20120930-004958.jpg
Under namnet projekt 133RA Antares RA/проекта 133РА Антарес РА presenteras denna korvett. Dock utan helikopterdäck men väl en aktre kanon.

Den som följer svensk teknikutveckling och vår omvärld förstår ganska snart att andra stater och utländska företag ofta kastar lystmätna blickar på produkter och know how. Bland dessa mål är utvecklingen av ytstridsfartyg med smygegenskaper, där Visby-klassen anses ligga i framkant.

Ett bevis, eller i alla fall indicie att så är fallet kan vara denna modell på korvett. Likheten med Visbyklassen är slående men det är inte modellsamlingen på Marinmuseum bilden kommer ifrån.

Bilden är tagen på ryska flyg och marinutställningen GIDROAVIASALON som hölls i början av september i Gelendzhik och är ett talande exempel på hur vår omvärld ser ut. Dock verkar utställaren smuttat rejält på bjudspriten och blandat ihop skyltningen. Projekt 133 är en sovjetisk robotbåt från 1970-talet med bärplan och var operativ i Svartahavsflottan. Oavsett är det en intressant dörröppning på kommande projekt.