20121115-193438.jpg

Östersjöflottans ubåtsjakthelikopterdivision i Kaliningrad har under sommarperioden i år ökat sin övningsverksamhet betydligt. Trots att 2012 ännu inte är slut har divisionen genomfört över 100 fartygslandningar, producerat 900 flygtimmar fördelat på 300 flygningar samt ökat medelflygtiden per helikopterpilot till 80 flygtimmar. Målsättningen för 2012 är ett flygtidsuttag på 110 timmar per pilot. Det är dock inte troligt att målet nås med tanke på att det endast återstår drygt en månad av utbildningsåret. Det hindrar dock inte fortsatt ökad övningsverksamhet 2013.

Motsvarande siffror för hela 2011 är 500 flygningar fördelat på 1100 flygtimmar med en medelflygtid per pilot på 50 flygtimmar.

Observationsplatsen skrev mer om övningsåret 2011 här.

Antalet längre flygningar tyder på en ökad komplexitet i övningarna vilket visas på antalet ubåtsjakt- och flygräddningsövningar som uppgick till ett 20-tal. Detta kan vara förklaringen till skillnaden i antalet flygföretag samt flygtidsuttaget från 2011.

Samtidigt rapporteras det att flygtidsuttaget för attackflyget i Kaliningrad ökar. Fram till september producerade de över 1000 flygtimmar på 9 månader. Jämfört med 2011 är det en ökning med 50%. Till detta kommer en förstärkning med 12 nya piloter till förbandet.