En COALER som brukar dyka upp över Östersjön är denna AN-72 RA-72914 tillhörande det ryska marinflyget.

Som ni alla vet finns det mycket av allt på internet. Bland allt stötte Observationsplatsen på några forum för radioamatörer. Dels finns det sändaramatörer men även dem som scannar av radiotrafiken. En underdiciplin av denna hobby är de ryska flygradioscannarna. Via dem kan det dyka upp ganska intressanta saker i form av spår från den militär radiotrafiken över Östersjön. Att lyssna på detta är ju en vardag för en statlig myndighet som med sina öron lyssnar 24/7, 365 dagar om året.

Ett av spåren kommer från milavia.blogspot.com som visar på ett flygföretag över Östersjön till Kaliningrad  torsdagen den 8 november med en AN-72 COALER . Tyvärr ger inte bloggen vid en första anblick någon närmare information om flygvägen än att den avgick från Vologda i nordvästra Ryssland. Då får titta lite mer på innehållet i meddelandet som planet sände någonstans…

1146z 8816 RJF94 RCB DE 13.001 QTO1130 QWD XMKK XLWF QRE1350 QAH8250 QBD0500 RPT K
Med enkla kunskaper upphämtat via nätet skall det tydligen betyda följande:

1146z är klockslaget
8816 är frekvensen i KHz
RJF94 är flygledningscentralen för transportflyget i Moskva
RCB är dito i Kaliningrad
DE betyder att meddelande kommer
13001 är flygplanets anropsignal
QTO1130 är i luften sedan 1130
QWD XMKK XLWF(troligen) färdmål SVETLOGORSK från KIPELOVO
QRE1350 anländer 1350
QAH 8250 flyghöjd 8250
QBD 0500 bränslemängd för 5 timmars flygning
RPT (troligen) repetera
K medelandet slut

Andra intressanta saker som dykt upp är den morsetrafik som det ryska marinflyget sänder ut. Den som är duktig på morse kan kanske läsa ut koderna som sändes i februari 2012 från en AN-26 från Chkalovsk i Kaliningrad. Det här skall tydligen vara från en transportflygplan AN-12 CUB från Severomorsk

För den som tycker att radio är intressant kan man med fördel även läsa inlägget om ryska nummerstationer.