Att Flygvapnet lyfter lite grann på den sekretess som omgärdar de skarpa insatser som sker i vårt närområde är till godo för debatten kring svensk säkerhetspolitik. Framför allt ger dagens bildvisning en, om något begränsad, inblick i vad Försvarsmakten möter främst över Österhavet. Okunskapen om den vardagen var talande i somras då en lokalpolitiker från fastlandet syrligt kommenterade på Twitter incidentsberedskapens start från Visby under Almedalsveckan. Om den verkligheten är så löst förankrad hos politiker på gräsrotsnivå, hur ser det då ut hos allmänheten? Ett steg från Flygvapnets sida är taget i rätt riktning.

Ett antal flygplan ingår i bildmaterialet som släpptes. Det kan vara av intresse att se samma flygplansindivider i andra sammanhang.

Transportflygplan AN-26 CURLE blå 14 tillhörande marinflyget. Förmodligen fotograferad under flygning i augusti mellan Kaliningrad och S:t Petersburg. Eventuellt kan det vara Sharabanas flygning som är plåtad.

Samma flygplan på flygplatsen i Ostafievo utanför Moskva våren 2011

Transportflygplan IL-76MD CANDID RA-76733 i lufthavet fotograferad augusti 2012

Samma flygplan under landning på flygplatsen i Migalovo nära Tver 12 augusti 2012

Attackflygplan SU-24M FENCER RF-33848 i september 2012

Samma flygplan under taxning på flygbasen Tjernjachovsk i Kaliningradexklaven 12 april 2012

Strategiskt spaningsflygplan TU-22MR BACKFIRE-D. Fotounderlaget är tyvärr för dåligt för att kunna identifiera individen. Kan vara röd 60 alt 66. Fotot är taget oktober 2011.

Observationsplatsen har skrivit lite grann om den svenska incidentberedskapens arbete tidigare, bland annat här, här och här. Att TU-22M BACKFIRE åter flyger över Östersjön är dock ingen nyhet, något som sker med regelbundenhet sedan förra hösten.

Som väntat blev det även rubriker i Aftonbladet, Expressen och DN. Kvaliteten i mediarapporteringen står som vanligt SvD för

UPPDATERAT 021101NOV12
BACKFIRE-flygplanet verkar allt av döma en spaningsversion, MR. Versionen kan lättast identifieras med hjälp av öppningarna för fotospaningsutrustningen i under planet. Flygplanet är även utrustat för radarspaning av markmål. Planet är mycket ovanligt med endast 12 tillverkade varav en sköts ner under Georgienkriget. Tack för påpekandet!

En annan Tu-22MR BACKFIRE-D. Fotospaningsutrustningens behållare syns tydligt på denna bild samt SLAR-radarkåporna på sidan av luftintaget.