Att man med reklamfilm vill rekrytera personal till väpnad tjänst sker i alla länder. Till exempel Wisemans Wisdoms tar idag upp aktuella exempel kring Försvarsmaktens nya kampanj. Filmen ovan, Армия России – Мы вернулись!!!/Armiya Rossii – My vernulis/Rysslands armé-Vi är tillbaka är det senaste exemplet på en reklamfilm i syfte att lyfta fram de ryska väpnade styrkorna.

Budskapet i filmen går inte att ta miste på. Nya vapensystem i form av robotubåtar, stridsfordon och flygplan utgör grunden för den återtagna förmågan hos landets väpnade styrkor. Däremot är bildpråket obehagligt då det istället för att lyfta fram skyddet av den egna landet istället framhäver den offensiva förmåga att kunna slå till mot andra länder. I detta fall hur man med hjälp av kryssningsrobot SS-N-21 SAMPSON kan slå så långt på amerikansk territorium mot mål i Dallas, Texas. Budskapet är klart och tydligt. Vem är fienden går inte att ta miste på.

Samma producent har även gjort denna film, som på ett tillspetsat sätt liknar tjänsten vid de väpnade styrkorna som ett dataspel. Skillnaden är att allt är mycket bättre.

Vem är då avsändaren av detta?  Bakom produktionen står reklambyrån Ad Elite, www,adelita.ru som har producerat filmen och som nu cirkulerar via sociala medier på nätet. Ad Elite är inte ett ryskt svar på Studio Total som med sin nallebombning kan ha en egen politisk agenda. Budskapet i filmen är helt annorlunda än det som vår Försvarsmakt vill få fram med förvirrade studenter som klättrar in i ballonger eller kvinnor som fotar sin frukost.

Om nu filmen är sanktionerad och betald från politiskt håll visar det tydligt att det finns krafter som står för en konfrontativ politik i statsapparaten. Att de tidigare funnits i opposition vet vi. Nu finns de innanför Kremls murar…

Förresten, du har väl läst ett av förra årets mest lästa inlägg om när den vitryska armén kopierade Försvarsmaktens reklamfilm?