Ovanstående inslag från Karelen kan vara av intresse att titta på då det är de första övningarna sedan Sovjetunionens kollaps som reservister övar i svenskt närområde. Övningen omfattar 4000 man och pågår fram till den 30 september.

I sammanhanget bör det påpekas att samtidigt övas det på Nordkalotten med 7000 man samt övningen KAVKAZ-2012 med ungefär lika mycket.

Övningsverksamheten fortsätter alltså och samma mönster som tidigare upprepas, dvs flera stora övningar parallellt med varandra. Nyheten är att reservistförband nu är med i matchen.