You are currently browsing the category archive for the ‘BMD’ category.

20120205-224221.jpgTidigt utkast på hur Kurganets-25 skulle kunna se ut.

Det är alltid intressant att se vad industriföreträdarna har att säga om tillståndet i branschen och vad som ligger framför dem, både i möjligheter och svårigheter. TV-bolaget Vesti genomförde häromdagen en intressant intervju med chefen för koncernen Traktornye Zavody / тракторные заводы.

Koncernen tillverkar en mängd olika typer av fordon och i produktionsprogrammet ingår anläggningsmaskiner, järnvägsmateriel, jordbruksmaskiner och stridsfordon. För läsare av denna blogg är kanske stridsfordonet BMP den mest kända produkten, tillverkad på anläggningen i Kurgan eller luftlandsättningstruppernas fordon BMD som tillverkas i Volgograd. Andra kända produkter är bandgående luftvärnsrobotfordon till bland annat det tunga luftvärnsrobotsystemet S-300V/SA-12 GLADIATOR som byggs i Lipetsk

Andra, kanske mindre kända företag i koncernen är den danska skogsmaskinstillverkaren Silvatec…

Företaget håller för närvarande på att ta fram en ersättare till BMP-3 med arbetsnamnet Kurganets-25/курганец-25. Utvecklingsarbetet skall vara klart till slutet av året och en prototyp skall tas fram till 2014-15. Numret 25 avslöjar viktklassen och som jämförelse väger en BMP-3 knappt 19 ton och det svenska stridsfordonet 90 väger 23 ton. Till skillnad från 90-vagnen skall Kurganets-25 vara amfibisk, en förmåga som är standard på ryska stridsfordon. Vad man bygger in och vilken skyddsnivå den får är annars oklart. Det är dock vara fullt möjligt att den som alternativ får en automatkanon med grövre kaliber än 30 mm. Rykten på nätet säger att den skall kunna förses med olika tornalternativ. Frågan är dock hur man löser frågan med rekylupptagningen och utformningen av fordonsskrovet, då det kan vara lite overkill med en tornkrans anpassad för en 57mm akan när man rullar runt med en 14,5 mm tksp som beväpningsalternativ. Ett alternativ kan vara att man väljer en ovanpålagrad vapenstation och bygger modulariteten kring detta. Oavsett blir lösningen spännande att se.
Under tiden har produktionen av BMP och BMD gått ner på lågvarv i väntan på Kurganets-25 blir färdig, då det ryska försvarsministeriet avvaktar resultatet av det projektet.

Att anskaffningen av BMD har pausats för tillfället sedan tidigare är känt och att man har varit missnöjd med BMD-4. Den uppgraderade varianten BMD-4M tillförs i låg takt till VDV-förbanden och att Kurganets-25 figurerar i anskaffningsdiskusionerna kan betyda två saker. Antingen kommer Kurganets-25 i en lightversion som går att luftlandsätta eller så kommer en framtida ominriktning på organisation och uppträdande av luftlandsättningsförbanden. Fallskärmsburet eller luftburet, mekaniserad eller fotburet, framtiden får avvisa?

BMP-3 tillverkningen hålls igång för närvarande av exportorder till bland annat Indonesien som köper in BMP-3F. Tidigare har diskussionerna gjort gällande att marininfanteriet skulle kunna tilldelas BMP-3F, men i avvaktan på eventuellt ett nytt enhetligt stridsfordon är det dock naturligt att hålla inne det än så länge. Vid en eventuell anskaffning kan dock räkna med ett behov av stora serier då både det mekaniserade infanteriet och marinfanteriet samt eventuellt luftlandsättnngstrupperna har behov av dessa fordon.

Dock så kommer man att behöva investera i nya produktionsanläggningar med rationella produktionsmetoder och modern utrustning, något som man i dag saknar. Det man behöver ar statliga garantier för dessa investeringar då man saknar eget kapital för detta i dagsläget. Detta kan även ses i ljuset av de statliga garantier för uppsattandet av tre stycken nya robotfabriker för koncernen Almaz Antey som nyligen utlovades.

Andra saker som drar ner resultatet är oförutsedda prishöjningar hos underleverantörerna samt höga priser på utländska delar. Dock har det skett en förbättring på det senare, bland annat på IR-sikten från Frankrike.

Det rör sig på stridsfordonsfronten och Kurganets-25 är bara en del av det som komma skall. Bland de andra projekten finns hjulgående stridsfordon Bumerang som ersättare för BTR-80 och stridsvagn Armata som ersätter stridsvagnstyperna T-72, T-80 och T-90. Mer om detta någon annan gång.

Vagnen har en 7,62 ksp och rökkastare för eget skydd. Bilden kan vara tagen vid övningarna i augusti 2010 utanför Ivanovo där vagnen finns med i bildskörden från den statiska utställningen

Indikeringspansarvagn RChM-5

106. luftlandssättningsdivisionen i Tula utprovar för närvarande indikeringspansarvagn RChM-5, avsett för att upptäcka kemiska och nukeleära stridsmedel på slagfältet. Det är baserat på stridsfordon BMD-3 och är därmed fällningsbart med fallskärm. Med denna fordonstyp i CBRN-kompaniet kommer nu VDV att ha förmåga att kunna utföra avancerad CBRN-indikering med splitterskyddade fordon oavsett var någonstans man uppträder.

Med moderna navigationshjälpmedel som GLONASS och automatisk detektering uppdaterar vagnen sin husse omedelbart förekomst eller avsaknad av kontaminerad miljö, något som påverkar stridens förande i högsta grad.

Att man satsar resurser på denna typ av fordon visar att man fortfarande är beredd att föra strid i belagd miljö, såväl defensivt genom kollektiva och individuella skydd, men framförallt även offensivt med hjälp av indikeringsfordon med skyddsnivå högre än tidigare (-än en terrängbil och utsedd soldat med luftindikeringspump).

Andra fordonstyper som förekommer i de väpnade styrkorna är till exempel indikeringspansarvagn RChM och indikeringspansarbil RChM-4

Prototypen till RChM-5 med chassiet i nedsänkt läge, något som alla BMD-fordon kan.

På den pågående fordons och vapenutställningen i Niznij Tagil visas flera intressanta fordonsnyheter upp. Ett av dessa är en denna BMD-4M som har fått tilläggspansar monterat på chassiet. Detta är första gången som det observeras och har Observationsplatsen veterligt inte genomgått några fällprov ännu.

Det främsta kännetecknet är  att pansarskyddet når ner över hela bandaggregatets längd,samtidigt som det finns monterat över hela fordonets chassie.

Som jämförelse finns nedan bild på BMD-4M i orginalutförande


Broirovannaja Mashina Medicinskaja – Desantnaja Travmatzin

Sjukvårdstransportbandvagn BMM-1D Travmatzin

Framtagen av OAO Volgogradskyi Traktornyi Zavod, Volgograds traktorfabrik. Skall enligt uppgift rymma 10 sittande patienter eller 6 bårar. Utvecklad ur BTR-MD Rakushka.

Fordonet är avsett för luftlandsättningstrupperna, VDV och kommer att kunna fällas med fallskärm eller helikoptertransporteras.

Närmare tekniska uppgifter är inte kända i dagsläget.

Beteckningen BMM är gemensam för alla sjuktransportfordon i den ryska försvarsmakten

Fordonshindrande terräng

Ibland kan det gå på röven, även för VDV och deras BMD-1…

 

 


Att ha en stridsreparationsresurs snabbt tillgänglig är en nödvändighet för mekaniserade förband, vagnar går sönder till slut, med eller utan hjälp av fientlig eld…

Bärgningsbandvagn BREM-L

Chassiet till stridsfordonet BMP-3 har fått stå till grund till en hel del nya modeller av fordon såsom ledningsfordon, spaningsfordon och pansarvärnsfordon. Även som bärgningsbandvagn har den visats sig klara väl. BREM-L är framtagen för att fungera i mekaniserade skyttebataljoner som är utrustade med BMP-3, men klarar väl att bärga andra typer av lättare stridsfordon, tex BMP-2, BMD eller softskins.

Man har ersatt BAKHCHA-U tornet med ett mindre torn med en 7,62 mm kulspruta PKT samt en hydraulisk kran med en lyftkapacitet på 5 ton. Med block kan den kraften dubblas. I fordonet finns en vinsch med 16 tons dragkraft som också kan dubblas.  Vinschens vajerlängd är 150 meter och för att stabilisera vagnen vid bärgning finns även ett schaktblad i fronten. I vagnen finns diverse verkstadsutrustning, bland annat svets- och skärverktyg. Svetsens gasflaska finns monterad utanpå chassiet på höger sida.

Schaktbladet syns tydligt på denna bild, så även tornet, lastbrygga och gasflaska. På vänster sida syns även kranarmen.

Besättningen är på 3 man med plats för 2 extra. Som alla andra BMP-vagnar är även denna amfibisk. Vikten är 18,7 ton. Fordonets längd är 7,6 meter och 3,2 meter brett. Höjden är 2,4 meter.

Mer finns att läsa här.


PBS-950 monterat inför fällning

Luftkuddesystem PBS-950

VDV är ensamma om i världen att kunna luftlandsätta mekaniserade förband. I arsenalen av fordon ingår för närvarande BMD-2 och BTR-D och på väg in i arsenalen är BMD-4M och SPRUT-SD samt BTR-MD.

Att luftlandsätta fordon med vikter upp till 18 ton ställer stora krav på materiel och på personalen. Särskilda lastfallskärmar används för att bära de tunga vikterna men även vid landningen behövs det dämpning. Ett alternativ hitintills har varit att använda bromsraketer, men de anses vara otillförlitliga.

Man har nu konstruerat ett luftkuddesystem som man prövar på BMD-4M. Systemet kallas PBS-950 och fungerar på 2S25 SPRUT-SD


PBS-950 i uppblåst läge på 2S25 SPRUT-SD

I det här klippet kan man se förberedelserna inför släpp på övningarna i Ivanovo, bland annat PBS-950

Obyekt 955 BTR-MD RAKUSHKA (Snäckan)

BTR-MD i grundutförandet. IR-strålkastaren syns tydligt vid ksp:n på vagnchefsplatsen

Framtagen som en ersättare till stridsfordonet BMD-D i luftlandsättningstrupperna. Förutom att man har behov av rena stridsfordon för den direkta striden som till exempel BMD-4M kan lösa har man behov av splitterskyddade ledningsvagnar och underhållsfordon.  Genom en högre påbyggnad av stridsutrymmet har man skapat plats för detta genom fordonet Rakushka. Vagnen är avsedd för luftlandsättning och amfibieoperationer och har därmed mått som gör den lastning och fällningsbar från bland annat IL-76 CANDID. Vagnen har separat generator för att kunna strömförsörja tillexempel luftvärnsradar eller ledningsutrustning. Vagnen är amfibisk och drivs i vatten av två stycken vattenjetaggregat. Fordonet kan beväpnas med en 7,62 ksp ovanpå vagnchefen lucka
BTR-MD avses att tillföras VDV från och med hösten 2010.

Som alla andra fordon i BMD-serien är även BTR-MD amfibisk.

Prototyp för ledningsvagn för luftvärn.

I Zhukovskiy utanför Moskva har nyligen avslutat mässan Engineering Technologies 2010 (http://www.forumtvm.ru). Det var första gången denna mässa genomfördes och den höll på från den 30 juni til den 4 juli. Mässan var en succé och man planerar för en uppföljare 2012.

Man visar upp stridsfordon, terrängfordon och vapensystem som de väpnade styrkorna eller de olika vapentillverkarna har. I år visade man upp bland annat BMP-3, stridsvagnarna T-90A, T-80U and T-90S, fältarbetsfordon, pansarterrängbil BTR-80 och luftvärnssystem Buk M-12.

Vissa saker är mer intressanta än andra, bland annat moderniseringen av BMP-2 med tornet Berezhok. BMP-2M som den kallas skall exporteras till bland annat Algeriet. Det man kunde få se denna gång var att tornet Berezhok passade även till BMD såväl som BMP oavsett variant. Tornet är försett med en stabiliserad 30 mm automatkanon 2A42, en 30 milimeters granatspruta AG-30 samt fyra stycken pansarvärnsrobotar AT-14 SPRIGGAN (9M133 Kornet). Skytt och chef har IRV-sikten och laseravståndmätare.

BMD-2 med Berezhok

Likaså ett torn med en 57 mm automatkanon avsett att sättas i motsvarande stridsfordon presenterades. Minnesgoda läsare kommer ihåg att Bofors 57mm automatkanon var ett alternativ när beväpningen till stridsfordon 90 diskuterades.

Observationsplatsen twittrar

Arkiv

Kategorier

NÅGRA BRA BLOGGAR

Observationsplatsen gillar

Militära diskussionsforum av intresse