kurganets-prototyp

Kurganets-25/курганец-25

Överraskande nog så har det kommit en bild på det som kan antas vara prototypen till stridsfordonet Kurganets-25. Bildens urprung är lite oklart men verkar vara en bakgrundbild vid någon form av konferens där man samtalar via videolänk.

Den bärande idén kring fordonet är att skapa en enhetsplattform som rymmer såväl stridsfordon för mekaniserat skytte, pansarvärn, luftvärn, EW, ledning och logistik. Den stora vinsten blir givetvis underhållet i fält och viss utbildning på vagnen som kan standardiseras. Vagnen blir dock tyngre än tidigare ryska stridsfordon, dock skall den fortfarande vara amfibisk. Arbetsnamnet på projektet är Kurganets-25 och påvisar härstammningen från fabriken i Kurgan och normalvikt på 25 ton. Fordonstypen avses ersätta BMP-familjen, men även fordon som MT-LBu kan nog även räknas in i det.

Chassiet som visas ovan saknar tornkrans, vilket tyder på att det främst kanske kommer vara en körrigg för att pröva ut bandaggregat och drivlina, något som är ett absolut måste för att få en nytt stridsfordonstyp att fungera tillförlitligt. Detaljer som avslöjar att det rör sig om Kurganets-25 är bland annat utformningen av luckan till motorrummet, placeringen av förarplats, vinklade hörn längs sidorna av stridsrummet. Trots att chassiet står uppallat får man uppfattningen om att det rör sig om ett relativt högt fordon om man jämför med mannen som står bortom fordonet.

Några närmare detaljer än så finns det inte om projektet idag utan mer kommer säkerligen att dyka upp senare i år när testerna börjar.

Kurganets-25x4

Bilden ovan visar olika varianter av fordonet som lednings eller televapenvagn. Förmodligen kommer den färdiga vagnen att likna detta utseende.

kurganets-25_modell-lednvagn

Modell av ledningsvagnen från företaget Modelmix. Vissa detaljer kan urskiljas som likadan på prototypchassiet såsom motorrumslucka, förar och vagnchefsplats.

kurganets-25_modell_svagn-1

Ytterligare en modell av fordonet som skall föreställa spaningsvarianten. Beväpningsalternativet kan vara en 30mm automatkanon.

kurganets-25_modell_svagn

Samma modell fast bakifrån. Tydligen kommer fordonet att utrustas med ramp vilket i sådana fall skulle vara den första ryska vagnen som får detta.

Observationsplatsen har tidigare skrivit lite om Kurganets-25 här och här.