Kazan

955-robotubåten Vladimir Monomakh till vänster och 885-attackubåten Kazan till höger under gårdagens ceremoni vid Sevmashvarvet. Efter 3,5 år på slipen imponerar resultatet. 

Det har varit en händelserik avslutning på 2012 avseende materielsidan för de ryska stridskrafterna. Förutom att stridsflyget har enbart under december fått 10 attackflygplan av typen SU-34 FULLBACK har de första serieleveranserna av jaktflygplanet SU-35S FLANKER även kommit.

På flottsidan händer det andra intressanta saker. Den tredje robotubåten i projekt 955-klassen Vladimir Monomakh är nu klar för sjösättning och efterföljande prov. Vid bilderna på Monomakh kan samtidigt se skrovet på den andra attackubåten i projekt 885-klassen Kazan som allt av döma är skrovfärdig. Byggnadstaketn på den ubåten imponerar och visar att man nu har fått upp farten på den ryska ubåtstillverkningen vid Sevmashvarvet i Severodvinsk . Till skillnad från de andra ubåtarna i 955 och 885-klasserna som ha tagit 6 till 17(!) år att bygga har Kazan färdigställts på rekordtiden 4 år under förutsättning att den kommer i vattnet som planerat 2013.

955-klassen kommer utgöra den framtida ryggraden i Rysslands kärnvapenarsenal till havs. Totalt kommer den klassen att omfatta 10 ubåtar. För tillfället finns tre ubåtar färdigställda och ytterligare en på slipen. 885-klassen kommer tillsammans med 955-klassen att bilda grund för kärnvapenavskräckningsförmågan. 885 är dock en attackubåt med främsta uppgift att skugga och jaga motståndarens strategiska robotubåtar i syfte att reducera dennes andraslagsförmåga. I den klassen är även planen att 10 ubåtar i den klassen skall ingå i arsenalen.

Till dessa kommer även dieselelektriska ubåtar i bland annat projekt 636 Varshavyanka-klassen där sex stycken ligger i orderstocken för närvarande.

Med dessa korta rader önskar Observationsplatsen sina läsare ett Gott nytt år och på återseende under 2013. ”-Inga pinnar, bara timmar!” som soldaterna skanderade glatt..