I Kaliningradexklaven finns tre aktiva flygplatser samt en helikopterbas, här ovan utmärkta med rött.

Ryska flygförband i Kalingradexklaven

De ryska flygförband som finns närmast Sverige hittar man i Kaliningrad, ca 30 mil SO Blekinge. Till skillnand från förr är det inga större flygförband stationerade där. Ändå genererar de ordentligt med flygverksamhet där bland annat den svenska incidentberedskapen är uppe och utövar handgriplig säkerhetspolitik.

Därför kan det vara av intresse att se en närmare redogörelse på de förband som opererar i området. Av dessa är en vardera jakt, attack och transportdivision samt två helikopterdivisioner.

Chkalovsk/Чкаловск (7000. flygbasgruppen)
Likt de flesta ryska flygbaser är fältet utrustat med en rullbana och där tillhörande uppställningsområden. Banlängden är 2985 meter och skall under den närmaste tiden byggas ut till 3500 meter. På basen finns ett 50-tal uppställningsplatser.  På basen finns 8.AGP  med både flygplan och helikopterförband som  jaktflygplan SU-27P FLANKER-B och transporthelikopter MI-8 HIP samt attackhelikopter MI-24 HIND. Under 2012 flyttade även transportflyget till Chkalovsk med 7052. AGP. Förbandet opererar med transportflygplanstyperna AN-26 CURL

Chkalovskfältet med Kaliningrads längsta rullbana

Chkalovskfältets flygledartorn

Tjernjakhovsk/Черняховск (7000. flygbasgruppen)
Även där består basen av en rullbana, denna något kortare om 2500 meter. På basen finns 8.AGP med attackflygplan SU-24M FENCER-D samt spaningsflygplan SU-24MR FENCER-E. Basen fungerar även regelbundet som sidobas åt jaktförbandet på Chkalovskbasen.

Tjernjakhovsk ligger i östra delen av exklaven

Tjernjakhovskfältets flygledartorn

Donskoye/Донское
Östersjöflottans ubåtsjakthelikopterdivision är baserad vid byn Donskoye alldeles intill Östersjön. Flygfältet är en helikopterbas med en 500 meter lång helipad. Divisionen är utrustad med ubåtsjakthelikopter Ka-27PL HELIX-A  samt räddningshelikopter KA-27PS HELIX-D  Enligt uppgifer skall det även finnas trupptransporthelikopter KA-29TB HELIX-B vid förbandet.

Donskoyefältets inftrastruktur är  illa medfaren och det ligger ett omfattande restaueringsbehov i framtiden om ubåtsjaktflyget skall fortsätta operera från basen.

Donskoyefältets flygledartorn

Khrabrovo/Храброво
Flygplatsen är även Kaliningrads civila flygplats och håller därmed även en hög civil standard. Den militära delen är samlad till den norra delen om rullbanan som  är 2500 meter lång.  På basen fanns fram till 2012 Östersjöflottans transportdivison baserad där den opererade främst med transportflygplan AN-26 CURL

Den numera helt(?) civila flygplatsen Khrabrovo har nog kapacitet att ta emot militära flygplan i framtiden

Observera att sammanställningen skall ses som summarisk. Antalet flygplan baserade på respektive bas är med avsikt inte upptaget i texten då det är svårt att hitta öppna källor på dessa.