Reportaget är gjort av Kaskad TV och kommer från programmet Affärsencyklopedin/Деловая энциклопедия. Inslaget handlar om Yantarvarvet i Kaliningrad och  sändes den 24 oktober. Trots programmets kassa kvalitet finns det ändå några intressanta saker att notera.  Främst slås man av det strukturella arvet som tung rysk industri fortfarande lider av. Mycket maskinparken är av äldre snitt, även om CAD/CAM kommer mer och mer. Rationell produktion av västerländskt snitt är inte möjlig i den typen av lokaler, även om hantverksskickligheten är hög. Under rådande förhållanden kan man dock hålla en hög produktionstakt med 11356-serien som nu är den mest byggda örlogsfartygmodellen i det post-sovjetiska Ryssland. Man berörde även utbyggnadsplanerna för varvet.  I slutet av reportaget framhåller man samarbetet med det yrkestekniska gymnasiet för att utbilda och rekrytera kvalificerad arbetskraft.

Skolan presenteras med följande film: