Ubåtsräddningsfartyg projekt 21300 Igor Belousov

I veckan ”sjösattes” eller med andra ord överfördes till flytdocka ubåtsräddningsfartyget Igor Belousov vid Amiralitetsvarvet i S:t Petersburg. Fartyget är det första i sin klass och kommer att följas av minst tre stycken likadana skepp som kommer att baseras vid var och en av de fyra flottorna med ubåtar.

Tillskottet är mycket välkommet då man idag har stor brist på ubåtsräddningsresurser.

Fartyget kölsträcktes den 24 december 2005 och är nu  efter sju år på stapelbädden skrovfärdig. Bygget har kantats med diverse problem, bland annat finansiering. Fartyget saknar än så länge överbyggnad, något som tillkommer efterhand. Observationsplatsen har ingen uppgift om var överbyggnaden tillverkas, dvs om det sker på plats eller om den tilltransporteras från underleverantör likt 20380-klassen.

Deplacementet är på 5300 ton och längden är 105 meter. Med en besättning på 99 man och en räckvidd på 3000 sjömil har fartyget en uthållighet på 30 dygn.

Fartyget utrustas med ubåtsräddningsfarkost projekt 18271 Bester-1 samt två stycken miniubåtar ARS-600 från den skotska firman DIVEX.

Igor Belousov kommer förmodligen att baseras vid Norra Flottan.

Observationsplatsen har skrivit tidigare om Igor Belousov här. Andra resurser som har tillkommit nyligen är fartyget Zvezdochka, som dock inte är lika specialiserad som 21300-klassen med tryckkammare och ubåtsräddningsfarkost.