båtar

Inlägget blir mycket kort idag. Bilden ovan har tidigare dykt upp i twitterflödet men duger väl som illustration  till det omfattande materielanskaffningsprogrammet GPV-2020 som för närvarande pågår. GPV-2020 sträcker sig över perioden 2011-2020 och kommer bedömt att följas av ett lika ambitiöst program. Men vad GPV-2030 har i sin linda vet nog ingen än.

När man studerar bilden skall man ha klart för sig att det enbart rör sig om de byggprojekten som är pågående eller avses starta under 2013.  De färgade rutorna illustrerar statusen på fartygsbygget, där grönt innebär att fartyget är skrovklart och kan sjösättas. Gult innebär att fartyget ligger på slipen och byggs. Orange påvisar att förberedelser har officiellt satts igång för att kölsträckning skall ske med mål att sjösättning angivet år. Vidare tar illustrationen enbart upp ytstridsfarttyg, ubåtar och landstigningsfartyg. Dem oerhört viktiga förmågan till underhåll faller härmed bort ur betraktarens synfält. De fartyg som vars sjösättning i dagsläget är planerad till efter 2015 är alltså inte med.

Vissa uppgifter behöver dock uppdateras i bilden, såsom att att två stycken robotubåtar i Boreij-klassen kommer att kölsträckas under 2013.