20120901-210303.jpg

Krigsbro MMK

MMK är en rysk motsvarighet till vår svenska Krigsbro 5 där broelementen byggs ut via en lanserenhet. Bron klarar fordon med en vikt på maximalt 60 ton. Längden på bron kan bli som mest 60 meter över ett 40 meter brett hinder. Systemet är anskaffat för att täcka den bristen som TMM-systemet medför, dvs om hindret har ett djup mer än 5 meter måste flytbro byggas. Med MMK behöver byggande förband inte ta hänsyn till eventuella djup och bärighet i hindret.

Varje brosystem kan bygga två separata 41 metersbroar, var för sig eller skarvade med mellanstöd. Brosystemet transporteras på 7 lastterrängbilar fördelade på; 2 ltgb med lanserenhet, 6 ltgb med broelement, 1 ltgb med ramper och 1 ltgb med kringutrustning för drift och övervakning av bron.

Max kapacitet på bron anges till ca 350 överfarter per timme. Systemet produceras av KBTM i Omsk.

20120901-210312.jpg