Landstigningsfartyg L-CAT / EDA-R

Enlig den ryska bloggen bmpd.livejournal.com kommer den ryska flottan att anskaffa den franska landstigningskatamaranen L-CAT (Landing Catamaran) från CNIM för de kommande amfibiestödfartygen av Mistraltyp trots tidigare signaler att så kommer inte att ske. I den franska flottan går katamaranen under namnet EDA-R (Engin de débarquement amphibie rapide). Var och ett av Mistralfartygen kommer att utrustas med två stycken L-CAT.

L-CAT har en längd på 30 meter och en bredd på 12,8 meter. Lastdäckets mått är 23×6,9 meter och klarar av att lasta upp till 6 stycken pansarterrängbilar av typen VAB (längd 5,9 m). Det ryska marininfanteriets standardfordon är i dagsläget pansarterrängbil BTR-80 med en längd på 7,7 meter. Fordonets längd medger alltså inte samma lastkapacitet som de franska förbanden.

Med införandet av Mistral kommer en ny typ av marininfanteribataljon att skapas för att kunna nyttja fartygets kapacitet till max. Detta kommer dock att ställa krav på både personalstyrka och materielens sammansättning förutom de operativa kraven på förbanden. Mer om det kommer säkerligen att dyka upp allteftersom som dessa sätts upp. Klart är det att bataljonen kommer att både hjulburna som bandgående stridsfordon. samt helikopterburet infanteri. Mycket övning kommer det säkerligen bli i framtiden och det blir intressant att följa framväxten av dessa förband.

Fartyget drivs av fyra stycken vattenjet och kommer som högst upp i 30 knop. Lastkapaciteten anges till 80 ton. Videon nedan visar olika typer av landstigningsmöjligheter med L-CAT. Det som är intressant att notera är även förmågan att klara omlastning från RoRo-fartyg till L-CATs lastdäck.