn 502TB och kan egentligen bara särskiljas genom de stora luckorna på vagnens översida, vilka döljer minormsutrustningen vid transport.

Vagnen kommer efterhand att ersätta UR-77 vilket är ett motsvarande system baserat på pansarbandvagn MT-LB. Vän av ordning kan ju fundera över varför man nu inför ett nytt fältarbetsfordon baserat på ett stridsfordonssystem som nu kommer att ersättas av Kurganets-25? Den fordonstypen är modulär redan från början och skulle kunna redan från början burit minröjningsorm SPD i fältarbetsversion för minröjning.

20120901-210303.jpg

Krigsbro MMK

MMK är en rysk motsvarighet till vår svenska Krigsbro 5 där broelementen byggs ut via en lanserenhet. Bron klarar fordon med en vikt på maximalt 60 ton. Längden på bron kan bli som mest 60 meter över ett 40 meter brett hinder. Systemet är anskaffat för att täcka den bristen som TMM-systemet medför, dvs om hindret har ett djup mer än 5 meter måste flytbro byggas. Med MMK behöver byggande förband inte ta hänsyn till eventuella djup och bärighet i hindret.

Varje brosystem kan bygga två separata 41 metersbroar, var för sig eller skarvade med mellanstöd. Brosystemet transporteras på 7 lastterrängbilar fördelade på; 2 ltgb med lanserenhet, 6 ltgb med broelement, 1 ltgb med ramper och 1 ltgb med kringutrustning för drift och övervakning av bron.

Max kapacitet på bron anges till ca 350 överfarter per timme. Systemet produceras av KBTM i Omsk.

20120901-210312.jpg

20120822-113606.jpg

Den avståndslagda varianten av helikopterminan PVM.

Helikoptermina PVM/ПВМ

Lenta rapporterar idag att helikopterminan PVM kommer att börja anskaffas till de väpnade styrkorna från och med 2013. Minan har en verkansdel med riktad sprängverkan och aukustiska sensorer. Den finns i två varianter, då som platslagd och avståndslagd.

Utvecklingen av minan påbörjades under tidigt 1990-tal och återupptogs efter sekelskiftet. Minan kan användas för att försvara områden och knutpunkter mot fientlig luftlandsättning alternativt begränsa rörligheten för motståndaren på djupet. Minan kan programmeras med avseende viloläge och aktiveringsläge samt självdestruktion.

Minans verkansdel styrs via ett servo och riktas in automatiskt mot målet och avfyras när det kommer in i enhetens eldområde. Sensorerna kan detektera målet på ett avstånd upp till 1000 meter och kan med stridsdelens RSV-stråle bekämpa målet på upp till 200 meter. Verkansdelen har ett pansargenomslag på max 12 mm.

Minans vikt med sensorer uppges vara 12 kg. Dock obekant om det rör sig om den avståndslagda eller platslagda varianten som avses.

20120613-110936.jpg

Ryamattan har kanske gjort sitt i det moderna hemmet som inredningsdetalj. Men inom segmentet maskering kommer den att leva vidare i form av maskeringsnät. Ett exempel är detta lurviga maskeringssystem från konstruktionsbyrån ”Spetsradiomaterialov”

Förutom att visuellt maskera objektet reducerar det även radarvågorna reflektion i materialet. Tillsammans med ett värmeisolerande system borde en total signaturreducering uppnås. Ett exempel på detta är  denna Uralpansarterrängbil nedan som dessutom försetts med maskeringssystem Nakidka.

20120613-110952.jpg

Mer om systemet kan läsas på tillverkarens hemsida http://ckbrm.ru/index.php?products=65

Fältarbetspansarbandvagn Objekt 118 GMZ-3/ГМЗ-3

GMZ-3 är ett särskilt minläggarfordon som kan med den monterade minplogen lägga stridsvagnsminor direkt under maskering i ett minband efter fordonet med hjälp av minplog. Minorna lastas  i en särskild behållare på fordonet som rymmer 208 stycken stridsvagnsminor av typerna TM-57, -62 och -89. Med tryckutlösande mintändare lägger vagnen ut ett minband på 1000 meter. Med magnetiska mintändare dubbleras längden till 2000 meter. 3 vagnar ingår i varje minläggarpluton.

8,5 kg stridsvagnsmina TM-57

7,5 kg stridsvagnsmina TM-62 kan fås med både metalliskt och ometalliskt hölje

6,7 kg stridsvagnsmina TM-89 med riktad splitterverkan och magnetisk utlösare. Till skillnad från RSV skickar minan upp en 4 kg tung platta uppåt mot målfordonet. Penetrationen och den efterföljande splitterverkan erhålls genom plattans hastighet, den så kallade Mishnay Shardineffekten

Fordonet väger 28,5 ton och är 9,3 meter lång. Bredden är 3,25 och höjden är 2,7 meter. Den goda terrängframkomligheten kommer av fordonets låga vikt som påverkar marktrycket, 0,67kg/cm2. De kan vada i ett djup upp till en meter  och har en räckvidd på 500 km. Fordonet har en besättning på tre man samt en 7,62 kulsprutaoch rökkastare. GMZ-3 anskaffades från mitten av 80-talet och framåt. Vagnen kan med hjälp av GIS producera automatiska minkartor. Vagnen har dessutom schaktblad för att gräva fordonsvärn

GMZ-3 minplog i nedfällt läge. Även om den inte bryter betong kan den även lägga minbandet på hårdgjord yta.

Minvält TMT-S monterad på minröjningsfordon BMR-3M, vilket är i princip en ombyggd stridsvagn T-90. De två cylindrarna som sticker ut längst fram är den elektomagnetiska minröjaren EMT

Företaget Stankomash som tillverkar bland annat minvältarna KMT-7, 8,  och 10 för stridsfordon har kommit med en ny generation fullbreddsverkande minvältar.

TMT-seriens minvältar kan man få i två utföranden. TMT-S har minrullarna uppsatta på två axlar likt en boggieupphängning och är fullbreddsverkande. TMT-S väger 13 000 kg och klarar av att röja 700 km i 15km/h. Då minröjaraggregatet sitter monterat på fordonet kan det inte göra centrumsväng, svängradien är reducerad till 50m. Minvälten kan monteras på stridsvagnar av typerna T-72, T-80 och T-90 samt minröjningsfordon BMR-3. TMT-S införskaffades för utprovning till de väpnade styrkorna 2007

TMT-K med släpplankan monterad

Minvält TMT-K är en kombinerad minrivare med minvält där minrullarna är upphängda på en enkel axel. Detta medför att aggregatet har en kraftigt reducerad vikt jämfört med storebror TMT-S, 7000kg. Montering tar drygt en halvtimma för besättningen medan losskoppling sker på endats 30 sekunder, något som kan vara av största vikt vid en stridssituation. TMT-K kan kombinera rullarnas verkan med en fullbreddsverkande släpplanka som skall kunna utlösa till exempel minspröt och försåt. TMT-K har motsvarande prestanda som TMT-S men röjer inte tryckminor på samma bredd på grund av de uppdelade minrullarna. TMT-K anförskaffades 2007 för utprovning.

Man får titta både en och två gånger för att identifiera stridsfordonet med Nakidka

Nakidka (mantel) är ett maskeringssystem för stridsfordon och fältbefästningar inom det infraröda och radarspektrat tillverkat av NII Stali.  Systemet har tidigare dykt upp på stridsvagnarna T-72 Rogatka, T-90 och bandkanon 2S19. Systemet finns framtaget nu även till pansarterrängbil BTR-80

Observationsplatsen skrev tidigare om systemet här

POM-2S

Truppmina POM-2S är en relativt gammal konstruktion från Sovjettiden och är generation II när det gäller avståndslagda truppminor. Den är 10,5 cm hög och  5,8 cm bred, dvs som en  33cl läskedrycksburk. Minan är en så kallad trådmina, efter att den har landat på marken reses den automatiskt och skjuter ut fyra stycken 10 meter långa utlösningstrådar med ankare.

Minan kan skjutas ut med minläggare UMZ, raketartilleri eller bombkapsel från flygplan alternativt helikopter

Notera den tydliga timglasformade profilen på balkarna

Brobandvagn MTU-90

Fler nyheter visades upp  i år på Russian Arms Expo i Niznij Tagil. Denna gång är det fältarbetsmateriel som står på tapeten.

Brobandvagn MTU-90 har försetts med en ny typ av tvådelad bro av så kallad saxtyp. I princip är det samma konstruktion som återfinns på BLG-60 som även kallas brobandvagn 971 i Sverige. Tidigare har MTU-90 visats upp med den tredelade saxbron MLC50Gusenitsa-1 som även har viss likheter med TMM-6. Fördelen är att MTU-90 kan både bära och lägga även den brotypen. Även om TMM-6 är tvådelad är denna bro av en ny konstruktion. Några uppgifter på mått och kapacitet har ännu inte dykt upp. Vad den nya brotypen heter och om den är kompatibel med MLC50/Gusenitsa-1 och TMM-6 är också oklart.

Mer om MTU-90 kan du läsa här och vill läsa mer om TMM-6 klickar du här


Bortom denna minröjningsfordonet BMR-3 syns MTU–90 med den nya bron tydligt  På denna bild är syns brons mittsektion tydligt.

UPPDATERAT 162240SEP11
MTU-90M är det nya namnet på den uppdaterade vagnen.  Brokonstruktionen är 19 meter lång och läggs ut på 2½-3 minuter och bär 60 ton. Bron är kompatibel med TMM-6. Vagnen har en hastighet på upp till 60 km/h och har en räckvidd på 550km.

Modell av ONS utbyggd till dubbelriktad trafik med strandelement, däckselement samt pågående arbete vid pålelementen.

Däcksbro ONS projekt 02430

ONS är en hybrid mellan fast och flytande bro, där broelementen ankras fast i flodbädden med hjälp av stolpar.  Detta förfarande medger att man kan bygga bron utan begränsning i längd, och med en något högre strömmande hastighet på vattnet än tidigare. Bron kan byggas ut till dubbelriktad trafik

ONS består av tre stycken olika typer av flytande brodelar:
Strandelement – avsedda för att ligga vid strandkanten och medge på och avkörning
Däckselement – körbanor, kan kopplas sida vid sida eller dubbelt
Pålelement – skarvas mellan körbanorna avsedda att hålla de stolpar som fästs i vattendragets botten

En brosats kan räcker till 250 enkelkörbana alternativt 125 meter dubbelriktad trafik. För enkel körbana kan den bära 60 ton och dubbel körbana 80 ton. Körbanans bredd är 6 meter och kopplas den dubbelt räcker det till 12,7 meter.  Hastigheten på det strömmande vattnet bör inte överstiga 2-3 m/s

Strandelement upplastat på en Kamaz-65225 med transportsläp 9370

Däckselement upplastat på en Kamaz-65225 med transportsläp 9370

Pålelement upplastat på en Kamaz-53501

Lite mer om bron kan ses 2,17 in i detta videoklipp

 

Brobandvagn MTU-90 Gusenitsa-1

Fordonet baseras på chassiet till stridsvagn T-90S och konstruerad av Transmashl. MTU-90 kan lägga en tredelad bro på 25 meter som bär fordon upp till 50 ton. Bredden på broelementen är 3,3 meter. Kapaciteten på bron är 150 fordonspassager per timme.

MTU-90 har komplett CBRN-skydd och kan lägga bron i kontaminerad miljö utan att behöva exponera besättningen. Brobandvagn MTU-90 kan även bära och hantera tung bro TMM-6

Beslut om produktion är ännu inte tagen men kan förväntas inom ramen för materielanskaffningsplanen GPV-2020.

Minrivare KMT-8 monterad på stridsvagn T-90 med signaturreducerande maskeringssystem Nakidka

Minrivare KMT-8

Minrivaren är en tilläggsats som kan monteras på stridsvagnar av bland annat typerna T-72, T-80 och T-90. Den består av två plogblad med vardera tre rivklor som kan höjas och sänkas med hjälp av hydraulik. När rivaren är sänkt till önskat djup hålls den önskade positionen med hjälp av en sensor kopplad till en skida som följer marken kontur. Varje plog röjer ett 60 cm brett spår och ett ytterblad på plogen välter den rivda minan åt sidan. Framryckningshastigheten med systemet nedfällt kan inte överstiga 15km/h. Monterat system begränsar inte vagnens rörlighet eller användande av vapensystem. Till systemet kan även det elektromagnetiska röjningssystemet EMT-7 användas.

Systemet väger 1200 kg och är 3,4 meter brett när det är monterat. Längden är 1,2 meter.

Tillverkare är Stankomash JCS i Chelybinsk


Färja 561T på brobandvagn 561T sett från snett bakifrån. Färjans hytt är bakåt i färdriktningen.

Färja 561A

Färja 561A består transportbandvagn 561T och pontonfärja 561P och är en efterföljare till den gamla färjan PMM-2, där den senaste har beteckningen PMM-2M . Bandaggregatet är densamma som till T-80 men är förlängt med ytterligare ett bärhjul. Motorpaketet är detsamma som på T-72, en 12-cylindrig diesel på 780 hk. Inga uppgifter om drivlinan kommer från T-80 eller T-72 finns tillgängliga.

Varje färja kan bära upp till 62 ton. Då endast en prototyp har tillverkats har inga bilder från förbandsförsök publicerats. Troligen kan flera färjor kopplas ihop till en större likt PMM-2. Färja 561A visades upp i VTTV OMSK 2007 där bilder kommer ifrån.

Bakom konstruktionen står KB Transmash

Färjan viker ut flytelementen.

UR-77 under urlastningsövning från svävare i Zubr-klassen

Minröjningsbandvagn UR-77 Meteorit

För att röja framryckningsstråk genom fordons- och truppmineringar kan man i princip använda tre metoder. Den första är  manuell röjning med pikning och minsökare. Den andra metoden är att använda en mekanisk röjare, till exempel minvält eller minrivare. Det snabbaste sättet, som man också med fördel kan använda i strid är att röja minorna med en så kallad minorm. Minormens princip är att med hjälp av en drivraket sänder i väg en sprängämnesfylld grov slang i framryckningsriktningen. När den sedan landar på marken får man den att detonera och genom den verkan får de utlagda minorna att sin tur att detoneras eller förstöras.

I Ryssland finns främst en typ av minormsröjare, UR-77, baserad på chassiet som finns på bandhaubits 2S1 Godzvika. UR-77 förekommer allmänt i de mekaniserade förbanden men även i flottans marininfanteribataljoner som röjningsresurs. UR-77 är även känd som MTK-2, vilken är den benämningen som dyker upp i svensk referenslitteratur.

En UR-77 framrycker på stranden efter landstigningen vid ZAPAD-2009

UR-77 har två stycken raketer i en tornliknande lavett på fordonstaket. Räckvidden på raketen är 500 meter och slangen som den skjuter iväg är 93 meter lång. För att reglera skjutavståndet bromsas förankringsvajern efter önskat antal meter. Varje meter slang är fylld med 8 kg sprängmedel och den klarar av att skapa ett 6 meter brett framryckningsstråk. UR-77 kan enligt uppgift skjuta av minormen både från land och även flytande i vatten, trots uppgift på det senare saknas. Omladdningstiden är beräknad till 30-40 minuter.

Vagnen är 7,3 meter lång, väger 15500 kg och är amfibisk. En dieselmotor på 240 kh ger en hastighet på 60km/h på väg och 4km/h i vatten. Två mans besättning. Produktionen startade 1978 och är avslutad.

 

UR-77 i bakgrunden efter avslutat övningsmonent ZAPAD-2009

En ny minröjningsbandvagn har tagits fram, UR-93, vilken är baserad på objekt 502, det vill säga transportbandvagnen som baseras på BMP-3. Även den är amfibisk. När UR-77:orna faller för åldersstrecket vore det naturligt att ersätta dem med UR-93, som än så länge bara finns som prototyp. Bildunderlag är svårt att få fram då få bilder är publicerade.


Klippet visar användandet av UR-77

Om man saknar en UR-77 och man riskerar minor är detta plan B:

Värngrävare BTM-4M/БТМ-4М

Värngrävare BTM-4M är ett fältarbetsfordon för att snabbt kunna gräva löpgravar för avsuttet infanteri. Den är utvecklad som ersättare för den betydligt äldre BTM-3. Fordonet kan gräva upp till 1000 meter löpgrav per timme i tinad mark, medan om det råder tjäle går kapaciteten ner till 250 meter per timme. För att kunna göra detta har fordonet ett rund grävskopa med en diameter på 3,3 meter, baktill på chassiet. Genom rotera detta skolvar den upp jorden ur marken och gräver en 1,5 meter djup löpgrav och skottar upp jorden i ett 60 centimeter högt bröstvärn. Fordonet väger 43900 kg och utvecklades 1997 på Kirovfabriken.

Vagnen är 10,7 meter lång och 3,4 meter bred och 3,1 meter hög

Tillverkaren Universalmash hemsida

EOV-3521 är baserad på lastterrängbil URAL-4320

Fältarbetsterrängbil EOV-3521

Fordonet är framtagen för fältarbeten för de väpnade styrkorna och återfinns i ingenjörsbataljonerna. EOV-3521 användes bland annat i Georgienkriget. 70 stycken modifierade EOV-3521-M1 beställdes 2007 och är slutlevererade.

Äldre variant är EOV-4421 som är baserad på lastterrängbil KrAZ-255B.

Onekligen är det en udda skapelse, men är nog så praktisk då man med den har en utomordentligt rörlig fältarbetsresurs.

EOV-3521-M1 med modifierad rotortilt i transportläge

8×8 terränglastbilen MZKT-7930 används som broläggare och transportfordon

Bro TMM-6 (Tyazhelo Mekhniznrovanny Most) ersätter den äldre KMM-bron som numera är utfasad ur utbildningsorganisationen.  Bron är av en så kallad  sax-bro typ, vilket betyder att broelementen viks ut till sin fulla längd. De kan därefter skarvas i oändlighet tills fast mark nås. Varje brodel, med ett saxelement är 17 meter långt. Organisatorisk ingår två broläggare och fyra transportfordon i varje brosystem. Det innebär att en bro innehåller materiel för 102 meter bro utan att extra materiel tillförs och den kan läggas på 50 minuter. Ett system ingår normalt i en bropluton. Bron vilar på stödben och de kan sträckas ut till max 5 meter. Bron klarar vikter på upp till 60 ton.

TMM-6 förevisas under materieldagarna i OMSK 2007

Mer om bron kan läsas här

Som utläggnings och transportfordon används trotjänaren MZKT-7930 som även används till bland annat artilleriroboten ISKANDER och luftvärnsrobotsystemet S-400.

Observationsplatsen twittrar

Arkiv

Kategorier

NÅGRA BRA BLOGGAR

Observationsplatsen gillar

Militära diskussionsforum av intresse