20121006-004026.jpg
Denna bild skall vara tagen i maj 2011.

Året runt, dygnet runt finns det förmåga att hävda statens okränkbara suveränitet. Några av dessa förmågor skrivs det ytterst sällan om i media. Det är av en ganska enkel orsak, främst kanske är det för att man verkar bortom allmänhetens synfält samt att deras insatser omfattas av sekretess. Tyvärr verkar några ha tagit lite för ordentligt i hemligstämpeln när det gäller vissa av aktiviterna, som till exempel flygvapnets incidentberedskap. Att vårt flygvapen visar flagg och närvaro utanför landets gräns är ingen hemlighet för någon aktör runt Östersjön. Att då och då bjuda till och servera den svenska journalistkåren bevis på att Försvarsmakten levererar resultat i verkligheten i omedelbar närhet borde inte vara så svårt. Att man inte gör detta blir tyvärr till förfång för det mediala intresset och därmed även den offentliga debatten kring säkerhetspoltik och försvarspolitik.

För att till viss del råda bot på detta kommer det här några ryska bilder, tagna av flyg och båtbesättningar när Försvarsmakten leverera effekt. Uppdragens natur måhända vara hemligstämplade på Lidingövägen men genom att de är utlagda på ryska bloggar och forum bör de inte heller undanhållas den svenska läsekretsen.

Via twittraren @Gripennews snubblade jag över dessa flygbilder. De är tagna av en bloggande besättningsman under namnet Sharabana. Han tillhör marinflyget och flyger ett transportflygplan av typen AN-24 COKE. Hans bilder visar den svenska incidentberedskapen under två skilda tillfällen under 2011 och 2012 vid flygningar till och från Kaliningrad.

20121006-004036.jpg
Gripen #212 uppvaktar under en flygning i augusti 2012…

20121006-004045.jpg
… och #254 gör detsamma.

Även flottan visar flagg. Underrättelseinhämtning görs via signalspaningsfartyget Orion åt FRA. När nya fartyg testas är man i närheten för att samla signaltekniskt underlag för underrättelsearbetet.

20121006-004053.jpg
Vid ett annat tillfälle dyker signalspaningsfartyget HMS Orion upp i södra Östersjön. Bilden tagen troligtvis under juli-augusti 2012 och har publicerats på forums.airbase.ru