Med tanke på hur tongångarna har varit sedan påskas är det idag osedvanligt tyst om det som kan vara den grövsta kränkningen av nordiskt luftrum sedan..ja, bra länge…Kalla kriget kanske?

Finska luftbevakningen meddelade idag att ett flygföretag med två stycken BACKFIRE-bombplan samt eskorterande FLANKER-jaktflygplan under en kort stund flög in över finskt territorium. Det kränkande flygföretaget möttes upp av den finska incidentberedskapen i form av två stycken F/A-18 HORNET. Uppgifterna i finsk media avslöjar inte om de fyra flygplanen avvisades, utan endast identifierades. Det kan innebära att den finska jakten var i efterhand och de ryska flygplanen hade redan påbörjat eller redan återvänt till internationellt luftrum när den visuella observationen genomfördes

Det som är intressant i sammanhanget är vilken typ av flygföretag det rör sig om. Det är långt ifrån den sedvanliga ryska kränkningen som det brukar rapporteras om, ett enskilt transportflygplan under inflygning till eller från S:t Petersburg, utan denna gång rör det sig om delar av det strategiska bombflyget som har varit ute och rört sig över minst intill Finska viken. Ännu en gång har BACKFIRE-planen rört sig i rote med eskort likt det man gjorde under Långfredagsflygningen. Man har rört sig så flygrutten har (o)avsiktligt gått så pass nära annan stats territorium att en gränskränkning var oundviklig. Att lägga ut en flygkurs på ett kartunderlag är ingen raketforskning och att kunna följa den kräver i normalfallet inte heller så mycket av flygförare och navigatör. Givetvis villkoras det under vilka förutsättningar man övar…

Samtidigt som denna kränkning sker genomför Västra militärdistriktet ännu en beredskapskontroll, som sig bör helt oanmäld. Ett 20-tal attackflygplan av typen FENCER samt helikopterförand omgrupperades ut på krigsbaser i Karelen och Murmanskområdet.

Likheterna med Långfredagsflygningen blir genast uppenbara. Flygstridsövning med frontnära flygförband i Karelenområdet understöds med strategiskt bombflyg med eskort över Östersjön.

Utifrån Observationsplatsens horisont tolkas detta som en klar förändring i både övningarnas sammansättning och intensitet, då genomförandet upprepades inom en tidsperiod om drygt 11 veckor.

I sammanhanget kan också noteras att de två svenska flygflottiljerna med flygdivisioner ligger helt fel. Ta en karta och dra en rak linje från Finska viken västerut…

En sak är säker. Det som skedde i morse var långt ifrån en låg nivå på genomförandet.

För den som vill läsa en utmärkt sammanställning av årets ryska övningsverksamhet i övrigt rekommendreas varm att läsa bloggrannen Jägarchefens utmärkta inlägg!

Tack James Mashiri för tipset;-)